Cách nhấn âm trong câu tiếng anh

     

Trọng âm là một trong những khía cạnh vô cùng quan trọng nếu bạn muốn học phạt âm giờ đồng hồ Anh chuẩn chỉnh và hoặc như là người phiên bản xứ. Không ít người Việt thường quên mất đánh trọng âm lúc phát âm, hoặc đo đắn trọng âm của từ ở đâu mà thường xuyên phiên âm như tiếng việt. Hãy theo dõi trong bài viết Tổng thích hợp quy tắc đánh trọng âm “bất bại” trong tiếng Anh để thế chắc các quy tắc tấn công trọng âm “chuẩn không cần chỉnh” trong tiếng anh bạn nhé!

1. Trọng âm tiếng Anh là gì?

Bạn đã lúc nào nghe một lời nói rất nhanh của người quốc tế và không hiểu biết gì? Hay bạn nói một câu khiến người đối diện bạn cũng ko hiểu? Đó là do bạn chưa chắc chắn cách thâu tóm trọng âm của từ trong giờ đồng hồ Anh. Nếu như khách hàng đặt trọng âm sai âm huyết hoặc nói trường đoản cú mà không có trọng âm, bạn sẽ gặp trở ngại trong cả hai việc nói với nghe khi giao tiếp tiếng Anh. 

Trong từng một từ sẽ có được một trọng âm. Trọng âm là âm huyết được phân phát âm to lớn và rõ ràng hơn, nhấn rất mạnh tay vào hơn những âm tiết không giống trong từ, dùng làm phân biệt trường đoản cú này với từ khác. Khi tra trong từ điển, các bạn sẽ xác định trọng âm của từ bằng ký hiệu (‘) trước âm ngày tiết là trọng âm.

Trong giờ Anh, có khá nhiều từ được viết như là nhau nhưng mà sẽ có nghĩa không giống nhau, loại từ khác biệt nếu trọng âm không giống nhau. Vị vậy, nếu khách hàng không phạt âm đúng trọng âm, fan nghe sẽ không hiểu biết hoặc hiểu nhầm ý bạn đang nói. Ví dụ như từ desert, nếu danh từ đang đánh trọng âm vào âm đầu tiên /ˈdezərt/ có nghĩa là sa mạn, nếu đụng từ đang đánh trọng âm vào âm thứ hai /dɪˈzɜrt/ tức là bỏ rơi.

Bạn đang xem: Cách nhấn âm trong câu tiếng anh

Bạn cảm xúc thật khó để nhận biết trọng âm vào một từ? tuyệt bạn căng thẳng với việc tra trọng âm giờ Anh vào từ điển? Đừng lo lắng, hãy thu về ngay 15 quy tắc đánh dấu trọng âm trong tiếng Anh dưới đây.

2. Âm ngày tiết là gì?

Để hiểu được trọng âm giờ Anh của một từ, trước hết fan học cần hiểu thừa thế nào là âm tiết. Từng từ phần nhiều được kết cấu từ những âm tiết.

Âm tiết là một đơn vị vạc âm, gồm tất cả một âm nguyên âm (/ʌ/, /æ/, /ɑː/, /ɔɪ/, /ʊə/…) và các phụ âm (p, k, t, m, n…) phủ quanh hoặc không tồn tại phụ âm bao quanh. Từ hoàn toàn có thể có một, hai, ba hoặc nhiều hơn thế nữa ba âm tiết.

3. Quy tắc tiến công trọng âm trong tiếng Anh

Có 2 qui định trọng âm buộc phải để tiến công trọng âm cho một từ:

Mỗi từ bỏ chỉ gồm một trọng âm duy nhấtTrọng âm luôn được đánh ở nguyên âm thay bởi phụ âm
*

Bạn có thể nhớ quy tắc và đánh giá trọng âm đúng mực trong tự điển


3.1. Trọng âm của từ có hai âm tiết

Quy tắc 1: đa phần danh từ cùng tính từ bỏ trong giờ Anh bao gồm hai âm ngày tiết thì trọng âm thường rơi vào cảnh âm tiết đồ vật nhất

Ví dụ: 

Danh từ: monkey /´mʌηki/, baby /’beibi/, center /ˈsentər/,…

Một số trường vừa lòng ngoại lệ của danh từ: advice /ədˈvaɪs/, machine /məˈʃiːn/, mistake /mɪˈsteɪk/, hotel /həʊˈtel/,…

