Mcafee endpoint security 10

     

Với bản thân phần mềm khử virus tuy ít xài tuy vậy vẫn nên cài sẵn vào nhằm khi đọc báo yên trọng tâm hơn, mặc dù sao phòng bệnh vẫn hơn trị bệnh. Mấy các bạn dùng usb hay cắn ở ko kể nhiều thì nên xài, đi photocopy mà gặm usb là bám virus chắc chắn luôn. Tốt nhất là so với các chị em, thói quen dùng máy hay click pr khí thế, hồi lại kêu trang bị chậm.