Nghị quyết 02/2019/nq

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 02/2019/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 09 mon 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VITHANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚCTHUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ biện pháp Tổ chức tổ chức chính quyền địaphương năm 2015;

Căn cứ Luật phát hành văn bạn dạng Quyphạm quy định năm 2015;

Căn cứ hiện tượng Khám bệnh, chữa bệnhnăm 2009;

Căn cứ luật Giá năm 2012;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Bạn đang xem: Nghị quyết 02/2019/nq

ban hành “Quy định mức ngân sách dịch vụ đi khám bệnh, chữabệnh ko thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo đảm y tế đối với các cơ sởkhám bệnh, chữa trị bệnh của phòng nước ở trong thành phố hà nội thủ đô quản lý”, cụ thể nhưsau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định mức giá dịchvụ đi khám bệnh, chữa bệnh dịch không ở trong phạm vi giao dịch của quỹ bảo hiểm y tếtrong những cơ sở thăm khám bệnh, trị bệnh của phòng nước thuộc thành phố hà nội quảnlý.

2. Đối tượng áp dụng

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh dịch củaNhà nước thuộc thành phố hà nội thủ đô gồm những bệnh viện nhiều khoa, chuyên khoa Thành phố,trung tâm chăm khoa, cơ sở y tế đa khoa tuyến đường huyện, phòng khám đa khoa, công ty hộsinh, trạm y tế xã/ phường/thị trấn; fan bệnh chưa tham gia bảo đảm y tế;người bệnh bao gồm thẻ bảo đảm y tế mà lại đi thăm khám bệnh, chữa căn bệnh hoặc áp dụng cácdịch vụ đi khám bệnh, chữa bệnh không ở trong phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm ytế; những cơ quan, tổ chức, cá nhân khác gồm liên quan.

3. Nguyên tắc xác định giá dịch vụy tế

- các bệnh viện có giường bệnh, trungtâm y tế tuyến thành phố có tác dụng khám bệnh, trị bệnh; trung trọng điểm y tế quận,huyện, thị xã tiến hành cả hai tính năng phòng bệnh dịch và đi khám bệnh, chữa căn bệnh đãđược xếp hạng: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng tương đương;

- những cơ sở đi khám bệnh, chữa căn bệnh chưađược phân hạng: áp dụng mức giá của cơ sở y tế hạng IV;

- Đối với bệnh viện đa khoa khu vực:

Trường phù hợp chỉ làm nhiệm vụ cấp cứu,khám bệnh, chữa bệnh dịch ngoại trú: áp dụng mức ngân sách của khám đa khoa hạng IV. Đối vớitrường phù hợp được Sở Y tế quyết định có chóng lưu: áp dụng mức giá bằng 50% mứcgiá ngày nệm nội khoa nhiều loại 3 của cơ sở y tế hạng IV. Sốngày được thanh toán tối nhiều 03 ngày/người/đợt điều trị. Không thanh toán giao dịch tiềnkhám bệnh dịch trong trường thích hợp đã giao dịch tiền nệm lưu.

- Trạm y tế xã, phường, thị trấn:

Mức giá thăm khám bệnh: áp dụng mức giá thành củatrạm y tế xã. Mức ngân sách các dịch vụ thương mại kỹ thuật bởi 70% mức ngân sách của các dịch vụ tạiPhụ lục III.

Đối với những trạm y tế được Sở Y tếquyết định có giường lưu: áp dụng mức ngân sách bằng 50% mức giá bán ngày chóng nội khoaloại 3 của bệnh viện hạng IV.

4. Danh mục, giá các dịch vụ khámchữa bệnh

- Danh mục, giá bán 10 thương mại dịch vụ khám chữa trị bệnh(phụ lục I);

- Danh mục, giá chỉ 06 dịch vụ ngày giườngbệnh (phụ lục II);

- Danh mục, giá 1.937 các dịch vụ kỹthuật cùng xét nghiệm áp dụng cho các hạng khám đa khoa (phụ lục III);

- bổ sung cập nhật ghi chú của một số trong những dịch vụkỹ thuật y tế (phụ lục IV);

Điều 2. Giao Ủyban dân chúng Thành phố

1. Tổ chức tiến hành Nghị quyết này.

2. Chỉ đạo làm xuất sắc công tác tuyêntruyền để người dân phát âm và cầm cố được việc điều chỉnh giá thương mại & dịch vụ y tế là thựchiện, nhà trương của Đảng, chế độ pháp luật ở trong nhà nước; triển khai giá thịtrường so với các thương mại dịch vụ công có sự kiểm soát của nhà nước; chuyển chi thườngxuyên từ túi tiền nhà nước thẳng cho cửa hàng khám bệnh, chữa bệnh sang hỗ trợngười dân gia nhập BHYT lắp với trong suốt lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ thương mại y tế.

