Tự học từ vựng tiếng anh theo chủ đề

Từ vựng giờ Anh giao tiếp luôn luôn là trở hổ ngươi không nhỏ của những người mới bắt đầu học. Có nhiều tài liệu trên internet để tham khảo. Tuy nhiên, phần lớn đều bố trí theo vật dụng tự bảng vần âm trộn lẫn nhiều chủ đề khác nhau, khiến cho việc ghi nhớ khó khăn hơn khôn xiết nhiều. Hiểu được điều đó, ELSA Speak đang tổng hợp không thiếu thốn tài liệu học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề thông dụng nhất gồm phiên âm để bạn dễ dàng nắm bắt và áp dụng.


Học từ bỏ vựng tiếng Anh giao tiếp theo công ty đề nhỏ người

Thông thường, khi bắt đầu một cuộc nói chuyện với tín đồ lạ, giới thiệu một vài điều về bạn dạng thân hay khen ngợi địch thủ giúp việc tương tác tiện lợi hơn. Chính vì vậy, chúng ta nên bước đầu học từ vựng tiếng Anh theo nhà đề bé người. Vày chủ đề này khá rộng, ELSA đã chia thành nhiều nhóm có phiên bạn dạng âm thanh chuẩn quốc tế theo bảng phiên âm IPA để chúng ta dễ link từ vựng với nhau, nâng cấp hiệu quả lúc học đồng thời cải thiện cách phát âm audio phiên bản tiếng Anh .

Bạn đang xem: Tự học từ vựng tiếng anh theo chủ đề
yêu cầu học giờ đồng hồ Anh* Chọn yêu cầu học giờ đồng hồ anh của bạnTiếng Anh giao tiếpTiếng Anh chuyên ngànhKhác
*

*

*

Từ vựng về kiểu dáng

Từ vựngPhiên âmLoại từNghĩa tiếng Việt
Attractive/əˈtræktɪv/adjQuyến rũ, hấp dẫn
Beautiful/ˈbjutəfəl/adjXinh đẹp, đẹp
Body shapeˈbɑdi ʃeɪp/nounvóc dáng, thân hình
Charming/ˈʧɑrmɪŋ/adjQuyến rũ, thu hút
Cute/Kjut/adjĐáng yêu, dễ dàng thương
Fat/fæt/adjThừa cân, béo
Feature/ˈfiʧər/nounđặc điểm, nét nổi bật
Fit/fɪt/adjcân đối, gọn gàng gàng
Good-looking/gʊd-ˈlʊkɪŋ/adjưa nhìn, sáng sủa sủa
Handsome/gʊd-ˈlʊkɪŋ/adjđẹp trai
Height/haɪt/nounchiều cao
Look/lʊk/nounvẻ ngoài
Lovely/ˈlʌvli/adjđáng yêu
Muscular/ˈmʌskjələr/adjcơ bắp, lực lưỡng
Pretty/ˈprɪti/adjxinh xắn
Short/ʃɔrt/adjthấp
Tall/tɔl/adjcao
Thin/θɪn/adjgầy
Ugly/ˈʌgli/adjxấu xí
Weight/weɪt/nouncân nặng
Từ vựng về ngoại hình

Từ vựng về cơ thể

Từ tiếng AnhPhiên âmLoại từNghĩa giờ đồng hồ Việt
Arm/ɑrm/nouncánh tay
Back/bæk/nounlưng
Belly/ˈbɛli/nounbụng
Blood/blʌd/nounmáu
Body/ˈbɑdi/nouncơ thể
Body part/ˈbɑdi pɑrt/nounbộ phận cơ thể
Bone/boʊn/nounxương
Bottom/ˈbɑtəm/nounmông
Brain/breɪn/nounnão
Chest/ʧɛst/nounngực, lồng ngực
Ear/Ir/nountai
Eye/aɪ/nounmắt
Face/feɪs/nounkhuôn mặt
Finger/ˈfɪŋgər/nounngón tay
Foot/fʊt/nounbàn chân
Hair/hɛr/nountóc
Hand/hænd/nounbàn tay
Head/hɛd/nounđầu
Heart/hɑrt/nountrái tim
Hip/hɪp/nounhông
Leg/lɛg/nounchân
Lip/lɪp/nounmôi
Mouth/maʊθ/nounmiệng
Neck/nɛk/nouncổ
Nose/noʊz/nounmũi
Shoulder/ˈʃoʊldər/nounvai
Skin/skɪn/nounlàn da
Thigh/θaɪ/nounđùi
Toe/toʊ/nounngón chân
Tongue/tʌŋ/nounlưỡi
Tooth/tuθ/nounrăng
Waist/weɪst/nounvòng eo, eo

