Cách sử dụng hàm count trong excel

     
Excel cho dailykhmerpost.com 365 Excel cho dailykhmerpost.com 365 dành đến máy Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Sử dụng COUNTIF, một trong số hàm thống kê, nhằm đếm số lượng ô thỏa mãn nhu cầu một tiêu chí; ví dụ như để đếm mốc giới hạn một thành phố nhất định mở ra trong danh sách khách hàng.

Bạn đang xem: Cách sử dụng hàm count trong excel

Trong biểu mẫu đơn giản và dễ dàng nhất, COUNTIF mang lại biết:

=COUNTIF(Bạn mong tìm sinh hoạt đâu?, bạn có nhu cầu tìm cực hiếm nào?)

Ví dụ:

=COUNTIF(A2:A5,"London")

=COUNTIF(A2:A5,A4)


*

Hàm COUNTIF(phạm vi, tiêu chí)

Tên đối số

Mô tả

range (bắt buộc)

Nhóm các ô mà bạn có nhu cầu đếm. Phạm vi rất có thể chứa số, mảng, phạm vi có tên hoặc tham chiếu có chứa số. Các giá trị trống và giá trị văn bản được bỏ qua.

Tìm hiểu phương pháp chọn phạm vi trong một trang tính.

criteria (bắt buộc)

Số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc chuỗi văn bản xác định ô như thế nào sẽ được đếm.

Ví dụ: bạn cũng có thể sử dụng một vài như 32, một so sánh như "> 32", một ô như B4, hoặc một trường đoản cú như "táo".

COUNTIF chỉ sử dụng một tiêu chí duy nhất. áp dụng COUNTIFS nếu bạn muốn dùng nhiều tiêu chí.


Ví dụ

Để dùng các ví dụ này trong Excel, hãy xào luộc dữ liệu vào bảng bên dưới rồi dính vào ô A1 của trang tính mới.

Dữ liệu

Dữ liệu

táo

32

cam

54

đào

75

táo

86

Công thức

Mô tả

=COUNTIF(A2:A5,"táo")

Đếm số ô có chứa táo trong các ô từ A2 tới A5. Tác dụng là 2.

=COUNTIF(A2:A5,A4)

Đếm số ô đựng đào (giá trị vào A4) trong số ô từ A2 tới A5. Công dụng là 1.

=COUNTIF(A2:A5,A2)+COUNTIF(A2:A5,A3)

Đếm số táo (giá trị vào A2) cùng cam (giá trị trong A3) trong các ô tự A2 tới A5. Kết quả là 3. Phương pháp này sử dụng COUNTIF nhị lần để xác định nhiều tiêu chí, mỗi tiêu chuẩn ứng với cùng một biểu thức. Bạn có thể sử dụng hàm COUNTIFS.

=COUNTIF(B2:B5,">55")

Đếm số ô có giá trị lớn hơn 55 vào các ô từ B2 tới B5. Công dụng là 2.

=COUNTIF(B2:B5,""&B4)

Đếm số ô có giá trị khác 75 trong các ô từ B2 tới B5. Dấu cùng (&) sáp nhập toán tử đối chiếu khác cùng với () và cực hiếm trong B4 nhằm đọc =COUNTIF(B2:B5,"75"). Tác dụng là 3.

=COUNTIF(B2:B5,">=32")-COUNTIF(B2:B5,">85")

Đếm số ô có giá trị lớn hơn (>) hoặc bằng (=) 32 và nhỏ rộng (

Các vấn đề Chung

Sự cố

Đã xẩy ra lỗi gì

Trả về giá trị sai so với chuỗi dài.

Hàm COUNTIF trả về kết quả sai khi bạn dùng nó để khớp các chuỗi dài rộng 255 ký tự.

Để khớp những chuỗi dài thêm hơn nữa 255 ký tự, hãy sử dụng hàm CONCATENATE hoặc toán tử ghép nối &. Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"chuỗi dài"&"chuỗi dài khác").

Xem thêm:

Không trả về tác dụng khi bạn ao ước đợi có kết quả.

Đảm bảo có ghi đối số criteria trong vệt ngoặc.

Công thức COUNTIF gặp lỗi #VALUE! khi tham chiếu cho tới một trang tính khác.

Lỗi này xảy ra khi công thức gồm chứa hàm tham chiếu đến ô hoặc phạm vi trong một sổ làm việc đóng và những ô được xem toán. Để tuấn kiệt này hoạt động, sổ làm việc khác cần được mở.

Những cách thực hành tốt nhất

Làm thế này

Tại sao

Nhớ rằng COUNTIF không riêng biệt chữ hoa, chữ hay trong chuỗi văn bản.

Criteria không phân biệt chữ hoa/thường. Nói biện pháp khác, chuỗi "táo" và chuỗi "TÁO" sẽ khớp với cùng các ô giống nhau.

Dùng ký kết tự đại diện

Có thể cần sử dụng ký tự đại diện—dấu chấm hỏi (?) và dấu sao (*)—trong criteria. Một vết chấm hỏi khớp cùng với một ký tự hiếm hoi bất kỳ. Một dấu sao khớp với chuỗi ký kết tự bất kỳ. Nếu bạn có nhu cầu tìm lốt chấm hỏi hay vết sao thực sự, hãy nhập một dấu sóng (~) trước ký kết tự đó.

Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"táo?") đang tìm hồ hết trường hợp bao gồm "táo" với chữ cái cuối cùng có thể thay đổi.

Hãy bảo đảm dữ liệu của bạn ko chứa các ký tự không đúng.

Khi đếm quý giá văn bản, hãy bảo vệ dữ liệu ko chứa khoảng trắng ở đầu, khoảng chừng trắng ở cuối, việc thực hiện không thống nhất dấu trích dẫn thẳng cùng cong hoặc ký tự không in ra. Giữa những trường hợp này, COUNTIF hoàn toàn có thể trả về quý giá không ước ao muốn.

Thử sử dụng hàm CLEAN hoặc hàm TRIM.

Để thuận tiện, áp dụng phạm vi có tên

COUNTIF cung ứng các phạm vi tất cả têntrong phương pháp (chẳng hạn như = COUNTIF( trái cây ,">=32")-COUNTIF(trái cây ,">85"). Phạm vi mang tên có thể bên trong trang tính hiện tại, một trang tính không giống trong cùng sổ làm việc hoặc từ sổ thao tác khác. Để tham chiếu từ 1 sổ thao tác làm việc khác, sổ thao tác thứ hai này cũng phải được mở.


Lưu ý: Hàm COUNTIF sẽ không đếm những ô dựa trên màu font chữ hoặc nền ô. Tuy nhiên, Excel cung ứng Hàm do người dùng xác định (UDF) bằng phương pháp sử dụng các thao tác làm việc dailykhmerpost.com Visual Basic for Applications (VBA) trên các ô dựa trên màu font chữ hoặc nền. Đây là lấy một ví dụ về cách bạn cũng có thể Đếm số ô tất cả màu ô núm thể bằng phương pháp sử dụng VBA.


Bạn bắt buộc thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc dìm sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.