3. Chỉ đạo các cơ sở y tế tiếp tục sắpxếp, bố trí khoa khám căn bệnh hợp lý; bức tốc đầu tứ cơ sở thứ chất; nâng caochất lượng các dịch vụ đi khám bệnh, trị bệnh, quality phục vụ bạn bệnh;nghiên cứu tăng mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng giấy tờ thủ tục liên thông vềsử dụng hồ sơ khám sức mạnh của nhân dân giữa những bệnh viện thuộc tp HàNội kết phù hợp với các khám đa khoa tuyến Trung ương, nhằm tạo điều kiện thuận lợicho bệnh nhân về thời gian khám bệnh, thời hạn xét nghiệm cùng kinh phí; sút thờigian đợi đợi, thỏa mãn nhu cầu yêu mong của tín đồ dân; đổi mới phong giải pháp và thể hiện thái độ phụcvụ nhắm đến sự bằng lòng của bạn bệnh; chỉ dẫn việc quản lý và áp dụng nguồnthu đúng quy định.

Điều 3. Điều khoảnthi hành

1. Giao trực thuộc Hội đồng nhândân, các Ban của Hội đồng nhân dân, những Tổ đại biểu, các đại biểu Hội đồng nhândân Thành phố đo lường và thống kê việc tổ chức tiến hành Nghị quyết này.

2. Đề nghị Ủy ban chiến trường Tổ quốc ViệtNam thành phố thành phố hà nội và những tổ chức bao gồm trị - xóm hội tuyên truyền, vận động tạosự đồng thuận trong quần chúng và giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

địa điểm nhận: - Ủy ban thường xuyên vụ QH; - bao gồm phủ; - Văn phòng chính phủ, văn phòng Quốc hội; - Ban công tác ĐB của UBTVQH; - các Bộ: Y tế, Nội vụ, tư pháp, Tài chính, LĐTB&XH; - sở tại Thành ủy; - Đoàn ĐB Quốc hội tp Hà Nội; - trực thuộc HĐND, UBND, UBMTTQ TP; - Đại biểu HĐND Thành phố; - VP TU, những Ban Đảng TU; - các VP: Đoàn ĐBQH, HĐND, ubnd TP; - các Sở, Ban, ngành Thành phố; - TT HĐND, ubnd quận, huyện, thị xã; - Công báo tp Hà Nội, Cổng GTĐT Thành phố; - Lưu: VT.

CHỦ TỊCH Nguyễn Thị Bích Ngọc

PHỤ LỤC I

GIÁ TỐI ĐA DỊCH VỤ KHÁM BỆNH(Ban hành đương nhiên Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 4năm 2019 của Hội đồng quần chúng Thành phố

Đơn vị:đồng

STT

Cơ sở y tế

Giá về tối đa bao hàm chi chi phí trực tiếp với tiền lương

Ghi chú

1

2

3

4

1

Bệnh viện hạng đặc biệt

37.000

2

Bệnh viện hạng I

37.000

3

Bệnh viện hạng II

33.000

4

Bệnh viện hạng III

29.000

5

Bệnh viện hạng IV

26.000

6

Trạm y tế xã

26.000

7

Hội chẩn để xác định ca căn bệnh khó (chuyên gia/ca; chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên viên đơn vị khác mang lại hội chẩn tại đại lý khám, chữa trị bệnh).

200.000

8

Khám cấp thủ tục chứng thương, thẩm định y khoa (không đề cập xét nghiệm, X-quang)

145.000

9

Khám mức độ khỏe trọn vẹn lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không nhắc xét nghiệm, X-quang)

145.000

10

Khám sức mạnh toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động (không nói xét nghiệm, X- quang)

420.000

PHỤ LỤC II

GIÁ TỐI ĐA DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG BỆNH(Ban hành hẳn nhiên Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng tư năm 2019 của Hội đồng quần chúng. # Thành phố

Đơn vị:đồng

Số TT

Các nhiều loại dịch vụ

Bệnh viện hạng Đặc biệt

Bệnh viện hạng I

Bệnh viện hạng II

Bệnh viện hạng III

Bệnh viện hạng IV

A

B

1

2

3

4

5

1

Ngày điều trị Hồi sức tích cực (lCU)/ghép tạng hoặc ghép tủy hoặc ghép tế bào gốc

753.000

678.000

578.000

2

Ngày giường bệnh Hồi sức cung cấp cứu

441.000

411.000

314.000

272.000

242.000

3

Ngày giường bệnh Nội khoa:

3.1

Loại 1: các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, ngày tiết học, Ung thư, Tim mạch, trung tâm thần, Thần kinh, Nhi, Tiêu hóa, Thận học; Nội tiết; dị ứng (đối với người bệnh dị ứng thuốc nặng: Stevens Jonhson hoặc Lyell)

232.000

217.000

178.000

162.000

144.000

Các khoa bên trên thuộc cơ sở y tế chuyên khoa trực thuộc bộ Y tế tại hà thành và thành phố Hồ Chí Minh

232.000

3.2

Loại 2: những Khoa: Cơ-Xương-Khớp, da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, răng cấm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ; YHDT hoặc PHCN mang đến nhóm tín đồ bệnh tổn hại tủy sống, tai trở thành mạch tiết não, chấn thương sọ não.