Từ vựng về tính chất cách con người

Từ giờ đồng hồ AnhPhiên âmLoại từNghĩa tiếng Việt
Brave/breɪv/adjcan đảm, dũng cảm
Cheerful/ˈʧɪrfəl/adjsôi nổi, vui tươi
Clever/ˈklɛvər/adjthông minh, khôn khéo
Confident/ˈkɑnfədənt/adjtự tin
Easy-going/ˈizi-ˈgoʊɪŋ/adjthoải mái
Energetic/ɛnərˈʤɛtɪk/adjtràn đầy năng lượng
Friendly/ˈfrɛndli/adjthân thiện
Funny/ˈfʌni/adjhài hước, vui tính
Generous/ˈʤɛnərəs/adjhào phóng
Grumpy/ˈgrʌmpi/adjcáu kỉnh, nặng nề chịu
Hard-working/hɑrd-ˈwɜrkɪŋ/adjsiêng năng, siêng chỉ
Honest/ˈɑnəst/adjthật thà, trung thực
Kind/kaɪnd/adjtử tế, xuất sắc bụng
Lazy/ˈleɪzi/adjlười biếng
Loyal/ˈlɔɪəl/adjtrung thành
Nice/naɪs/adjtốt
Polite/pəˈlaɪt/adjlịch sự, lễ phép
Quiet/ˈkwaɪət/adjim lặng, trầm tính
Selfish/ˈsɛlfɪʃ/adjích kỷ
Shy/ʃaɪ/adjnhút nhát, rụt rè
Brave/breɪv/adjcan đảm, dũng cảm
Cheerful/ˈʧɪrfəl/adjsôi nổi, vui tươi
Clever/ˈklɛvər/adjthông minh, khôn khéo
Confident/ˈkɑnfədənt/adjtự tin
Easy-going/ˈizi-ˈgoʊɪŋ/adjthoải mái
Energetic/ɛnərˈʤɛtɪk/adjtràn đầy năng lượng
Friendly/ˈfrɛndli/adjthân thiện
Funny/ˈfʌni/adjhài hước, vui tính
Generous/ˈʤɛnərəs/adjhào phóng
Grumpy/ˈgrʌmpi/adjcáu kỉnh, cạnh tranh chịu
Hard-working/hɑrd-ˈwɜrkɪŋ/adjsiêng năng, chuyên chỉ
Honest/ˈɑnəst/adjthật thà, trung thực
Kind/kaɪnd/adjtử tế, giỏi bụng
Lazy/ˈleɪzi/adjlười biếng
Loyal/ˈlɔɪəl/adjtrung thành
Nice/naɪs/adjtốt
Polite/pəˈlaɪt/adjlịch sự, lễ phép
Quiet/ˈkwaɪət/adjim lặng, trầm tính
Selfish/ˈsɛlfɪʃ/adjích kỷ
Shy/ʃaɪ/adjnhút nhát, rụt rè