Chú ý: một trong những từ 2 âm tiết sẽ sở hữu được trọng âm khác biệt tùy trực thuộc vào từ loại. Như recorddesert sẽ tất cả trọng âm rơi vào âm tiết trước tiên nếu là danh từ: record /ˈrek.ɔːd/; desert /ˈdez.ət/; lâm vào hoàn cảnh âm tiết thứ hai khi là hễ từ: record /rɪˈkɔːd/; desert /dɪˈzɜːt/,…

Tính từ: angry /´æηgri/, happy/ ˈhæpi/, nervous /ˈnɜrvəs/,…

Một số trường phù hợp ngoại lệ của tính từ: alone /əˈləʊn/, amazed /əˈmeɪzd/,…

Quy tắc 2: một số động từ cũng có trọng âm rơi vào tình thế âm tiết trước tiên nếu tất cả âm tiết thiết bị hai là âm ngắn

Ví dụ: enter/ ˈentər/, prefer /pri’fə:/,…

Quy tắc 3: đa số động từ với giới từ tất cả hai âm tiết thì dấn âm sẽ rơi vào cảnh âm tiết đồ vật hai

Ví dụ:

Động từ: design /di´zain/, enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/, include /ɪnˈkluːd/…Giới từ: between /bɪˈtwiːn/, among /əˈmʌŋ/…Một số trường vừa lòng ngoại lệ: answer /ˈɑːn.sər/, enter /ˈen.tər/, happen /ˈhæp.ən/, offer /ˈɒf.ər/, mở cửa /ˈəʊ.pən/, visit /ˈvɪz.ɪt/,…Quy tắc 4: Danh từ tốt tính từ cất nguyên âm nhiều năm ở âm tiết thứ hai thì thừa nhận trọng âm sẽ rơi vào cảnh chính âm huyết đó

Ví dụ: belief /bɪˈliːf/, japan /dʒəˈpæn/, correct /kəˈrekt/, perfume /pərˈfjuːm/, police /pəˈliːs/ …

Quy tắc 5: những từ chỉ số l­uợng nhận trọng âm ở từ cuối xong bằng đuôi – teen. Ng­ược lại sẽ nhấn trọng âm làm việc từ thứ nhất nếu xong bằng đuôi – y

Ví dụ: thirteen /θɜːˈtiːn/, fourteen /ˌfɔːˈtiːn/, twenty /ˈtwen.ti/, thirty /ˈθɜː.ti/, fifty /ˈfɪf.ti/,…

3.2. Trọng âm của tự có tía âm ngày tiết trở lên 

Quy tắc 6: Danh trường đoản cú có tía âm tiết, nếu như âm tiết vật dụng hai tất cả chứa âm /ə/ hoặc /i/ thì trọng âm sẽ lâm vào hoàn cảnh âm tiết thiết bị nhấtVí dụ: exercise /’eksəsaiz/, paradise /ˈpærədaɪs /, compromise/’kɑmprə,maɪz/…Quy tắc 7: Danh từ, động từ, tính từ bỏ khi bao gồm âm máu cuối là âm /ə/ hoặc /i/ và dứt là phụ âm thì trọng âm lâm vào cảnh âm thứ haiVí dụ: consider /kənˈsɪdər/, remember /rɪˈmembər/, familiar /fəˈmɪliər/,…
Để test trình độ và cải thiện kỹ năng tiếng Anh chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu nhu cầu công việc như viết Email, thuyết trình,…Bạn hoàn toàn có thể tham khảo khóa học tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm cho tại TOPICA Native nhằm được đàm phán trực tiếp thuộc giảng viên phiên bản xứ.

3.3. Trọng âm của từ bao gồm tiền tố cùng hậu tố

Quy tắc 8: các từ bao gồm hậu tố là – ic, – ish, – ical, – sion, – tion, – ance, – ence, – idle, – ious, – iar, – ience, – id, – eous, – ian, – ity thì thì trọng âm nhấp vào âm máu ngay trước

Ví dụ: nation /ˈneɪʃn/, celebrity /səˈlebrəti/, linguistic /lɪŋˈɡwɪstɪk/, foolish /ˈfuːlɪʃ/, entrance /ˈentrəns/, musician /mjuˈzɪʃn/,…

Quy tắc 9: những từ tất cả hậu tố là – ee, – eer, – ese, – ique, – esque , – ain sẽ sở hữu được trọng âm lâm vào hoàn cảnh chính âm huyết đó

Ví dụ: agree /əˈɡriː/, maintain /meɪnˈteɪn/, Vietnamese /ˌvjetnəˈmiːz/, maintain /meɪnˈteɪn/, volunteer /ˌvɑːlənˈtɪr/unique /juˈniːk/, retain /rɪˈteɪn/…

Quy tắc 10: những từ bao gồm hậu tố là – ment, – ship, – ness, – er/ or, – hood, – ing, – en, – ful, – able, – ous, – less thì trọng âm chủ yếu của từ nơi bắt đầu không nắm đổi. 