210.000

195.000

152.000

141.000

126.000

Các khoa trên thuộc bệnh viện chuyên khoa trực thuộc bộ Y tế tại hà thành và thành phố Hồ Chí Minh

210.000

3.3

Loại 3: các khoa: YHDT, phục hồi chức năng

177.000

164.000

125.000

115.000

106.000

4

Ngày giường căn bệnh ngoại khoa, bỏng:

4.1

Loại 1: Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; rộp độ 3-4 bên trên 70% diện tích cơ thể

324.000

292.000

246.000

Các khoa bên trên thuộc cơ sở y tế chuyên khoa trực thuộc bộ Y tế tại hà thành và thành phố Hồ Chí Minh

324.000

4.2

Loại 2: Sau các phẫu thuật nhiều loại 1; phỏng độ 3-4 trường đoản cú 25 -70% diện tích cơ thể

289.000

266.000

214.000

189.000

170.000

Các khoa trên thuộc khám đa khoa chuyên khoa trực thuộc cỗ Y tế tại hà nội thủ đô và thành phố Hồ Chí Minh

289.000

4.3

Loại 3: Sau những phẫu thuật loại 2; rộp độ 2 bên trên 30% diện tích s cơ thể, rộp độ 3-4 dưới 25% diện tích s cơ thể

250.000

232.000

191.000

167.000

148.000

Các khoa trên thuộc bệnh viện chuyên khoa trực thuộc bộ Y tế tại hà nội thủ đô và thành phố Hồ Chí Minh

250.000

4.4

Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể

225.000

208.000

163.000

142.000

128.000

5

Ngày giường tại phòng mạch đa khoa khu vực vực

106.000

5

Ngày nệm trạm y tế xã

53.000

6

Ngày giường dịch ban ngày

Được tính bằng 0,3 lần giá bán ngày giường của các khoa và loại phòng tương ứng.

Ghi chú:Giá ngày giường chữa bệnh nội trú chưa bao gồm chi phí máy thở cùng khí y tế.

PHỤ LỤC III

GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM ÁP DỤNG mang lại CÁC HẠNGBỆNH VIỆN(Ban hành cố nhiên Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐNDngày 09 tháng tư năm 2019 của HĐND Thành phố)

Đơn vị:đồng

STT

STT TT 37

Mã dịch vụ

Tên dịch vụ

Giá buổi tối đa bao hàm chi tổn phí trực tiếp với tiền lương

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

A

A

CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH

I

I

Siêu âm

1

1

04C1.1.3

Siêu âm

42.100

2

2

03C4.1.3

Siêu âm + đo trục nhãn cầu

74.500

3

3

Siêu âm đầu dò âm đạo, trực tràng

179.000

4

4

03C4.1.1

Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu

219.000

5

5

03C4.1.6

Siêu âm Doppler màu tim + cản âm

254.000

6

6

03C4.1.5

Siêu âm tim vắt sức

584.000

7

7

04C1.1.4

Siêu âm Doppler màu sắc tim 4 D (3D REAL TIME)

454.000

Chỉ vận dụng trong trường hợp chỉ định và hướng dẫn để tiến hành các phẫu thuật hoặc can thiệp tim mạch.

8

8

04C1.1.5

Siêu âm Doppler màu tim hoặc quan trọng qua thực quản

802.000

9

9

04C1.1.6

Siêu âm trong tâm mạch hoặc Đo dự trữ lưu giữ lượng rượu cồn mạch vành FFR

1.989.000

Chưa bao hàm bộ đầu dò khôn cùng âm, bộ dụng cụ đo dự trữ giữ lượng rượu cồn mạch vành và những dụng cụ để mang vào lòng mạch.

II

II

Chụp X-quang thường

10

10

Chụp X-quang phim ≤ 24x30 centimet (1 bốn thế)

49.200

Áp dụng mang lại 01 vị trí

11

11

Chụp X-quang phim ≤ 24x30 centimet (2 tứ thế)

55.200

Áp dụng cho 01 vị trí

12

12

Chụp X-quang phim > 24x30 cm (1 bốn thế)

55.200

Áp dụng cho 01 vị trí

13

13

Chụp X-quang phim > 24x30 centimet (2 bốn thế)

68.200

Áp dụng cho 01 vị trí

14

Chụp X-quang ổ răng hoặc cận chóp

12.800

15

14

03C4.2.2.1

Chụp sọ mặt chỉnh nha hay (Panorama, Cephalometric, cắt lớp lồi cầu)

63.200

16

15

03C4.2.1.7

Chụp Angiography mắt

213.000

17

16

04C1.2.5.33

Chụp thực quản bao gồm uống thuốc cản quang

100.000

18

17

04C1.2.5.34

Chụp dạ dày-tá tràng bao gồm uống dung dịch cản quang

115.000

19

18

04C1.2.5.35

Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang

155.000

20

19

03C4.2.5.10

Chụp mật qua Kehr

236.000

Chưa bao hàm thuốc cản quang.