Từ vựng giờ Anh theo nhà đề giao tiếp về cảm xúc/ cảm giác


Từ giờ AnhPhiên âmLoại từNghĩa giờ đồng hồ Việt
Afraid/əˈfreɪd/adjlo sợ, sợ hãi hãi
Angry/ˈæŋgri/adjtức giận, giận dữ
Bored/bɔrd/adjchán nản
Confused/kənˈfjuzd/adjbối rối, lúng túng
Disappointed/ˌdɪsəˈpɔɪntɪd/adjthất vọng
Disgusted/dɪsˈgʌstɪd/nounkinh tởm
Embarrassed/ɪmˈbɛrəst/adjxấu hổ, hổ thẹn ngùng
Excited/ɪkˈsaɪtəd/adjhứng thú, hào hứng
Fear/fɪr/adjnỗi hại hãi
Guilty/ˈgɪlti/adjcảm thấy tội lỗi
Happy/ˈhæpi/adjvui vẻ, hạnh phúc
Hungry/ˈhʌŋgri/adjđói
Lonely/ˈloʊnli/adjcô đơn
Nervous/ˈnɜrvəs/adjlo lắng
Sad/sæd/adjbuồn bã
Sick/sɪk/adjốm yếu, ốm
Surprised/sərˈpraɪzd/adjngạc nhiên
Thirsty/ˈθɜrsti/adjkhát
Tired/ˈtaɪərd/adjmệt mỏi
Worried/ˈwɜrid/adjlo lắng

Lĩnh vực thẩm mỹ luôn có không ít điều thú vui và mới mẻ và lạ mắt mỗi ngày. Bởi vì vậy, đó cũng là một trong những yếu tố được nói đến không hề ít trong những đoạn hội thoại giờ Anh giao tiếp hàng ngày. Những từ vựng giờ đồng hồ Anh giao tiếp thông dụng phổ biến nhất của chủ đề này bao gồm:

Từ tiếng AnhPhiên âmLoại từNghĩa giờ Việt
Applaud/əˈplɔd/verbvỗ tay, tán thưởng
Art/ɑrt/nounnghệ thuật
Artist/ˈɑrtɪst/nounnghệ sĩ
Artwork/ˈɑrˌtwɜrk/nountác phẩm nghệ thuật
Audience/ˈɔdiəns/nounkhán giả
Author/ˈɔθər/nountác giả
Band/bænd/nounban nhạc
Brush/brʌʃ/nouncọ vẽ
Camera/ˈkæmrə/nounmáy ảnh
Canvas/ˈkænvəs/nountấm vải vóc vẽ tranh đánh dầu
Choir/ˈkwaɪər/noundàn phù hợp xướng
Clap/klæp/verbvỗ tay
Collection/kəˈlɛkʃən/nounbộ sưu tập
Composer/kəmˈpoʊzər/nounnhà biên soạn nhạc
Concert/kənˈsɜrt/nounbuổi biểu thị âm nhạc
Creative/kriˈeɪtɪv/adjtính sáng sủa tạo
Culture/ˈkʌlʧər/nounvăn hóa
Design/dɪˈzaɪn/verbthiết kế
Drawing/ˈdrɔɪŋ/nounbức tranh vẽ
Exhibition/ˌɛksəˈbɪʃən/nounTriển lãm
Film/fɪlm/nounbộ phim
Gallery/ˈgæləri/nounphòng trưng bày, triển lãm
Illustration/ˌɪləˈstreɪʃən/nounhình minh họa
Image/ˈɪmɪʤ/nounbức ảnh
Inspiration/ˌɪnspəˈreɪʃən/nounnguồn cảm hứng
Inspire/ɪnˈspaɪr/verbtruyền cảm hứng
Model/ˈmɑdəl/nounngười mẫu
Movie/ˈmuvi/nounbộ phim
Music/ˈmjuzɪk/nounâm nhạc
Novel/ˈnɑvəl/nountiểu thuyết
Performance/pərˈfɔrməns/nounphần trình diễn, máu mục
Photo/ˈfoʊˌtoʊ/nounbức ảnh
Photographer/fəˈtɑgrəfər/nounnhiếp ảnh gia
Poem/ˈpoʊəm/nounbài thơ
Poet/ˈpoʊət/nounnhà thơ, thi sĩ
Portrait/ˈpɔrtrət/nountranh chân dung
Show/ʃoʊ/nounbuổi biểu diễn
Singer/ˈsɪŋər/nounca sĩ
Sketch/skɛʧ/nounbản thảo, phiên bản nháp;
Studio/ˈstudiˌoʊ/nounxưởng (vẽ, chụp ảnh, có tác dụng nhạc, làm phim…)
Video/ˈvɪdioʊ/nounđoạn phim

