Cách định dạng số tiền trong excel

     

Để hiển thị số dưới dạng chi phí tệ, chúng ta cũng có thể áp dụng định hình tiền tệ hoặc format kế toán.

Bạn đang xem: Cách định dạng số tiền trong excel

(Bạn đang tìm thấy đối chiếu của hai định dạng đó trong mục Tiền tệ hoặc Kế toán mặt dưới.)

Chọn ô bạn có nhu cầu định dạng, rồi trong nhóm Số trên tab Trang đầu, hãy nhấp chuột mũi thương hiệu xuống trong vỏ hộp Định dạng Số.

Chọn Tiền tệ hoặc Kế toán.

*

Excel dành riêng cho web vận dụng ký hiệu chi phí tệ mang định và những vị trí thập phân thích hợp trong những ô mà chúng ta đã chọn.

Tiền tệ hoặc Kế toán?

Mặc mặc dù cả format Tiền tệ cùng định dạng kế toán đề có thể được thực hiện để hiển thị chính xác các cực hiếm tiền tệ nhưng vẫn có một số khác biệt giữa chúng, như minh họa vào bảng sau đây.

Định dạng

Mô tả

Ví dụ

Tiền tệ

Với định hình này:

Dấu thập phân mở ra thẳng mặt hàng trong một cột.

Ký hiệu chi phí tệ đã xuất hiện sát bên chữ số trước tiên trong ô. (Tức là, ký hiệu kia không thẳng mặt hàng với những ký hiệu chi phí tệ không giống trong cột.

Xem thêm:

*

Kế toán

Với định hình này:

Cả ký kết hiệu chi phí tệ với dấu thập phân đều mở ra thẳng sản phẩm trong một cột.

Ô chỉ đựng số không được trao diện bởi một dấu gạch nối.

Số âm xuất hiện trong dấu ngoặc đơn.

*

Thay đổi ký kết hiệu tiền tệ khoác định

Bạn không thể đổi khác biểu tượng tiền tệ đồng đô la khoác định trong Excel giành cho web chỉ được nêu ra; nhưng nếu như bạn có vận dụng Excel trên thứ tính, chúng ta cũng có thể bấm mở bằng Excel và tuân theo các hướng dẫn ở chỗ này để xác định ký hiệu tiền tệ mang định mà chúng ta muốn. Sau khi chúng ta áp dụng hình tượng tiền tệ, hãy lưu giữ trang tính của bạn, rồi mở lại nó trong Excel giành riêng cho web.

*

Để báo cáo tức về các bản Cập Nhật Excel dành riêng cho web bắt đầu nhất, hãy truy vấn blog dailykhmerpost.com Excel.

Để có không thiếu thốn bộ vận dụng và dịch vụ thương mại của Office, hãy dùng thử hoặc sở hữu tại Office.com.