Cách làm một bài thuyết trình bằng powerpoint hay

     

Nói đến ứng dụng PowerPoint thì chúng ta thường nghĩ tức thì đến những bài diễn đạt đúng không? chuẩn cơm bà mẹ mấy rồi