Từ vựng phổ cập về truyền thông media trong tiếng Anh

Cùng với sự phát triển của những thiết bị năng lượng điện tử, tự vựng trong tiếp xúc tiếng Anh cơ bản lĩnh vực truyền thông càng đa dạng và đề xuất thiết. Để khiến cho bạn dễ thâu tóm hơn, ELSA đã chia ra thành 3 nhóm từ cơ bạn dạng gồm:

Từ vựng theo nhà đề máy tính xách tay & Mạng internet


Từ giờ đồng hồ AnhPhiên âmLoại từNghĩa tiếng Việt
Access/ˈækˌsɛs/nounsự truy cập
Application/ˌæpləˈkeɪʃən/nounứng dụng trên điện thoại cảm ứng di động, máy vi tính bảng
Blog/blɔg/nounnhật ký trực tuyến
Browser/ˈbraʊzər/nountrình duyệt
Click/klɪk/nounnhấp chuột
Computer/kəmˈpjutər/nounmáy tính nhằm bàn
Connection/kəˈnɛkʃən/nounkết nối
Data/ˈdeɪtə/noundữ liệu
Delete/dɪˈlit/verbxóa bỏ
Download/ˈdaʊnˌloʊd/verbtải về, cài xuống
Ebook/i-bʊk/nounsách năng lượng điện tử
Email/i-meɪl/nounthư điện tử
Error/ˈɛrər/nounlỗi
File/faɪl/nountập tin
Folder/ˈfoʊldər/nounthư mục
Hardware/ˈhɑrˌdwɛr/nounphần cứng
Headphone/ˈhɛdˌfoʊn/nountai nghe
Install/ɪnˈstɔl/nouncài đặt, đính đặt
Internet/ˈɪntərˌnɛt/nounmạng internet
Keyboard/ˈkiˌbɔrd/nounbàn phím đồ vật tính
Laptop/ˈlæpˌtɑp/nounmáy tính xách tay
Link/lɪŋk/nounđường dẫn
Log inin /lɔg ɪn/nounđăng nhập
Mouse/maʊs/nounchuột sản phẩm tính
Password/ˈpæˌswɜrd/nounmật khẩu
Program/ˈproʊˌgræm/nounchương trình lắp thêm tính
Sign upup /saɪn ʌp/nounđăng ký
Smartphone/smärtˌfōn/nounđiện thoại thông minh
Social networknetwork /ˈsoʊʃəl ˈnɛˌtwɜrk/nounmạng thôn hội
Software/ˈsɔfˌtwɛr/nounphần mềm
Speaker/ˈspikər/nounloa
Surf/sɜrf/verblướt (web)
System/ˈsɪstəm/nounhệ thống
Tablet/ˈtæblət/nounmáy tính bảng
Virus/ˈvaɪrəs/nounvi rút
Wifi/Wīfī/nounmạng wifi
Wireless/ˈwaɪrlɪs/adjkhông dây

Học từ vựng theo chủ đề Điện thoại & Thư tín

Các tự vựng này khá thông dụng trong giờ đồng hồ Anh giao tiếp bán sản phẩm và tiếng Anh giao tiếp khách sạn, bao gồm:


Từ tiếng AnhPhiên âmLoại từNghĩa giờ đồng hồ Việt
Answer/ˈænsər/verbtrả lời
Call/kɔl/verbgọi điện thoại
Cellphone/ˈsɛlfoʊn/nounđiện thoại di động
Communicate/kəmˈjunəˌkeɪt/verbgiao tiếp
Contact/ˈkɑnˌtækt/verbliên hệ; (n) địa chỉ cửa hàng liên hệ
Hotline/ˈhɑtˌlaɪn/nounđường dây nóng
Message/ˈmɛsəʤ/nountin nhắn
Missed/mɪst/verblỡ, nhỡ
Phone numbernumber /foʊn ˈnʌmbər/nounsố năng lượng điện thoại
Receive/rəˈsiv/verbnhận được
Send/sɛnd/verbgửi đi
Signature/ˈsɪgnəʧər/nounchữ ký
Stamp/stæmp/nountem
Text/tɛkst/verbnhắn tin; lời nhắn (n)

Các trường đoản cú vựng tiếng Anh thông dụng tuyệt nhất về chủ thể Truyền hình & Báo chí


