Em sẽ đi thư tình tôi đã viết

     
Em xé đi thư tình tôi vẫn viết Em xé đi hầu như gì tôi sẽ trao Em, em xé đi, em xé đi một đoạn tình quẹt xóa đi một đoạn đời bản thân trao lỡ cho nhau Em xé đi vong linh tôi đã bán Em xé đi tim hồng tôi vẫn trao Em, em xé đi mang đến nát chảy một thú vui Cho chết đi một cuộc đời Tình ta trót trao lầm Còn gì, còn gì khác không em Còn gì, quanh đó một con tim Tình buồn tình ngồi không yên ổn Em xé đi cho vừa Còn gì, còn điều gì không em Còn gì, còn gì đâu em Được rồi, đươc rồi anh đi Em xé đi, xé đi Xé đi đầy đủ gì em đã chán Em xé đi đều gì em đã chê Em, em xé đi, xô ngã đi tòa lầu vàng Xe cát thôi loại dã tràng Tình ta trót trao lầm

Bạn đang xem: Em đang đi thư tình tôi đang viết

Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Bạn đang xem: Em sẽ đi thư tình tôi đã viết

Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm:

Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.