21

20

04C1.2.5.30

Chụp hệ ngày tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV)

535.000

22

21

04C1.2.5.31

Chụp niệu cai quản - bể thận ngược loại (UPR) tất cả tiêm thuốc cản quang

525.000

23

22

03C4.2.5.11

Chụp bóng đái có bơm xịt thuốc cản quang

202.000

24

23

04C 1.2.6.36

Chụp tử cung-vòi trứng (bao có cả thuốc)

367.000

25

24

03C4.2.5.12

Chụp X - quang đãng vú định vị kim dây

382.000

Chưa bao hàm kim định vị.

26

25

03C4.2.5.13

Lỗ dò cản quang

402.000

27

26

03C4.2.5.15

Mammography (1 bên)

93.200

28

27

04C1.2.6.37

Chụp tủy sống tất cả tiêm thuốc

397.000

III

III

Chụp X-quang số hóa

29

28

04C1.2.6.51

Chụp X-quang số hóa 1 phim

64.200

Áp dụng mang đến 01 vị trí

30

29

04C1.2.6.52

Chụp X-quang số hóa 2 phim

96.200

Áp dụng mang lại 01 vị trí

31

30

04C1.2.6.53

Chụp X-quang số hóa 3 phim

121.000

Áp dụng mang đến 01 vị trí

32

Chụp Xquang số hóa ổ răng hoặc cận chóp

18.300

33

31

04C1.2.6.54

Chụp tử cung-vòi trứng thông qua số hóa

407.000

34

32

04C1.2.6.55

Chụp hệ máu niệu gồm tiêm thuốc cản quang đãng (UIV) số hóa

605.000

35

33

04C1.2.6.56

Chụp niệu cai quản - bể thận ngược mẫu (UPR) số hóa

560.000

36

34

04C 1.2.6.57

Chụp thực quản có uống dung dịch cản quang số hóa

220.000

37

35

04C1.2.6.58

Chụp dạ dày-tá tràng bao gồm uống thuốc cản quang quẻ số hóa

220.000

38

36

04C1.2.6.59

Chụp khung đại tràng bao gồm thuốc cản quang quẻ số hóa

260.000

39

37

04C1.2.6.60

Chụp tủy sống gồm thuốc cản quang đãng số hóa

517.000

40

38

Chụp X-quang số hóa giảm lớp tuyến vú một bên (tomosynthesis)

940.000

41

39

Chụp X-quang số hóa đường dò, các tuyến tất cả bơm dung dịch cản quang quẻ trực tiếp

382.000

Chưa bao gồm ống thông, kim chọc siêng dụng.

IV

IV

Chụp cắt lớp vi tính, chụp mạch, cộng hưởng từ

42

40

04C1.2.6.41

Chụp CT Scanner đến 32 dãy không có thuốc cản quang

519.000

43

41

04C1.2.6.42

Chụp CT Scanner cho 32 dãy gồm thuốc cản quang

628.000

Chưa bao gồm thuốc cản quang.

44

42

04C1.2.6.63

Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy tất cả thuốc cản quang

1.697.000

Chưa bao hàm thuốc cản quang.

45

43

04C1.2.63

Chụp CT Scanner 64 dãy mang lại 128 dãy không tồn tại thuốc cản quang

1.442.000

46

44

Chụp CT Scanner body toàn thân 64 dãy - 128 dãy gồm thuốc cản quang

3.446.000

Chưa bao hàm thuốc cản quang.

47

45

Chụp CT Scanner toàn thân 64 dãy - 128 dãy không tồn tại thuốc cản quang

3.119.000

48

46

04C1.2.6.64

Chụp CT Scanner trường đoản cú 256 hàng trở lên tất cả thuốc cản quang

2.980.000

Chưa bao hàm thuốc cản quang.

49

47

Chụp CT Scanner từ bỏ 256 hàng trở lên không tồn tại thuốc cản quang

2.725.000

50

48

Chụp CT Scanner body từ 256 dãy có thuốc cản quang

6.667.000

Chưa bao gồm thuốc cản quang.

51

49

Chụp CT Scanner body toàn thân từ 256 dãy không dung dịch cản quang

6.628.000

52

50

04C1.2.6.61

Chụp PET/CT

19.724.000

Chưa bao gồm thuốc cản quang

53

51

04C1.2.6.62

Chụp PET/CT mô bỏng xạ trị

20.478.000

Chưa bao gồm thuốc cản quang

54

52

04C1.2.6.43

Chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA)

5.570.000

55

53

04C1.2.6.44

Chụp động mạch vành hoặc thông tim chụp phòng tim dưới DSA

5.881.000

56

54

04C1.2.6.45

Chụp và can thiệp tim mạch (van tim, tim bẩm sinh, hễ mạch vành) dưới DSA

6.781.000

Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: láng nong, stent, những vật liệu nút mạch, những loại ống thông hoặc vi ống thông, các loại dây dẫn hoặc vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, lưới thanh lọc tĩnh mạch, luật lấy dị vật, bộ cách thức lấy tiết khối, bộ hiện tượng bít (bộ thả dù, dù các loại).

