Chỉnh sửa văn bản trong word 2010

     
Word mang đến dailykhmerpost.com 365 Word đến web Word 2021 Word 2019 Word năm nhâm thìn Word 2013 Word 2010 Word 2007 Word Starter 2010 coi thêm...Ít hơn
*

Mẹo: video clip không yêu cầu bằng ngữ điệu của bạn? Hãy thử chọn Phụ đề đưa ra tiết

*
.

Bạn đang xem: Chỉnh sửa văn bản trong word 2010

Đi tới Trang >Thay cầm cố hoặc thừa nhận Ctrl+H.

*

Trong vỏ hộp Tìm gì, nhập trường đoản cú hoặc nhiều từ bạn muốn định vị.

Nhập văn bản mới của chúng ta trong hộp Thay thế.

Chọn Tìm tiếp cho tới khi bạn thấy từ mình thích cập nhật.

Chọn Thay thế. Để cập nhật tất cả các phiên bạn dạng cùng một lúc, nên lựa chọn Thay nắm tất cả.

*

Đối với các tùy chọn khác, hãy coi mục search và sửa chữa thay thế văn bản


Tìm và sửa chữa thay thế văn phiên bản cơ bản

Ở góc trên bên đề xuất của tài liệu, trong vỏ hộp tìm kiếm

*
, nhập trường đoản cú hoặc nhiều từ bạn muốn tìm cùng Word đã tô sáng tất cả các phiên phiên bản của từ bỏ hoặc các từ trong toàn cục tài liệu.

Để thay thế văn bạn dạng đã tìm thấy:

Chọn kính lúp, tiếp nối chọn Thay thế.

*

Trong vỏ hộp Thay nỗ lực bằng, nhập văn bạn dạng thay thế.

Chọn Thay rứa tất cả hoặc Thay thế.


Mẹo: 

Bạn cũng hoàn toàn có thể mở phòng Tìm và cầm thế cơ phiên bản bằng phím tắt CONTROL + H.

Khi bạn thay thế sửa chữa văn bản, chúng ta có thể chọn Thay thế thay do Thay cố gắng tất cả. Như vậy, chúng ta có thể xem lại mỗi mục trước lúc thay thế.


Tìm văn phiên bản có định dạng vậy thể

Bạn có thể tìm văn phiên bản có định dạng quánh biệt, chẳng hạn như in đậm hoặc đánh sáng bằng cách sử dụng menu Định dạng.

Chọn Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng.

Trong Ngăn Dẫn hướng, nên chọn kính lúp.

Chọn setup , rồi chọn Tìm & thay thế sửa chữa nâng cao.


Lưu ý: 

Chọn mũi tên ở bên dưới cùng của hộp thoại Tìm và cố gắng thế nhằm hiển thị toàn bộ các tùy chọn.


Trên thực đơn Định dạng, hãy lựa chọn tùy chọn các bạn muốn.

Nếu hộp thoại vật dụng hai mở ra, nên chọn các tùy chọn các bạn muốn, rồi chọn OK.

Trong vỏ hộp thoại Tìm và nạm thế, chọn Tìm tiếp hoặc Tìm tất cả.


Tìm văn phiên bản có định dạng ví dụ và thay thế định dạng

Bạn có thể tìm và sửa chữa văn bản có định dạng quánh biệt, ví dụ như in đậm hoặc đánh sáng bằng cách sử dụng menu Định dạng.

Chọn Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng.

Trong Ngăn Dẫn hướng, hãy lựa chọn kính lúp.

Chọn setup , rồi lựa chọn Tìm & sửa chữa nâng cao.

Ở bên trên cùng của vỏ hộp thoại, lựa chọn Thay thế.


Lưu ý: 

Chọn mũi tên ở bên dưới cùng của vỏ hộp thoại Tìm và thay thế để hiển thị toàn bộ các tùy chọn.


Ở vỏ hộp Tìm gì, nhập văn bản bạn có nhu cầu tìm.

Trên menu Định dạng, nên chọn lựa định dạng bạn có nhu cầu tìm.

Nếu hộp thoại sản phẩm hai mở ra, nên chọn các tùy chọn bạn muốn, rồi lựa chọn OK.

Chọn vào hộp ở bên cạnh Thay thay bằng.

Trên thực đơn Định dạng, lựa chọn định dạng núm thế. Trường hợp hộp thoại vật dụng hai xuất hiện, hãy lựa chọn các định dạng các bạn muốn, rồi lựa chọn OK.

Chọn Thay thế, Thay thế tất cả hoặc Tìm tiếp.


Tìm dấu phân đoạn, vết ngắt trang hoặc những ký tự đặc trưng khác

Chọn Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng.

Trong Ngăn Dẫn hướng, nên chọn lựa kính lúp.

Chọn setup , rồi chọn Tìm & sửa chữa thay thế nâng cao.

Xem thêm:


Lưu ý: 

Chọn mũi thương hiệu ở bên dưới cùng của vỏ hộp thoại Tìm và cố gắng thế để hiển thị tất cả các tùy chọn.


Trên menu Đặc biệt, chọn ký kết tự đặc biệt quan trọng mà bạn muốn tìm.

