Nắm tay hết giận hết hờn anh nhé

     
Cớ sao chúng mình không còn chung bước khi biết đôi mình vẫn tồn tại thương chú ý nhau ko nói nên lời nhưng như đã biện pháp xa vời tất cả ai biết được tình yêu thương là vắt Nói anh đã hẹn nhưng mà rồi không đến Ai biết ông trời có tác dụng lệ rơi trên anh không đến nơi hứa Để người ta trông đứng trông ngồi Để người ta đợi rồi ngóng trông hoàiNhưng ai biết được nỗi lòng của người đang yêu Lòng bi đát hiu những đêm bản thân vắng nhau Rồi tình nhân tìm trong giấc mộng Để lòng mình sao còn ngẩn ngơ cố tay không còn giận không còn hờn anh nhé Xa phương pháp thêm ảm đạm người tình ơi bản thân yêu yêu thương mãi muôn đời Từ ni ta sẽ không rời sẽ không bao giờ mình cách đôi đường...

Bạn đang xem: Nắm tay hết giận hết hờn anh nhé


Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm:

Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.