57

55

04C1.2.6.46

Chụp với can thiệp mạch nhà bụng hoặc ngực cùng mạch đưa ra dưới DSA

9.031.000

Chưa bao hàm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, keo nút mạch, các vật liệu nút mạch, những vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, lưới lọc tĩnh mạch.

58

56

Chụp với can thiệp mạch nhà bụng hoặc ngực cùng mạch đưa ra dưới C-Arm

7.781.000

Chưa bao hàm vật tư chuyên được dùng dùng nhằm can thiệp: trơn nong, bộ bơm áp lực, stent. Các vật liệu nút mạch, những vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, quy định lấy dị vật, bộ qui định lấy huyết khối, trơn bơm ngược cái động mạch chủ.

59

57

04C1.2.6.48

Chụp, nút dị dạng với can thiệp những bệnh lý mạch thần kinh bên dưới DSA

9.631.000

Chưa bao gồm vật tư chuyên được dùng dùng nhằm can thiệp: nhẵn nong, bộ bơm áp lực, stent, keo nút mạch, các vật liệu nút mạch, những vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, khí cụ lấy dị vật, hút huyết khối.

60

58

04C1.2.6.47

Can thiệp con đường mạch máu cho các tạng dưới DSA

9.081.000

Chưa bao gồm vật tư chuyên được sự dụng dùng nhằm can thiệp: trơn nong, cỗ bơm áp lực, stent, những vật liệu nút mạch, những vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại.

61

59

04C1.2.6.50

Can thiệp vào lòng mạch trực tiếp qua da (đặt cổng truyền hóa chất, đốt giãn tĩnh mạch, sinh thiết trong thâm tâm mạch) hoặc mở thông dạ dày qua da, dẫn lưu các ổ áp xe và tạng ổ bụng dưới DSA.

2.068.000

Chưa bao gồm kim chọc, stent, những sonde dẫn, các dây dẫn, dây đốt, ống thông, tuồng truyền hóa chất, rọ mang sỏi.

62

60

Can thiệp khác dưới giải đáp của CT Scanner

1.176.000

Chưa bao hàm ống dẫn lưu.

63

61

04C1.2.6.50

Dẫn lưu, nong để Stent, mang dị vật mặt đường mật hoặc đặt sonde JJ qua domain authority dưới DSA

3.581.000

Chưa bao gồm kim chọc, trơn nong, bộ nong, stent, những sonde dẫn, những dây dẫn, ống thông, rọ lấy dị vật.

64

62

03C2.1.56

Đốt sóng cao tần hoặc vi sóng chữa bệnh u gan dưới chỉ dẫn của CT scanner

1.718.000

Chưa bao gồm đốt sóng cao tần cùng dây dẫn tín hiệu.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Chiếu Sony Nhanh Chóng Đơn Giản, Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Chiếu Sony

65

63

03C2.1.57

Đốt sóng cao tần hoặc vi sóng chữa bệnh u gan dưới lí giải của siêu âm

1.218.000

Chưa bao hàm kim đốt sóng cao tần cùng dây dẫn tín hiệu.

66

64

04C1.2.6.49

Điều trị các tổn yêu quý xương, khớp, cột sống và các tạng dưới DSA (đổ xi măng cột sống, điều trị các khối u tạng với giả u xương...)

3.081.000

Chưa bao gồm vật tứ tiêu hao: kim chọc, xi măng, những vật liệu bơm, hóa học gây tắc.

67

65

03C4.2.5.2

Chụp cộng hưởng từ (MRJ) tất cả thuốc cản quang

2.210.000

68

66

03C4.2.5.1

Chụp cùng hưởng từ bỏ (MRI) không tồn tại thuốc cản quang

1.308.000

69

67

Chụp cùng hưởng từ bỏ gan với chất tương phản sệt hiệu mô

8.656.000

70

68

Chụp cùng hường tự tưới ngày tiết - phổ - chức năng

3.156.000

V

V

Một số nghệ thuật khác

71

69

Đo tỷ lệ xương 1 vị trí

81.400

Bằng cách thức DEXA

72

70

Đo tỷ lệ xương 2 vị trí

140.000

Bằng cách thức DEXA

73

Đo mật độ xương

21.000

Bằng phương thức siêu âm

B

B

CÁC THỦ THUẬT VÀ DỊCH VỤ NỘI SOI

74

71

Bơm rửa vùng màng phổi

212.000

75

72

03C1.51

Bơm cọ niệu quản sau tán sỏi (ngoài cơ thể)

463.000

76

73

Bom streptokinase vào vùng màng phổi

1.012.000

77

74

04C2.108

Cấp cứu xong tuần hoàn

473.000

Bao tất cả cả láng dùng những lần.

78

75

04C3.1.142

Cắt chỉ

32.000

Chỉ vận dụng với fan bệnh nước ngoài trú.

79

76

Chăm sóc da cho tất cả những người bệnh không phù hợp thuốc nặng

156.000

Áp dụng với những người bệnh hội bệnh Lyell, Steven Johnson.

