Và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia đâu chỉ riêng em

     
Đừng bi thiết anh hỡi khi lỡ nói yêu em rồi bận lòng chi nữa hỡi anh xin hãy quên em đi giây phút bên nhau anh đã quên mau Chỉ có em thôi giữ lại mãi bóng hình xưa.Đời ai ai cũng có giây phút trót yêu dại khờ Và em đang biết biết anh vẫn chẳng yêu em đâu Em sẽ luôn nhớ giây phút cùng nhau Em sẽ trao anh trao anh nụ hôn ấy.Và em biết anh đã quên không còn Những bài tình ca viết riêng bộ quà tặng kèm theo em cùng em biết trái tim anh tất cả Hình láng ai kia đâu phải chỉ riêng em với em sẽ không trách anh nữa thảo hèn anh đâu khi ta đến cùng nhau tình gian dối. Và em biết anh đang quên không còn Những bài xích tình ca viết riêng khuyến mãi em và em biết trái tim anh bao gồm Hình bóng ai kia đâu riêng gì riêng em với em sẽ không trách anh nữa thảo nào anh đâu lúc ta đến với mọi người trong nhà tình yêu dối lừa .

Bạn đang xem: Và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia đâu chỉ riêng em


Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm:

Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.