*

Chọn Tìm tiếp.


Tìm và sửa chữa thay thế dấu phân đoạn, dấu ngắt trang hoặc các ký tự đặc biệt khác

Chọn Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng.

Trong Ngăn Dẫn hướng, nên chọn lựa kính lúp.

Chọn cài đặt , rồi chọn Tìm & thay thế nâng cao.


Lưu ý: 

Chọn mũi tên ở phía dưới cùng của vỏ hộp thoại Tìm và gắng thế nhằm hiển thị tất cả các tùy chọn.


Ở đầu hộp thoại Tìm và thế thế, chọn cụ thế, rồi lựa chọn trong hộp Tìm gì nhưng lại không nhập bất kể thứ gì ngơi nghỉ đó. Sau này, khi bạn lựa chọn 1 ký tự sệt biệt, Word sẽ auto đặt mã ký kết tự vào hộp mang đến bạn.


Lưu ý: Chọn mũi thương hiệu ở phía dưới cùng của hộp thoại Tìm và gắng thế để hiển thị toàn bộ các tùy chọn.


Trên menu Đặc biệt, chọn cam kết tự đặc biệt quan trọng mà bạn muốn tìm.

Chọn trong vỏ hộp Thay cố gắng bằng.

Trên thực đơn Đặc biệt, chọn ký kết tự quan trọng đặc biệt mà bạn có nhu cầu sử dụng để nạm thế.

Chọn Thay thế hoặc Tìm tiếp.


Sử dụng ký tự đại diện để tìm kiếm và sửa chữa thay thế văn bản

Chọn Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng.

Trong Ngăn Dẫn hướng, nên chọn kính lúp.

Chọn thiết lập , rồi lựa chọn Tìm & thay thế sửa chữa nâng cao.

Chọn hộp kiểm Sử dụng ký tự đại diện.

Nếu các bạn không thấy vỏ hộp kiểm Sử dụng cam kết tự đại diện, nên chọn lựa

*
.

Chọn thực đơn Đặc biệt, chọn ký tự đại diện, rồi nhập thêm văn phiên bản bất kỳ trong vỏ hộp Tìm gì.

*

Chọn Tìm tiếp.


Mẹo: 

Để hủy vứt tìm kiếm sẽ thực hiện, nhấn

*
+ PERIOD.

Bạn cũng có thể nhập trực tiếp ký tự thay mặt đại diện vào hộp Tìm gì ráng vì chọn một mục từ bỏ menu bật lên Đặc biệt.

Để kiếm tìm kiếm ký kết tự được xác minh là ký tự đại diện, hãy nhập dấu xuyệc ngược () trước ký kết tự đó. Ví dụ: nhập ? nhằm tìm vệt hỏi.

Bạn rất có thể sử dụng lốt ngoặc đối chọi để nhóm các ký tự thay mặt đại diện và văn bản, cũng giống như để bộc lộ thứ tự tấn công giá. Ví dụ: search kiếm nhằm tìm "presorted" với "prevented".

Bạn có thể tìm kiếm cụm và thực hiện ký tự thay mặt để thay thế sửa chữa chuỗi tra cứu kiếm bằng cụm được bố trí lại. Ví dụ: nhập (Newman) (Belinda) vào hộp Tìm gì2 1 vào hộp Thay cầm bằng. Word vẫn tìm "Newman Belinda" và thay thế bằng "Belinda Newman".


Để thay thế sửa chữa văn phiên bản đã tìm thấy:

Chọn tab Thay thế, rồi chọn hộp Thay nuốm bằng.

Chọn Đặc biệt, chọn ký kết tự đại diện, rồi nhập thêm văn phiên bản bất kỳ trong vỏ hộp Thay cố bằng.

Chọn Thay cố gắng tất cả, Thay thế hoặc Tìm tiếp.


Mẹo: Khi bạn sửa chữa văn bản, bạn có thể chọn Thay thế thay bởi vì Thay núm tất cả. Bằng cách đó bạn cũng có thể xác thừa nhận từng sửa chữa thay thế để bảo vệ sự chính xác.


Ký từ đại điện bạn có thể sử dụng

Bạn rất có thể tinh chỉnh search kiếm bằng phương pháp sử dụng bất kỳ ký tự thay mặt đại diện nào sau đây.

Để tìm

Sử dụng

Ví dụ:

Ký tự solo bất kỳ

?

s?t đang tìm "sat" với "set."

Chuỗi ký tự bất kỳ

*

s*d vẫn tìm "sad" và "started".

Một trong những ký trường đoản cú được chỉ định

< >

wn sẽ tìm "win" và "won."

Mọi ký tự đối chọi trong phạm vi này

<->

ight đang tìm "right" và "sight" với "tight".

Phạm vi phải bao gồm thứ trường đoản cú tăng dần.

Bất kỳ cam kết tự đối chọi nào, ngoại trừ các ký tự bên trong dấu ngoặc vuông

mst đang tìm "mist" và "most" nhưng không phải là "mast".

Bất kỳ ký kết tự 1-1 nào, nước ngoài trừ những ký tự trong phạm vi bên trong dấu ngoặc vuông