80

77

04C2.69

Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi

135.000

81

78

04C2.112

Chọc túa dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới giải đáp của khôn cùng âm

174.000

82

79

04C2.71

Chọc hút khí màng phổi

141.000

83

80

04C2.70

Chọc rửa màng phổi

204.000

84

81

03C1.4

Chọc dò màng tim

243.000

85

82

03C1.74

Chọc dò sinh thiết vú dưới hết sức âm

175.000

Áp dụng với trường hợp dùng bơm kim thường thì để chọc hút.

86

83

03C1.1

Chọc dò tủy sống

105.000

Chưa bao gồm kim chọc dò.

87

84

Chọc hút dịch chữa bệnh u nang giáp

164.000

88

85

Chọc hút dịch khám chữa u nang liền kề dưới lí giải của vô cùng âm

219.000

89

86

04C2.67

Chọc hút hạch hoặc u

108.000

90

87

04C2.121

Chọc hút hạch hoặc u hoặc áp xe pháo hoặc những tổn thương khác dưới trả lời của hết sức âm

150.000

91

88

04C2.122

Chọc hút hạch hoặc u hoặc áp xe hoặc những tổn thương khác dưới trả lời của cắt lớp vi tính

728.000

Chưa bao gồm thuốc cản quang đãng nếu bao gồm sử dụng.

92

89

04C2.68

Chọc hút tế bào đường giáp

108.000

93

90

04C2.111

Chọc hút tế bào tuyến liền kề dưới trả lời của vô cùng âm

149.000

94

91

04C2.115

Chọc hút tủy có tác dụng tủy đồ

528.000

Bao gồm cả kim chọc hút tủy dùng nhiều lần.

95

92

04C2.114

Chọc hút tủy làm cho tủy đồ

126.000

Chưa bao hàm kim chọc hút tủy. Kim chọc hút tủy tính theo thực tiễn sử dụng.

96

93

Chọc hút tủy làm tủy đồ (sử dụng trang bị khoan nuốm tay)

2.358.000

97

94

04C2.98

Dẫn lưu lại màng phổi buổi tối thiểu

592.000

98

95

Dẫn giữ màng phổi, ổ áp xe pháo phổi dưới gợi ý của khôn xiết âm

672.000

99

96

Dẫn giữ màng phổi, ổ áp xe cộ phổi dưới gợi ý của chụp cắt lớp vi tính

1.193.000

100

97

03C1.58

Đặt catheter đụng mạch quay

542.000

101

98

03C1.59

Đặt catheter cồn mạch theo dõi áp suất máu liên tục

1.363.000

102

99

03C1.57

Đặt catheter tĩnh mạch máu trung trung khu một nòng

649.000

103

100

04C2.104

Đặt catheter tĩnh mạch máu trung tâm các nòng

1.122.000

104

101

04C2.103

Đặt ống thông tĩnh mạch bởi catheter 2 nòng

1.122.000

Chỉ áp dụng với trường thích hợp lọc máu.

105

102

Đặt catheter hai nòng bao gồm cuff, sinh sản đường hầm nhằm lọc máu

6.800.000

106

101

04C2.106

Đặt sinh khí quản

564.000

107

103

Đặt sonde dạ dày

88.700

108

104

03C1.52

Đặt sonde JJ niệu quản

913.000

Chưa bao hàm Sonde JJ.

109

105

03C1.32

Đặt stent thực quản ngại qua nội soi

1.133.000

Chưa bao gồm stent.

110

106

Điều trị rung nhĩ bằng tích điện sóng tần số radio sử dụng hệ thống lập bạn dạng đồ cha chiều phẫu thuật - điện học những buồng tim

2.965.000

Chưa bao hàm bộ nguyên tắc điều trị rối loạn nhịp tim tất cả sử dụng hệ thống lập phiên bản đồ ba chiều giải phẫu - năng lượng điện học những buồng tim.

111

107

Điều trị suy tĩnh mạch bởi Laser nội mạch

2.010.000

Chưa bao hàm bộ nguyên tắc mở mạch máu với ống thông điều trị laser.

112

108

Điều trị suy tĩnh mạch bằng tích điện sóng tần số radio

1.910.000

Chưa bao hàm bộ lao lý mở mạch máu với ống thông điều trị RF.

113

109

Gây bám màng phổi bởi thuốc hoặc hóa chất qua ống dẫn lưu lại màng phổi

192.000

Chưa bao hàm thuốc hoặc hóa chất gây dính màng phổi.

114

110

03C1.56

Hấp thụ phân tử tiếp tục điều trị suy gan cung cấp nặng

2.317.000

Chưa bao hàm hệ thống trái lọc cùng dịch lọc.

115

111

Hút dẫn lưu lại khoang màng phổi bằng máy hút áp lực nặng nề âm liên tục

184.000

1 16

112

Hút dịch khớp

113.000

117

113

Hút dịch khớp dưới chỉ dẫn của hết sức âm

123.000

118

114

Hút đờm

10.800

119

115

04C2.119

Lấy sỏi niệu quản ngại qua nội soi

936.000

Chưa bao hàm sonde niệu quản với dây dẫn Guide wire.

