Lịch sử 7 bài 9 phần 2

     
Hướng dẫn giải, cầm tắt nội dung bài học kinh nghiệm và làm bài tập bài bác 9: Nước Đại Việt thời Đinh – chi phí Lê (sự vạc triển tài chính và văn hóa) - trang 32 lịch sử hào hùng lớp 7. Toàn bộ các câu hỏi bao hàm giữa cùng cuối bài học đều được conkec.com khuyên bảo giải bỏ ra tiết, dễ dàng nắm bắt và gọn gàng nhất. Bọn họ tham khảo nhằm học giỏi lịch sử 7 bài 9: Nước Đại Việt thời Đinh – chi phí Lê (sự phạt triển kinh tế tài chính và văn hóa) nhé.

Bạn đang xem: Lịch sử 7 bài 9 phần 2


I. TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH BÀI HỌC

1. Bước đầu phát hành nền kinh tế tài chính tự chủ

a. Nông nghiệp:

Ruộng đất của lang làng chia đông đảo cho nông dân cày cấy, đi bộ đội và làm lao dịch đến nhà vua.Việc đào vét kênh mương, khai khẩn đất hoang…được chú trọng.

=> Nông nghiệp bất biến và bước đầu tiên phát triển, nghề trồng dâu nuôi tằm cũng rất được khuyến khích…, những năm 987, 989 được mùa.

b. Bằng tay thủ công nghiệp:

Xây dựng những xưởng thủ công: xưởng đúc tiền, ché vũ khí, may nón áo..xây dựng cung điện, chùa chiền.Các nghề thủ công bằng tay truyền thống cũng cách tân và phát triển như dệt lụa, có tác dụng gốm…

c. Yêu thương nghiệp:

Nhiều trung tâm mua sắm và chợ nông thôn được hình thành. Quần chúng. # hai nước Việt – Tống thường xuyên qua lại trao đổi hàng hóa ở vùng biên giới.

2. Đời sống văn hóa truyền thống xã hội

a. Xã hội:

*

=> Quan hệ giữa các tầng lớp còn đơn giản dễ dàng chưa phân hóa sâu sắc.

Xem thêm:

b. Văn hóa giáo dục

Giáo dục không phát triểnĐạo phật được truyền tay rộng rãi, nhà sư được trọng dụng.Sinh hoạt văn hóa dân gian: Nhiều loại hình văn hóa dân gian như: ca hát, dancing múa, đua thuyền tồn tại và phát triển…

III. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI


Câu 1: Em hãy điểm qua tình trạng nông nghiệp nước ta thời Đinh – tiền Lê?


Tình hình nông nghiệp nước ta thời Đinh – tiền Lê ngày càng định hình và những bước đầu phát triển:

Mùa lúa những năm 987, 989 đầy đủ tươi tốt, được mùa liên tục.Nghề trồng dâu nuôi tằm được khuyến khích.

=> Có được sự ổn định và trở nên tân tiến đó là do chính sách khuyến khích vào nông nghiệp ở trong nhà vua, chú trọng công tác làm việc thủy lợi, có phương án khuyến nông…

Câu 2: Hãy trình bày tình hình bằng tay nghiệp với thương nghiệp....

Hãy trình bày tình hình thủ công bằng tay nghiệp với thương nghiệp thời Đinh – chi phí Lê.Trả lời:Các xưởng bằng tay thủ công của công ty nước được thành lập, triệu tập ở đế đô Hoa Lư, tập trung những người thợ khéo tay trong nước siêng rèn, đúc vũ khí, đóng thuyền, đúc tiền, may quần áo, mũ, giầy cho vua, quan với binh sĩ.Trong nước quần chúng vẫn liên tiếp các nghề thủ công bằng tay truyền thống như đúc, rèn sắt, có tác dụng giấy, dệt, làm đồ gốm, đồ dùng mộc….Thương nghiệp: dục tình bang giao Việt – Tống được thiết lập, nhân dân miền biên thuỳ hai nước trao đổi hàng hóa với nhau.

Câu 3: nguyên nhân thời Đinh – chi phí Lê những nhà sư lại được trọng dụng ?

Trả lời:

Thời Đinh – tiền Lê hà sư được trọng dụng vì hôm nay đạo Phật có điều kiện được truyền bá rộng thoải mái hơn trước, giáo dục đào tạo chưa phát triển nên số người đi học rất ít, mà đa phần người gồm học lại là những nhà sư bắt buộc họ được nhân dân với nhà nước quý trọng và trọng dụng.


Nhà nước bao hàm cơ sở nhằm khuyến khích cho nền kinh tế phát triển

Trong nông nghiệp: tổ chức lễ cày tịch điền, vua tự mình cày cấy đường đẻ khích lệ nông dân sản xuất, khai khẩn đất hoang, không ngừng mở rộng diện tích trồng trọt.Thủ công nghiệp vạc triển: mở rộng một vài xưởng thủ công bằng tay nhà nước, tập trung thợ tốt trong nước về. Khuyến khích các nghề thủ công bằng tay cổ truyền cải tiến và phát triển => sản phẩm không xong tăng lên về con số mà còn tăng bao gồm cả chất lượng.Thương nghiệp: Tạo đk cho thuyền buôn các nước vào vn trao đổi, buôn bán, đặc biệt là biên giới Việt – Tống, mở với đường sá, thống duy nhất tiền tệ….