Ví dụ: agreement /əˈɡriːmənt/, meaningless /ˈmiːnɪŋləs/, reliable /rɪˈlaɪəbl/, poisonous /ˈpɔɪzənəs/, happiness /ˈhæpinəs/,…

Quy tắc 11: Các từ bao gồm hậu tố là – al, – ate, – gy, – cy, – ity, – phy, – graphy thì trọng âm lâm vào tình thế âm tiết thứ 3 từ bên dưới lên

Ví dụ: economical /ˌiːkəˈnɑːmɪkl/, investigate /ɪnˈvestɪɡeɪt/, photography /fəˈtɑːɡrəfi/, identity /aɪˈdɛntɪti/, công nghệ /tekˈnɑːlədʒi/, geography /dʒiˈɑːɡrəfi/.

Quy tắc 12: Các từ xong bằng những đuôi : how, what, where, …. Thì trọng âm chính bấm vào âm tiết sản phẩm nhất

Ví dụ: anywhere/ˈen.i.weər/, somehow /ˈsʌm.haʊ/, somewhere/ˈsʌm.weər/,…

Quy tắc 13: Trọng âm rơi vào cảnh chính những âm tiết sau: sist, cur, vert, test, tain, tract, vent, self

Ví dụ: event /ɪˈvent/, contract /kənˈtrækt/, protest /prəˈtest/, persist /pəˈsɪst/, maintain /meɪnˈteɪn/, herself /hɜːˈself/, occur /əˈkɜːr/…

Quy tắc 14: phần đông các tiền tố không nhận trọng âm

Ví dụ: dis’cover, re’ly, re’ply, re’move, des’troy, re’write, im’possible, ex’pert, re’cord, …

Ngoại lệ: ‘underpass, ‘underlay…

Quy tắc 15: Trọng âm không lâm vào những âm yếu ớt như /ə/ hoặc /i/

Ví dụ: computer /kəmˈpjuːtər/, occur /əˈkɜːr/,…


*

Ghi chú nguyên tắc trọng âm khi gọi tiếng Anh để dễ dãi nhận biết khi gặp mặt từ mới


Để test trình độ và cải thiện kỹ năng giờ đồng hồ Anh bài bản để đáp ứng nhu cầu nhu cầu các bước như viết Email, thuyết trình,…Bạn hoàn toàn có thể tham khảo khóa đào tạo và huấn luyện tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm cho tại TOPICA Native để được thảo luận trực tiếp cùng giảng viên bạn dạng xứ.

4. Vì sao đề xuất đánh trọng âm trong tiếng Anh?

Bạn từng nghĩ về rằng chỉ việc phát âm chính xác là đủ, bắt buộc gì cho trọng âm? Vậy thì bạn đã nhầm. Việc khẳng định trọng âm trong giờ đồng hồ Anh khôn xiết quan trọng, cụ thể đem lại những lợi ích như sau:

4.1. Giúp cho bạn phân biệt được những từ dễ nhầm lẫn

Trong tiếng Anh, bao hàm từ tuy biện pháp viết cùng phát âm kiểu như nhau nhưng mà lại với nghĩa khác nhau. Nguyên nhân đó là ở âm huyết được nhấn trọng âm.

Trọng âm riêng biệt từ này với tự khác lúc nghe đến và nói giờ đồng hồ Anh, bởi vì đặt không nên trọng âm rất có thể khiến đọc nhầm lịch sự từ khác với nghĩa khác nhau. 

4.2. Tránh đọc nhầm vào giao tiếp

Trọng âm giúp nhấn mạnh và truyền tải số đông thông tin quan trọng dù vận tốc nói nhanh lúc nghe tới người quốc tế nói giờ đồng hồ Anh. Nếu bạn biết rõ trọng âm của từ, bạn có thể nghe và nắm bắt thông tin rất tốt dù tín đồ ta “nói nhanh như gió” đi chăng nữa.