120

116

04C2.79

Lọc màng bụng chu kỳ (CAPD)

558.000

121

117

04C2.78

Lọc màng bụng tiếp tục 24 giờ bằng máy (thẩm phân phúc mạc)

956.000

122

118

03C1.71

Lọc máu liên tục (01 lần)

2.200.000

Chưa bao hàm quả lọc, bộ dây dẫn và dịch lọc.

123

119

03C1.72

Lọc tách bóc huyết tương (01 lần)

1.624.000

Chưa bao gồm quả lọc tách huyết tương, bộ dây dẫn cùng huyết tương ướp lạnh hoặc dung dịch albumin.

124

120

04C2.99

Mở khí quản

715.000

125

121

04C2.120

Mở thông bóng đái (gây tê tại chỗ)

369.000

126

122

Nghiệm pháp phục hồi phế cai quản với thuốc giãn phế quản

92.900

127

123

03C1.39

Nội soi lồng ngực

963.000

128

124

Nội soi màng phổi, tạo dính bởi thuốc hoặc hóa chất

5.002.000

Đã bao gồm chi phí gây mê

129

125

Nội soi màng phổi, sinh thiết màng phổi

5.780.000

Đã bao gồm chi phí tổn gây mê

130

126

03C1.45

Niệu loại đồ

58.200

131

127

Nội soi truất phế quản bên dưới gây mê gồm sinh thiết

1.756.000

132

128

Nội soi phế quản bên dưới gây mê không sinh thiết

1.456.000

133

129

Nội soi phế quản bên dưới gây mê rước dị đồ dùng phế quản

3.256.000

134

130

04C2.96

Nội soi phế quản ống mềm gây tê

749.000

135

131

04C2.116

Nội soi phế quản ống mềm gây tê bao gồm sinh thiết

1.125.000

136

132

04C2.117

Nội soi phế quản ống mềm tạo tê mang dị vật

2.573.000

137

133

Nội soi phế quản ống mềm: cắt đốt u, sẹo nội truất phế quản bằng điện đông cao tần

2.833.000

138

134

04C2.88

Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng ống mềm có sinh thiết

426.000

Đã bao hàm chi phí kiểm tra HP

139

Nội soi dạ dày có tác dụng Clo test

291.000

140

135

Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết

240.000

141

136

04C2.90

Nội soi đại trực tràng ống mềm tất cả sinh thiết

401.000

142

137

04C2.89

Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết

300.000

143

138

04C2.92

Nội soi trực tràng gồm sinh thiết

287.000

144

139

04C2.91

Nội soi trực tràng ống mềm ko sinh thiết

186.000

145

140

03C1.25

Nội soi dạ dày can thiệp

719.000

Chưa bao gồm thuốc cố gắng máu, dụng cụ cầm tiết (clip, bộ thắt tĩnh mạch máu thực quản...)

146

141

03C4.2.4.2

Nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP)

2.674.000

Chưa bao hàm dụng nạm can thiệp: stent, cỗ tán sỏi cơ học, rọ mang dị vật, dao cắt, bóng kéo, bóng nong.

147

142

04C2.85

Nội soi ổ bụng

815.000

148

143

04C2.86

Nội soi ổ bụng tất cả sinh thiết

968.000

149

144

03C1.36

Nội soi ống mật chủ

163.000

150

145

Nội soi cực kỳ âm chẩn đoán

1.160.000

151

146

Nội soi vô cùng âm can thiệp - chọc hút tế bào khối u gan, tụy, u ổ bụng bằng kim nhỏ

2.889.000

152

147

03C1.40

Nội soi máu niệu có tạo ra mê

841.000

153

148

04C2.101

Nội soi bọng đái - Nội soi niệu quản

919.000

Chưa bao gồm sonde JJ

154

149

04C2.94

Nội soi bóng đái có sinh thiết

641.000

155

150

04C2.93

Nội soi bàng quang không sinh thiết

519.000

156

151

04C2.118

Nội soi bàng quang điều trị đái dưỡng chấp

688.000

157

152

04C2.95

Nội soi bóng đái và gắp vật khó định hình hoặc mang máu cục

886.000

158

153

Nối thông hễ - tĩnh mạch máu có di chuyển mạch

1.348.000

159

154

Nối thông cồn - tĩnh mạch thực hiện mạch nhân tạo

1.367.000

Chưa bao gồm mạch nhân tạo.

160

155

Nối thông động- tĩnh mạch

1.148.000

161

156

04C2.74

Nong niệu đạo cùng đặt thông đái

237.000

162

157

03C1.31

Nong thực quản lí qua nội soi

2.266.000

163

158

04C2.73

Rửa bàng quang

194.000

Chưa bao gồm hóa chất.