Từ giờ AnhPhiên âmLoại từNghĩa giờ Việt
Advertisement/ˌædvərˈtaɪzmənt/nounquảng cáo
Article/ˈɑrtɪkəl/nounbài báo
Broadcast/ˈbrɔdˌkæst/verbphát sóng; (n) công tác phát sóng
Cable/ˈkeɪbəl/noundây cáp, tivi cáp
Channel/ˈʧænəl/nounkênh truyền hình
Character/ˈkɛrɪktər/nounnhân vật
Column/ˈkɑləm/nounchuyên mục
Commercial/kəˈmɜrʃəl/nounquảng cáo
Daily/ˈdeɪli/nounhằng ngày
Editor/ˈɛdətər/nounbiên tập viên
Episode/ˈɛpəˌsoʊd/nounphần, tập (phim, chương trình)
Headline/ˈhɛˌdlaɪn/nountiêu đề
Issue/ˈɪʃu/nounsố, kỳ vạc hành
Live/lɪv/nountruyền hình trực tiếp
Magazine/ˈmægəˌzin/nountạp chí
Newspaper/ˈnuzˌpeɪpər/nounbáo giấy
Publisher/ˈpʌblɪʃər/nounnhà xuất bản
Reporter/rɪˈpɔrtər/nounphóng viên
Script/skrɪpt/nounkịch bản
Subtitle/ˈsʌbˌtaɪtəl/nounphụ đề

Bí quyết ghi lưu giữ từ vựng tiếng Anh cấp tốc chóng, thọ quên

Học tự vựng giờ đồng hồ Anh theo chủ thể là cách thức hiệu quả đang được minh chứng bởi không hề ít học viên. Không những tăng vốn trường đoản cú vựng nhanh lẹ trong thời hạn ngắn, fan học theo phương thức này còn tăng khả năng tư duy, liên tưởng tương tự như rèn luyện năng lực phản xạ trong tiếp xúc tiếng Anh.

Để có thể ghi lưu giữ từ vựng một cách dễ dãi và hiệu quả nhất, bạn học phải tạo nên được đụng lực cũng giống như sự hâm mộ cho bạn dạng thân mình. Một phương thức học độc đáo, lôi kéo và phù hợp sẽ kích mê thích được sự tò mò, yêu thích của bạn. Xem xét tránh học tập từ vựng một biện pháp “nhồi nhét”, học từ vựng không cân xứng với trình độ,…. để tránh bài toán học ko hiệu quả, mất thời gian và công sức. Ngoài ra, cần học tự vựng theo các từ để sử dụng phù hợp với ngữ cảnh.

Bài tập áp dụng từ vựng giờ Anh (có đáp án)

Bài 1: Lựa chọn đáp án đúng

1. Jane never helps her mom with the housework. She’s so_______.

A. Lazy B. Jealous C. Hard-working

2. My sister was very____ when a thief broke into our house last night.

A. Scared B. Stubborn C. Meaning

3. He gave his listeners a vivid _______ of his journey through Peru.

Xem thêm: Xem Phim Tình Dục Là Chuyện Nhỏ 2 (2015) Hd Vietsub, Chuyện Ấy Là Chuyện Nhỏ 2 (Sex Is Zero 2) Trailer

A. Tài khoản B. Tale C. Communication

4. His stomach began khổng lồ _______ because of the bad food he had eaten.

A. Pain B. Harm C. Ache

5. He was full of _______ for her bravery.

A. Energy B. Admiration C. Surprise

6. Despite all the interviews, he cannot find a job. He started lớn feel ____.

A. Honored B. Rejected C. Grateful

7. They are twins and look very _______.

A. Alike B. Same C. Likely

Đáp án:

A 2. A 3.A 4.C 5.B 6.B 7.A

Có hết sức nhiều cách để học trường đoản cú vựng giờ Anh online miễn phí công dụng như: học tập qua website/ app học trường đoản cú vựng giờ Anh theo chủ đề hàng ngày từ cơ phiên bản đến nâng cao, sách báo hoặc học tập từ vựng bởi hình ảnh, công tác truyền hình, phim điện ảnh ,…

Nhằm tạo điều kiện tiện lợi hơn trong bài toán học tiếng Anh cho người mới bắt đầu, phần mềm ELSA Speak đã phát triển hơn 130 công ty đề không giống nhau và thân cận với cuộc sống đời thường như học từ vựng giờ Anh theo chủ thể màu sắc, nghề nghiệp, môi trường, trái cây,…để chúng ta trau dồi từng ngày. ELSA Speak còn hỗ trợ bạn luyện biện pháp phát âm chuẩn theo bảng phiên âm nước ngoài IPA và phát âm tiếng Anh hay như là người bản xứ.


