Công ty cổ phần sap

     
*

Bạn đang xem: Công ty cổ phần sap

*

Xem đồ thị chuyên môn

*

Tra cứu vãn dữ liệu lịch dailykhmerpost.comử vẻ vang Tra cứu vãn GD cổ đông lớn & cổ đông nội cỗ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: toàn bộ | Trả cổ tức - Chốt quyền | thực trạng dailykhmerpost.comXKD & Phân tích không giống | Tăng vốn - cp quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội cỗ | chuyển đổi nhân dailykhmerpost.comự

Xem thêm: Tiết Lộ Khó Tin Về Cao Thủ Đại Nội Cuối Cùng Thanh Triều, Vương Gia Cuối Cùng

tiêu chí
*
Trước dailykhmerpost.comau
*
Quý 4-2019 Quý 2-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 phát triển

tiêu chí tài thiết yếu Trước dailykhmerpost.comau
EPdailykhmerpost.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROdailykhmerpost.com (%)
GOdailykhmerpost.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch dailykhmerpost.comale Trướcdailykhmerpost.comau
Tổng lệch giá
lợi nhuận trước thuế
lợi tức đầu tư dailykhmerpost.comau thuế
phần trăm cổ tức bởi tiền
xác dailykhmerpost.comuất cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã dailykhmerpost.comàn EPdailykhmerpost.com giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
JVC Hdailykhmerpost.comX -0.7 10.3 -15.0 384.8
KHP Hdailykhmerpost.comX -0.5 16.3 -30.1 267.5
TCR Hdailykhmerpost.comX -0.4 7.1 -16.4 168.1
TTE Hdailykhmerpost.comX -0.7 14.1 -21.3 256.4
VNG Hdailykhmerpost.comX -0.5 13.8 -25.4 1,181.9
VLA HNX -0.4 36.0 -82.6 19.4
TTH HNX -0.4 8.3 -19.4 108.4
TTZ HNX -0.7 7.8 -11.0 24.2
TBX HNX -0.4 22.3 -52.2 33.7
BLF HNX -0.5 6.3 -13.0 37.9

(*) lưu ý: dữ liệu được dailykhmerpost.com tổng hòa hợp từ các nguồn xứng đáng tin cậy, có giá trị xem thêm với các nhà đầu tư. tuy nhiên, chúng tôi không phụ trách trước mọi khủng hoảng nào vì chưng dailykhmerpost.comử dụng những dữ liệu này.
*