Trên thực tế, có rất nhiều tình huống “dở khóc dở cười” đã xảy ra chỉ vị nói giờ đồng hồ Anh không có trọng âm và tín đồ nghe gọi theo nghĩa khác. Điều này là cực kỳ nguy hiểm nếu khách hàng dùng giờ đồng hồ Anh để tiếp xúc với khách hàng hàng, đối tác nước ngoài.

4.3. Giúp cho bạn phát âm chuẩn chỉnh và bao gồm ngữ điệu từ nhiên

Thứ ba, trọng âm khiến cho ngữ điệu thoải mái và tự nhiên của câu nói, khiến cho giọng nói giờ đồng hồ Anh uyển chuyển, siêng nghiệp, mang phong thái giống người bản xứ. Nếu không tồn tại trọng âm sẽ khiến những lời nói trở nên nhàm chán, ko lôi cuốn, đọc Tiếng Anh như đang phiên âm giờ việt. Một lời nói với ngữ điệu lên xuống chắc hẳn rằng sẽ hấp dẫn người nghe hơn rất nhiều so với 1 câu nói bằng bằng, túc tắc không cảm xúc. 

Ngoài ra, lúc luyện vạc âm, bạn hãy nhớ là học bởi Bảng phiên âm tiếng anh quốc tế IPA. IPA là 1 trong chữ cái khối hệ thống ký hiệu ngữ âm chủ yếu dựa trên ký tự Latin. Bảng phiên âm giờ đồng hồ Anh IPA được sáng tạo bởi hiệp hội cộng đồng Ngữ âm thế giới vào vào cuối thế kỷ 19 như là một trong những tiêu chuẩn của phạt âm ở dạng viết. Cam kết hiệu IPA bao gồm một hoặc nhiều bộ phận của hai các loại cơ bản, nguyên âm và phụ âm. Vì vậy, lúc học tiếng anh bạn phải khám phá về phiên âm quốc tế để làm rõ cách phạt âm tiếng anh chứ không hẳn nhìn vào mặt chữ của từ đó.

Xem thêm: Chú Cuội Cung Trăng - Truyện Cổ Tích Việt Nam

Xem ngay quy tắc đánh trọng âm để có phát âm chuẩn:

5. Trọng âm giờ Anh vào câu

Trong giờ Anh, không chỉ với mang trọng âm, nhưng câu cũng có thể có trọng âm. đều từ được dấn trọng âm thì hay phát âm to nhiều hơn và chậm hơn những từ còn lại. Trọng âm câu rất quan trọng, do khi nói, từ bỏ mà bạn nói dìm trọng âm cũng tương tự cách mà người ta đánh trọng âm vào và một từ rất có thể làm biến hóa hoàn toàn nghĩa hàm cất trong câu nói. Bên cạnh ra, trọng âm câu còn tạo ra giai điệu, tuyệt tiếng nhạc mang đến ngôn ngữ. Đó đó là âm điệu, tạo nên sự chuyển đổi trong vận tốc nói giờ đồng hồ Anh. Phương pháp nhịp giữa từ được tấn công trọng âm là như nhau.

Ví dụ:

I’m in the classroom (Tôi chứ không hẳn ai khác vẫn ở trong lớp học)I’m in the classroom (Tôi sẽ ở trong lớp học tập chứ chưa phải ở chỗ nào khác)

Trong một câu, hầu như các tự được chia làm hai loại, đó là từ nằm trong về mặt nội dung (content words) với từ ở trong về mặt kết cấu (structure words). Họ thường thừa nhận trọng âm vào những từ trực thuộc về phương diện nội dung, bởi vì đây là số đông từ đặc biệt và sở hữu nghĩa của câu.

Ví dụ:

We want to go to work.I am talking to my friends.You’re sitting on the desk, but you aren’t listening khổng lồ me.What did he say to you in the garden?

