Viết số thập phân bé nhất có 5 chữ số mà trong đó có hai chữ số 0 và ba chữ số 1

     

Dùng định hình Phân số nhằm hiển thị hoặc nhập số bên dưới dạng phân số thực tế, chứ chưa phải là số thập phân.

Bạn đang xem: Viết số thập phân bé nhất có 5 chữ số mà trong đó có hai chữ số 0 và ba chữ số 1

Bạn đang xem: Viết số thập phân bé nhỏ nhất bao gồm 5 chữ số mà trong những số đó có nhì chữ số 0 và ba chữ số 1

Chọn ô mà bạn muốn định dạng.

Trên tab Trang đầu, hãy bấm qui định Khởi cồn Hộp thoại bên cạnh Số.


*

*

Trong danh sách Kiểu, bấm vào kiểu định dạng phân số mà bạn muốn sử dụng.

Xem thêm:

Định dạng phân số

Định dạng này hiển thị là 123,456

Phân số một chữ số

123 1/2,làm tròn đến giá trị phân số solo chữ số gần nhất

Phân số nhì chữ số

123 26/57,làm tròn đến giá trị phân số tất cả hai chữ số ngay gần nhất

Phân số gồm ba chữ số

123 57/125,làm tròn đến giá trị phân số có bố chữ số gần nhất

Phân số dưới dạng một nửa

123 1/2

Phân số theo quý

123 2/4

Phân số thành tám

123 4/8

Phân số là mười sáu

123 7/16

Phân số nhân tố mười

123 5/10

Phân số dưới dạng phần trăm

123 46/100

Số vào ô hiện hoạt của vùng lựa chọn trên trang tính lộ diện trong hộp chủng loại để chúng ta cũng có thể xem trước tùy lựa chọn định dạng số mà các bạn chọn.


*

Mẹo để hiển thị phân số

Sau khi bạn áp dụng định dạng phân số cho 1 ô, những số thập phân cũng giống như phân số thực tiễn mà bạn nhập vào ô đó sẽ được hiển thị bên dưới dạng phân số. Ví dụ: nhập 0,5 tốt 1/2 sẽ dẫn đến 1/2 lúc ô này đã được format với hình trạng phân số Lên đến một chữ số.

Nếu không có định dạng phân số nào được vận dụng cho một ô và bạn nhập một phân số ví dụ như 1/2,nó sẽ được định dạng thành ngày. Để hiển thị phân số, vận dụng định dạng Phân số, rồi nhập lại phân số.

Để đặt lại định hình số, bấm bình thường trong vỏ hộp Thể loại( vỏ hộp thoại Định dạng Ô) hoặc trong hộp Định dạng Số ( tabTrangđầu, nhóm Số). Các ô được định dạng với format Chung không có bất kỳ định dạng số cụ thể nào.