Một người mua 600 cái bát

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một người tiêu dùng 600 cái bát.Khi chăm chở đã có 69 mẫu bị vỡ.Mỗi chiếc bát sót lại người đó bán với giá 6000 đồng cùng lãi 18% đối với tiền cài bát.Hỏi giá tiền download mỗi tá bát là bao nhiêu?Một người tiêu dùng 500 mẫu bát,mỗi chục chén giá 40 000 đồng.Khi siêng chở đã trở nên vỡ một vài cái bát.Mỗi cái bát còn lại người đó xuất kho với giá 5 000 đồng với được lãi 20% đối với tiền cài bất.Hỏi số chén khi siêng chở bị vỡ lẽ là bao nhiêu?
*

Một người mua 600 dòng bát.Khi siêng chở đã tất cả 69 cái chén bị vỡ. Mỗi cái chén bát còn lạingười kia bánvới giá bán 6000 đồng và được lãi 18% đối với số tiền muabát. Hỏi giá chỉ tiền cài đặt mỗi tá bát là bao nhiêu đồng ?.

Bạn đang xem: Một người mua 600 cái bát


*

một người tiêu dùng 600 cái bát. Khi đưa chở đã gồm 69 cái chén bát bị vỡ.Mỗi chiếc bát sót lại người đó xuất kho với giá 6000 đồng với được lãi 18% đối với số tiền cài bát. Hỏi giá tiền sở hữu mỗi tá chén là từng nào đồng?


Còn lại số cái bát là:

600 - 69 = 531 ( cái )

Bán 531 cái chén được số tiền là:

6000 x 531 = 3186000 ( đồng )

Ta coi tiền lãi là 18%, chi phí vốn là 100%. Vậy tiền bát chiếm số phần trăm là:

18% + 100% = 118%

Tiền vốn của 600 cái chén bát là:

3186000 : 118 x 100 = 2700000 ( đồng )

Đổi 1 tá = 12

Giá tiền tải mỗi tá chén bát là:

2700000 : 600 x 12 = 54000 ( đồng )

Đáp số: 54000 đồng


Một người mua 600 cái bát. Khi siêng chở đã tất cả 69 cái chén bát bị vỡ. Mỗi chiếc bát còn lại người đó bán đi với giá 6000 đồng với được lãi 18% đối với số tiền thiết lập bát. Hỏi giá bán tiền mua mỗi tá chén là từng nào đồng?


Số cái bát rước bán là:

600−69=531600−69=531(cái)

Sô tiền bán 531 cái bát với giá 6000 đồng là:

531×6000=3186000531×6000=3186000(đồng)

Coi giá vốn thiết lập bát là 100%

Số tiền bán bát chiếm số phần trăm số tiền vốn là:

100%+18%=118%100%+18%=118%(tiền vốn)

Số tiền vốn là:

3186000:118×100=27000003186000:118×100=2700000(đồng)

Số tiền thiết lập 1 cái bát là:

2700000:60=45000 (đồng)

Ta có 1 tá=12 cái

Số tiền download mỗi tá bát là:

45000×12=54000045000×12=540000(đồng)

Đáp số: 540000 đồng


Đúng 0
bình luận (0)
Số dòng bát không trở nên vỡ là :600-69=531 (cái )Bán 531 dòng bắt được số tiền là:6000×531=3186000 (đồng )Tỉ số phần trăm của tiền chào bán so với chi phí mua chén là :18%+100%=118%Tiền mua 600 cái bát là :3186000÷118×100=2700000 (đồng )Đổi 1 tá = 12 cái.Tiền mua mỗi tá chén là :2700000÷600×12=54000 (đồng )Đáp số : 54000 đồng.

Xem thêm: Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ 2018, 'Tiếu Ngạo Giang Hồ' 2018 Bị Khán Giả La Ó


Đúng 0
comment (0)

Mot nguoi cài đặt 600 cai bat . Khi chăm chở đã có 69 cái chén bát bị vỡ.Mỗi chiếc bát còn lại người đó bán với giá 6000 đồng cùng được lãi 18 % so với tiền mua chén .Hỏi giá tiền cài đặt mỗi cái bát là bao nhiêu đồng?


Lớp 5 Toán
0
0
Gửi diệt

một người tiêu dùng 600 cái chén bát khi chăm chở đã tất cả 69 cái chén bị vỡ vạc mỗi loại bát sót lại người đó bán đi với giá 6000 đồng cùng được lãi trong cả 18% so với số tiền mua chén hỏi giá bán tiền download mỗi tá chén hỏi giá tiền cài đặt mỗi cái chén bát là bao nhiêu đồng


Lớp 5 Toán
5
0
gửi Hủy

Ok nhe


Đúng 0

phản hồi (0)

Số bát xuất kho với giá 6000 đồng là :

600 - 69 = 531 ( chén )

Số tiền sau khoản thời gian bán bát được là :

531( imes)6000=3186000 ( đồng )

3186000 là 118% của của giá cài 600 bát bắt buộc 100% giá cài 600 bát là :

3186000 : 118%( imes)100% = 2700000 ( đồng )

Số tiền cài 1 cái chén bát là :

2700000 : 600 = 4500 ( đồng )

Đáp số : 4500 đồng .