164

159

03C1.5

Rửa dạ dày

115.000

165

160

03C1.54

Rửa dạ dày sa thải chất độc qua hệ thống kín

585.000

166

161

Rửa phổi toàn bộ

8.101.000

Đã bao hàm chi tổn phí gây mê

167

162

03C1.55

Rửa ruột non toàn cục loại vứt chất độc qua con đường tiêu hóa

825.000

168

163

Rút máu nhằm điều trị

230.000

169

164

Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe

176.000

170

165

Siêu âm can thiệp - Đặt ống thông dẫn lưu giữ ổ áp xe

590.000

Chưa bao hàm ống thông.

171

166

Siêu âm can thiệp chữa bệnh áp xe hoặc u hoặc nang vào ổ bụng

554.000

172

167

03C1.21

Sinh thiết cơ tim

1.746.000

Chưa bao hàm bộ lao lý thông tim cùng chụp buồng tim, kim sinh thiết cơ tim.

173

168

04C2.80

Sinh thiết domain authority hoặc niêm mạc

124.000

174

169

Sinh thiết gan hoặc thận dưới trả lời của khôn xiết âm

995.000

175

170

Sinh thiết vú hoặc tổn thương khác dưới lý giải của vô cùng âm

822.000

176

171

Sinh thiết phổi hoặc gan dưới giải đáp của giảm lớp vi tính

1.892.000

177

172

Sinh thiết thận hoặc vú hoặc vị trí khác dưới giải đáp của giảm lớp vi tính

1.692.000

178

173

04C2.81

Sinh thiết hạch hoặc u

258.000

179

174

04C2.110

Sinh thiết màng hoạt dịch dưới gợi ý của cực kỳ âm

1.096.000

180

175

04C2.83

Sinh thiết màng phổi

427.000

181

176

Sinh thiết móng

303.000

182

177

04C2.84

Sinh thiết tiền liệt tuyến đường qua vô cùng âm đường trực tràng

603.000

183

178

04C2.82

Sinh thiết tủy xương

238.000

Chưa bao hàm kim sinh thiết.

184

179

04C2.113

Sinh thiết tủy xương tất cả kim sinh thiết

1.368.000

Bao có kim sinh thiết dùng nhiều lần.

185

180

Sinh thiết tủy xương (sử dụng sản phẩm khoan nạm tay).

2.673.000

186

181

03C1.20

Sinh thiết vú

153.000

187

182

Sinh thiết con đường vú dưới lý giải của Xquang có hệ thống định vị stereostatic

1.554.000

188

183

03C1.30

Soi bàng quang, chụp thận ngược dòng

639.000

Chưa bao hàm thuốc cản quang.

189

184

03C1.28

Soi đại tràng, tiêm hoặc kẹp thay máu

566.000

Chưa bao gồm dụng nuốm kẹp và video cầm máu.

190

185

03C1.22

Soi khớp bao gồm sinh thiết

494.000

191

186

03C1.23

Soi màng phổi

429.000

192

187

03C1.67

Soi phế quản điều trị sặc phổi ở người bệnh ngộ độc cấp

876.000

193

188

03C1.27

Soi ruột non, tiêm (hoặc kẹp cố gắng máu) hoặc giảm polyp

737.000

194

189

03C1.26

Soi ruột non

630.000

195

190

03C1.24

Soi thực quản ngại hoặc dạ dày gắp giun

418.000

Chưa bao hàm dụng thay gắp giun.

196

191

03C1.29

Soi trực tràng, tiêm hoặc thắt trĩ

239.000

197

192

03C1.62

Tạo nhịp cấp cho cứu xung quanh lồng ngực

983.000

198

193

03C1.61

Tạo nhịp cấp cứu trong buồng tim

493.000

199

194

04C2.107

Thẩm bóc tách siêu thanh lọc máu (Hemodiafiltration offline: HDF ON - LINE)

1.496.000

Chưa bao hàm catheter.

200

195

04C2.123

Thận nhân tạo cấp cứu

1.533.000

Quả thanh lọc dây máu sử dụng 1 lần; đã bao hàm catheter 2 nòng được tính bình quân là 0,25 lần cho một lần chạy thận.

201

196

04C2.76

Thận nhân tạo chu kỳ

552.000

Quả lọc dây máu cần sử dụng 6 lần.

202

197

04C3.1.149

Tháo bột: cột sống hoặc sườn lưng hoặc khớp háng hoặc xương đùi hoặc xương chậu

62.400

203

Kỹ thuật kết hợp thận nhân tạo và hấp phụ máu bằng quả tiêu thụ máu

833.000

Chưa bao gồm quả thanh lọc hấp phụ, (đã bao gồm quả thanh lọc dây máu cần sử dụng 6 lần)

204

198

04C3.1.150

Tháo bột khác

51.900

Chỉ vận dụng với tín đồ bệnh nước ngoài trú

205

199

Thay băng giảm lọc vết thương mạn tính

242.000

Áp dụng đối với bệnh Pemphigus hoặc Pemphigoid hoặc ly thượng phân bì bọng nước bẩm sinh hoặc dấu loét bàn chân do đái túa đường hoặc lốt loét, hoại tử ở người mắc bện