Bản đồ xuân thu chiến quốc

     

Thời Xuân Thu bắt đầu từ đời Chu Bình Vương tới cuối đời Chu Uy Liệt Vương. Đây là thời kỳ tan rã xã hội nô lệ, là thời kỳ biến đổi vĩ đại. Hôm nay cũng là thời kỳ với thai buôn bản hội phong kiến, vương vãi thất nhà Chu suy vong dần.

Bạn đang xem: Bản đồ xuân thu chiến quốc

Thời này, vương triều sau thời điểm trải qua sự thống trị của nhà Hạ, Thương, Tây Chu. Yêu cầu chia ra hàng trăm ngàn nước chư hầu, bọn họ tranh nhau xưng bá, đề phòng lẫn nhau, chiến tranh liên miên, xích míc trong nội bộ những nước chư hầu ra mắt gay gắt, khởi nghĩa, bầy tớ liên tiếp nổ ra, đương đầu giữa thế lực mới cũ siêu mãnh liệt, làng hội xấp xỉ rõ rệt.

Thời Xuân Thu bao hàm các nước chư hầu lớn như: Sở, Ngô, Yên, Tấn, Tần, Tề, Lỗ, Trần, Sái, Tào, Tống, Hoạt, Việt, Trịnh


*

Bạn sẽ xem: bản đồ xuân thu chiến quốc

Có thuyết nói bổ Bá thời Xuân Thu là Tề trả Công, Tống Tương Công, Tấn Văn Công, Tần Mục Công, Sở Trang Vương. Tất cả một thuyết không giống nói Ngũ Bá là đầy đủ người: Tề trả Công, Tấn Văn Công, Sở Trang Vương, Ngô Vương, Việt vương 1. Tề hoàn thành công việc Tên ông ta là:

Chu Định Vương thương hiệu thật là Cơ Giới, là bé của Chu Nguyên Vương. Kế vị sau khi Nguyên vương chết. Trị bởi vì 28 năm, nhỏ chết, an táng ở ngoại ô Bất Minh. Năm sinh, năm mất: (? TCN – 441 TCN) * vào năm 453 TCN, thời hạn Cơ Giới trị vì, 3

Chu Kính Vương thương hiệu thật là Cơ Cái. Bé thứ của Chu Cảnh Vương, em trai của Chu Điếu Vương, kế vị sau thời điểm Điếu vương chết, trị bởi vì 44 năm, bị bệnh chết, an táng ở Tam Nhâm Lăng (nay trực thuộc phía đông nam tp Lạc Dương tỉnh Hà Nam). Năm sinh, năm

Chu vương vãi Tử thương hiệu thật là Cơ Triều. Chu Cảnh vương vãi sủng ái con cả của bà xã lẽ là Cơ Triều, sau khoản thời gian Cảnh vương chết, Chu Điếu vương lên kế vị, Cơ Triều đã làm cho loạn. Điếu vương vãi chết, Kính vương vãi kế vị. Cơ Triều lại xua Kính Vương, tự bản thân lên ngôi.

Xem thêm:

Sau

Chu Điếu Vương tên thật là Cơ Mãnh, là bé thứ bố của vk cả Chu Cảnh Vương, kế vị sau thời điểm Cảnh vương chết. Trị vị 6 tháng thì nhỏ xíu chết, mai táng ở đâu không rõ. Nam sinh, năm mất: ? TCN – 520 TCN Thời Cảnh vương trị vì, anh trưởng của

Chu Cảnh Vương tên thật là Cơ Quý. Ông là con thứ nhì của Chu Linh Vương. Kế vị sau khi Linh vương chết. Trị bởi 25 năm, bị gầy chết, chôn cất ở Địch Tuyền (nay thuộc tp Lạc Dương tỉnh Hà Nam). Năm sinh, năm mất: ? TCN – 520 TCN Cơ

Chu Linh Vương tên thật là Cơ huyết Tâm con của Chu Giản Vương, kế vị sau thời điểm Giản vương vãi chết. Bởi thương con bé dại chết yểu nên đau đớn mà chết, an táng ở núi Chu (nay là núi bố Đình nước Tây Nam thành phố Lạc Dương tỉnh Hà Nam), một chuyện khác

Chu Giản Vương tên thật là Cơ Di, là con của Chu Định Vương, kế vị sau khi Định vương vãi chết. Trị vị 14 năm, bị nhỏ chết, mai táng ở chỗ nào không rõ. Năm sinh, năm mất: ? TCN – 572 TCN * cơ hội Di trị vì, triều Chu không phát gây chuyện

Chu khuông Vương tên thật là Cơ Ban, là nhỏ của Chu Khoảnh Vương, kế vị sau khi Khoảnh vương vãi chết, trị vị được 6 năm, mắc bệnh chết, mai táng nơi đâu không rõ. Năm sinh, năm mất: ? TCN – 607 TCN * cơ hội Ban trị bởi triều Chu không tạo ra

Chu Khoảnh Vương tên thật là Cơ Nhậm Cự, là bé của Chu Tương Vương, kế vị sau khoản thời gian Tương vương chết. Trị vì chưng 6 năm, bệnh tật chết, mai táng ở chỗ nào không rõ. Năm sinh, năm mất: ? TCN – 613 TCN * khi Cơ Nhậm Cự lên kế vị, nền tài chính

dailykhmerpost.com đã trong quá trình xây dựng. Nếu gồm sai sót rất ao ước mọi tín đồ thông cảm và góp ý cho chúng tôi.