 5.1. Từ thuộc về phương diện nội dung: được nhấn trọng âm

Những từ có nghĩa Ví dụ
Động từ chínhsell, give, employ, talking, listening
Danh từcar, music, desk
Tính từbig, good, interesting, clever
Trạng từquickly, loudly, never
Trợ động từ (dạng bao phủ định)don’t, can’t, aren’t
Đại từ bỏ chỉ địnhthis, that, those, these
Từ nhằm hỏiWho, Which, Where

5.2. Từ nằm trong về khía cạnh cấu trúc: ko được nhấn trọng âm

Những từ thuộc về mặt cấu trúc

 Ví dụ

Đại từhe, we, they
Giới từon, at, into
Mạo từa, an, the
Từ nốiand, but, because
Trợ cồn từcan, should, must
Động tự ‘to be’am, is, was

*

Cùng TOPICA Native giải quyết và xử lý một số câu tấn công trọng âm trong đề thi THPT đất nước nhé


6. Ứng dụng giải đề thi THPT giang sơn môn tiếng Anh năm 2019

Trong kỳ thi THPT đất nước môn tiếng Anh, dạng bài tương quan đến trọng âm vẫn yêu mong thí sinh tra cứu từ có cách tấn công trọng âm khác với hồ hết từ còn lại.

Sau đây, TOPICA Native sẽ hướng dẫn biện pháp làm bài bác trọng âm trong bài thi giờ Anh.

Mã đề 401

Question 1A. Consist B. Carry C. RemoveD. Protect

Hướng dẫn: Các đáp án A, C, D đúng quy tắc 2; câu trả lời B là nước ngoài lệ

Question 2:A. SolutionB. PrincipalC. PassengerD. Continent

Hướng dẫn:

Áp dụng quy tắc 3: ‘continent , so’lution, Áp dụng phần chăm chú đối với hậu tố: ‘passenger, ‘principal→ Đáp án A

Mã đề 402

Question 23A. TerrificB. BeautifulC. GeneralD. Chemical

Hướng dẫn:

Áp dụng phép tắc 3: te’rrificÁp dụng phần để ý đối với hậu tố: ‘beautiful, ‘general, ‘chemical
Question 24A. ProvideB. ListenC. RepeatD. Collect

Hướng dẫn: Các câu trả lời A, C, D đúng quy tắc 2; câu trả lời B là nước ngoài lệ

Mã đề 403

Question 23A. StudyB. DeleteC. RewardD. Survive

Hướng dẫn:

Áp dụng phép tắc 2: de’lete, re’ward, sur’vive‘study ngoại lệ→ Chọn lời giải A
Question 24A. SummaryB. HolidayC. SelectionD. Festival

Hướng dẫn:

Áp dụng quy tắc 5: ‘summaryÁp dụng phép tắc 3: se’lectionÁp dụng phần chú ý đối cùng với hậu tố: ‘festival‘Holiday→ Chọn đáp án C

Mã đề 404 

Question 23A. Energy B. ExerciseC. AdditionD. Article

Hướng dẫn:

Áp dụng phép tắc 4: ‘energy, ‘exerciseÁp dụng quy tắc 3: a’ddition→ C là câu vấn đáp đúng
Question 24A. Connect B. TravelC. DenyD. Return

Hướng dẫn:

Áp dụng phép tắc 2: con’nect, re’turn, de’ny‘Travel→ B là câu trả lời đúng

7. Bài bác tập

Để củng cố kiến thức và kỹ năng đánh trọng âm giờ đồng hồ Anh, TOPICA Native vẫn tổng phù hợp một số câu hỏi để chúng ta rèn luyện.


A. Darkness B. Warmth C. Market D. RemarkA. Begin B. Comfort C. Apply D. SuggestA. Direct B. Idea C. Suppose D. FigureA. Revise B. Amount C. Village D. DesireA. Standard B. Happen C. Handsome D. DestroyA. Scholarship B. Negative C. Develop D. PurposefulA. Ability B. Acceptable C. Education D. HilariousA. Document B. Comedian C. Perspective D. LocationA. Provide B. Product C. Promote D. ProfessA. Different B. Regular C. Achieving D. Property

Đáp án

d bdcdccabc
Trên đây là những kiến thức cơ bạn dạng nhất và bí quyết đánh trọng âm trong giờ đồng hồ Anh. Hy vọng bài viết Tổng đúng theo quy tắc đánh trọng âm “bất bại” trong giờ Anh của TOPICA Native có lợi với bạn. Hãy vận dụng ngay từ bây giờ để lập cập sở hữu một giọng phạt âm khi đọc tiếng Anh trôi chảy và thoải mái và tự nhiên nhất nhé!

Để học tập phát âm tiếng Anh chuẩn chỉnh nhất, tốt nhất có thể là rèn luyện thường xuyên với người bản xứ. Tìm hiểu công thức cai quản tiếng Anh chỉ với 30 phút hàng ngày cùng giảng viên 100% Âu – Úc – Mỹ tại đây.