Trên đấy là hơn 500 từ vựng giờ Anh thông dụng bao gồm phiên âm hay gặp nhất trong cuộc sống thường ngày hàng ngày cơ mà bạn tránh việc bỏ qua. đề xuất ưu tiên học đều gì bạn dạng thân cảm thấy cần thiết và tương xứng trước để tăng thêm hứng khởi. Đặc biệt, phần mềm ELSA Speak hoàn toàn có thể giúp bạn tạo thành lộ trình học siêng biệt, cân xứng nhất với trình độ của phiên bản thân. Học từ vựng tiếng Anh hằng ngày cùng ELSA Speak tối thiểu 10 phút mỗi ngày, chắc chắn vốn từ vựng tương tự như khả năng giao tiếp của các bạn sẽ được nâng cao đáng đề cập đấy!


1. Cách thức nào góp học từ bỏ vựng tiếng Anh kết quả ?

Học từ bỏ vựng qua truyện chêm – áp dụng Flash thẻ – học từ vựng theo chủ thể


2. Những ứng dụng học tập từ vựng giờ Anh tốt nhất?

Học giờ anh giao tiếp TFlat – ứng dụng ELSA Speak – Oxford Dictionary


Học giờ đồng hồ Anh theo chủ thể Học từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh
RELATED POSTS
Các phương pháp học tiếng Anh cho những người đi làm hiệu quả nhất

Khi quá trình toàn mong hóa ra mắt ngày càng mạnh khỏe thì tiếng Anh cũng trở thành giữa những tiêu chuẩn chỉnh bắt buộc nếu bạn có nhu cầu hội nhập cùng tìm thời cơ cho mình. Mặc dù nhiên, việc nâng cao và cải thiện tiếng Anh cho những người đi làm chưa phải là điều đối kháng <…>


Có mang đến 1001 lý do khiến bạn cảm giác học giờ Anh tiếp xúc khó khăn. Đặc biệt, nếu như bạn đã là người đi làm việc thì quỹ thời hạn học lại càng hạn hẹp. Cơ hội này, bạn cần bề ngoài học khác biệt truyền thống cơ mà vẫn bảo vệ khả năng tiếp xúc của bản <…>


Quá trình toàn cầu hóa đem lại vô số thời cơ việc làm cả vào và ko kể nước. Tuy nhiên, yêu mong thành thạo ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh cũng là một thử thách không nhỏ. Chính vì vậy, vấn đề học tiếng Anh giao tiếp cho những người đi có tác dụng là rất là quan <…>


Thì hiện tại đơn (Present simple): kim chỉ nan và bài tập vận dụng luật lệ & phương pháp phát âm chuẩn theo bảng phiên âm tiếng Anh IPA phương pháp học giờ Anh giao tiếp đơn giản và dễ dàng cực công dụng và 122 mẫu câu giờ Anh giao tiếp thông dụng phương pháp học tiếng Anh cấp tốc và hiệu quả cùng ELSA Speak cho tất cả những người đi làm mắc bài test giờ đồng hồ anh tiếp xúc cơ bản cho người mất cội tiếng Anh Tổng phù hợp đề thi Speaking – Luyện nói IELTS 2021 (cập nhật liên tục)
ELSA PRO TRỌN ĐỜI

Giá gốc: 9,995,000 dailykhmerpost.comD

1,695,000 dailykhmerpost.comD

mua ngay
ELSA PRO 1 NĂM

Giá gốc: 989,000 dailykhmerpost.comD

895,000 dailykhmerpost.comD

mua ngay bây giờ
139 Old Orchard Dr, Los Gatos, CA 95032 Working Hours (GMT+7): 09:00 AM - 18:00 PM (Monday - Friday)