Học tốt


Đúng 0
phản hồi (0)

Số cái bát đem đi chào bán là :

600 - 69 = 531 dòng bát

Số tiền cung cấp 531 dòng bát với mức giá 6000 đồng là :

531 x 6000 = 3186000 đồng

Coi giá chỉ vốn mua chén bát là 100%

Số tiền chào bán bát chỉ chiếm số tỷ lệ số chi phí vốn là :

100% + 18% = 118% tiền vốn

Số chi phí vốn là :

3186000 : 118 x 100 = 2700000 đồng

Số tiền sở hữu 1 cái chén là :

2700000 : 60 = 45000 đồng

Ta tất cả : 1 tá chén = 12 chiếc bát

Số tiền download mỗi tá bát là :

45000 x 12 = 540000 đồng

Đáp số : 540000 đồng


Đúng 0
comment (0)

Bài3:Một người mua 600 cái chén bát . Khi siêng chở đã tất cả 69 cái bát bị đổ vỡ . Mỗi cái bát còn lại người đó bán với giá 6000 đồng cùng được lãi 18% so với số tiền mua chén bát . Hỏi giá tải mỗi tá chén là bao nhiêu đồng


Lớp 5 Toán
2
0
Gửi diệt

Số bát còn sót lại là: 600-69=531 (cái)

Tổng số tiền bạn đó cung cấp 531 cái chén là: 531*6000=3186000 (đồng)

Tổng số tiền tín đồ đó download 600 cái bát là:(frac3186000100\%+18\%=frac3186000118\%=frac3186000118x100=2700000left(đồng ight))

Giá thiết lập mỗi cái chén bát là: 2700000:600=4500 (đồng)

Đáp số: 4500 (đồng)


Đúng 0

bình luận (0)

mìn ko bt


Đúng 0
bình luận (0)

Một người tiêu dùng 600 cái chén . Lúc chở có 69 chén bát vỡ.Mỗi bát sót lại Người đó bán đi với giá 6000 thì lãi 18%so với chi phí mua chén .Hỏi giá tiền sở hữu mỗi tá là từng nào đồng?


Lớp 5 Toán
9
0
Gửi bỏ

54000 đồng.


Đúng 0

bình luận (0)

Đáp số :54000 đồng

Bạn tham khảo nha

https://olm.vn/hoi-dap/detail/781238409.html


Đúng 0
comment (0)

Số cái chén đem cung cấp là:

600-69=531 ( cái chén bát )

Sô tiền bán 531 cái bát với giá 6000 đồng là:

531×6000=3186000531×6000=3186000(đồng)

Coi giá vốn cài đặt bát là 100%

Số tiền bán bát chiếm số phần trăm số tiền vốn là:

100%+18%=118%100%+18%=118%(tiền vốn)

Số tiền vốn là:

3186000:118×100=27000003186000:118×100=2700000(đồng)

Số tiền sở hữu 1 cái bát là:

2700000:60=45000 (đồng)

Ta có 1 tá=12 cái

Số tiền thiết lập mỗi tá bát là:

45000×12=54000045000×12=540000(đồng)

Đáp số: 540000 đồng

Chúc bạn học xuất sắc !!!


Đúng 0
bình luận (0)

Một người tiêu dùng 600 loại bát.Khi vận chuyển có 69 chiếc bị vỡ.Mỗi loại bát còn sót lại người đó bán đi với giá 6 000đ cùng được lãi 18% so với số tiền cài bát.Hỏi tín đồ đó mua chén hết từng nào tiền?


Lớp 5 Toán
2
0
Gửi hủy

Số bát xuất kho với giá 6000 đồng là 600-69=531(đồng)Số tiền bán tốt là 531x6000=3186000 đồng3186000 là 118% của giá sở hữu 600 bát đề nghị 100% giá tải 600 chén bát là3186000 : 118% x 100% =2700000 đồngVậy giá sở hữu 1 bát là 2700000 : 600 = 4500 đồngĐáp số: 54000 đồng


Đúng 0

phản hồi (0)

54000 đồng


Đúng 0
bình luận (0)

một người tiêu dùng 600 cái chén . Khi chăm chở đã gồm 69 cáibát bị vỡ. Từng cái bát còn lại bán ra với giá 6000 đồng với được lãi 18% đối với tiền tải bát. Hỏi chi phí mua new tá chén là từng nào đồng ?


Lớp 5 Toán
0
0
gửi Hủy

Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
dailykhmerpost.com