Hàm lấy giá trị ở giữa

     
Excel mang đến dailykhmerpost.com 365 Excel đến dailykhmerpost.com 365 dành đến máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Mẹo: Hãy thử áp dụng hàm XMATCH mới, một phiên bạn dạng match được cách tân hoạt rượu cồn theo bất kỳ hướng nào cùng trả về công dụng khớp đúng đắn theo mang định, góp việc áp dụng hàm này thuận lợi và dễ dàng hơn so với phiên bạn dạng trước.

Bạn đang xem: Hàm lấy giá trị ở giữa


Hàm MATCH tìm một mục được chỉ định trong phạm vi của ô, sau đó trả về vị trí tương đối của mục kia trong phạm vi này. Ví dụ, nếu phạm vi A1:A3 đựng giá trị 5, 25 với 38 thì cách làm =MATCH(25,A1:A3,0) vẫn trả về số 2, do 25 là mục máy hai trong phạm vi.


*

Mẹo: Hãy dùng hàm MATCH cầm cố cho một vào các hàm LOOKUP khi bạn cần biết vị trí của một mục trong một phạm vi nuốm vì chính mục đó. Ví dụ, bạn có thể dùng hàm MATCH để cung cấp giá trị cho đối số số hàng trong hàm INDEX.


Cú pháp

MATCH(giá trị tìm kiếm, mảng tìm kiếm, )

Cú pháp hàm MATCH có những đối số dưới đây:

giá trị tìm kiếm Bắt buộc. Giá trị mà bạn muốn so khớp trong mảng tìm kiếm. Ví dụ, khi chúng ta tra cứu số điện thoại của một ai kia trong sổ điện thoại, các bạn sẽ dùng tên của fan đó làm giá trị tra cứu cơ mà số điện thoại cảm ứng mới là cực hiếm mà bạn có nhu cầu tìm.Đối số quý hiếm tra cứu có thể là một quý giá (số, văn bạn dạng hoặc giá trị lô-gic) hoặc một tham chiếu ô mang lại một số, văn bản hoặc quý hiếm lô-gic.

mảng tìm kiếm Bắt buộc. Phạm vi ô được tìm kiếm.

kiểu khớp Tùy chọn. Số -1, 0 hoặc 1. Đối số kiểu khớp chỉ rõ cách Excel so khớp giá trị tìm kiếm với các giá trị trong mảng tìm kiếm. Giá trị mặc định mang lại đối số này là 1.Bảng tiếp sau đây mô tả biện pháp mà hàm tìm kiếm thấy những giá trị dựa vào phần thiết lập của đối số giao diện khớp.

Kiểu khớp

Hành vi

1 hoặc bỏ qua

Hàm MATCH tìm kiếm giá trị lớn nhất mà giá trị đó nhỏ rộng hoặc bằng giá trị tìm kiếm. Giá trị trong đối số mảng tìm kiếm phải được sắp theo thứ tự tăng dần, ví dụ: ...-2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, FALSE, TRUE.

Xem thêm: Phim Hình Sự Hàn Quốc Hay Nhất, Gây Cấn Đến Phút Cuối Cùng, Top 20 Bộ Phim Tâm Lý Hình Sự Hàn Quốc Hay Nhất

0

Hàm MATCH tìm kiếm giá trị thứ nhất bằng chính xác lookup_value. Các giá trị vào đối số lookup_array có thể được sắp theo bất kỳ trật tự nào.

-1

Hàm MATCH tìm kiếm giá trị nhỏ nhất mà giá trị đó lớn hơn hoặc bằng lookup_value. Các giá trị vào đối số lookup_array phải được sắp theo thứ tự giảm dần, ví dụ: TRUE, FALSE, Z-A, ...2, 1, 0, -1, -2 v.v.

Hàm MATCH trả về vị trí của giá trị khớp đúng trong lookup_array, chứ không trả về chính giá trị đó. Ví dụ, MATCH("b","a","b","c",0) trả về 2, là vị trí tương đối của "b" vào mảng "a","b","c".

Hàm MATCH không phân biệt chữ hoa và chữ thường khi so khớp các giá trị văn bản.

Nếu hàm MATCH không tìm thấy giá trị khớp nào, nó trả về giá trị lỗi #N/A.

Nếu kiểu khớp là 0 và giá trị tìm kiếm là chuỗi văn bản, thì bạn có thể dùng ký tự đại diện — dấu hỏi (?) và dấu sao (*) — vào đối số giá trị tìm kiếm. Một lốt chấm hỏi khớp bất kỳ ký tự solo nào; một lốt sao phù hợp với ngẫu nhiên chuỗi cam kết tự nào. Nếu bạn muốn tìm một dấu chấm hỏi xuất xắc dấu sao thực, hãy gõ một dấu ngã (~) trước ký tự đó.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và ốp lại ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để bí quyết hiển thị kết quả, nên chọn chúng, nhấn F2 và tiếp đến nhấn Enter. Nếu như cần, bạn cũng có thể điều chỉnh độ rộng lớn cột để xem tất cả dữ liệu.

Sản phẩm

Tổng số

Chuối

25

Cam

38

Táo

40

41

Công thức

Mô tả

Kết quả

=MATCH(39,B2:B5,1)

Do ko có công dụng khớp đúng chuẩn nên sẽ trả về địa chỉ của quý hiếm gần thấp tuyệt nhất (38) trong vòng B2:B5.