Trích dẫn tài liệu tham khảquy phu nhan tap 73

     
1. Phần đa vũ khí thống trị tư sản đã dùng làm đánh đổ chế độ phong loài kiến thì thời nay quay lại đập chính ngay ách thống trị tư sản.

Xem thêm: Làm Lễ Cúng Ông Công Ông Táo Trước Ngày 23 Có Được Không ? Cúng Ông Công Ông Táo Trước Ngày 23 Có Được Không

ách thống trị tư phiên bản không gần như đã rèn luyện vũ khí sẽ giết mình nó còn tạo nên những người sử dụng vũ khí ấy chống lại nó, là phần lớn công nhân hiện nay đại. Rất nhiều câu bom tấn Chủ nghĩa Mác – Lênin TRÍCH TÁC PHẨM tởm ĐIỂN MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC nhà đề: sứ mệnh lịch sử thống trị công nhân đa số vũ khí ách thống trị tư sản dùng để đánh đổ chính sách phong loài kiến ngày trở lại đập giai cấp tư sản ách thống trị tư tập luyện vũ khí giết mổ tạo người sử dụng vũ khí hạn chế lại nó, công nhân đại Mác –ăng ganh toàn tập, tập 4, Nxb CTQG H.,1995, Tr 605 2.Những công ty tiểu công nghiệp, kinh doanh nhỏ người thực lợi nhỏ, thợ thủ công nông dân, thế hệ trí thức thế hệ trung đẳng xưa rơi xuống mặt hàng ngũ giai cấp vô sản phần khoản đầu tư ỏi chúng ta không đủ chất nhận được họ quản lý xí nghiệp đại công nghiệp, buộc phải họ bị cạnh tranh đàn tư sản lớn vượt qua phần khôn khéo nhà nghề họ bị phương pháp sản xuất làm ưu đãi giảm giá trị Thành thử thống trị vô sản tuyển chiêu mộ tất tầng lớp dân cư Mác- ăng ghen toàn tập, tập 4,Nxb CTQG H., 1995 Tr 607 3.Giai cấp cho vô sản trải trải qua không ít giai đoạn không giống nhau, đương đầu họ chống lại thống trị tư sản diễn từ chúng ta đời Mác- ăng tị toàn tập, tập 4, Nxb CTQG H., 1995 Tr 607 4.Thoạt đầu đấu tranh tiến hành công nhân riêng lẻ… tín đồ vô sản không đánh quân thù mà đánh quân thù kẻ thù Mác –ăng tị toàn tập, tập 4,Nxb CTQG H., 1995, Tr 607 5.Sự cải cách và phát triển công nghiệp làm tạo thêm số người vô sản mà triệu tập họ lại thành khối quần chúng bự hơn.lực rất đông người vô sản tăng thêm họ thấy rõ lực lượng Mác ăng ghen toàn tập, tập 4,Nxb CTQG H., 1995, Tr 607 mọi xung tự dưng công nhân tứ sản ngày có đặc thù xung thốt nhiên hai giai cấp Công nhân việc thành lập liên minh… mang lại chỗ thành lập và hoạt động đoàn thể thường trực để chuẩn bị đối phó Mác- ăng ghen tuông toàn tập, tập 4, Nxb CTQG H., 1995, Tr 608 Từng phận trọn vẹn kẻ thống trị thống trị bị tiến công nghiệp đẩy vào mặt hàng ngũ kẻ thống trị vô sản …những phận đưa về cho ách thống trị vô sản nhiều học thức Mác- ăng ganh toàn tập, tập 4, Nxb CTQG H., 1995, Tr 609 Lao rượu cồn đại triệu chứng người quân lính cho tứ Anh Pháp Mác- ăng tị toàn tập, tập 4, Nxb CTQGH.,1995, Tr 611 rất nhiều công nhân buộc phải bán để kiếm ăn bữa một, mặt hàng hoá tức sản phẩm đem bán tất hàng khác Mác –ăng ganh toàn tập, tập4, Nxb CTQG H.,1995, Tr 105 10 họ nô lệ kẻ thống trị tư sản đơn vị nước tư sản … Còn quân lính máy móc… lại biến hóa miếng mồi lớn bở cho phần tử khác giai cấp tư sản , chủ nhà cho thuê, nhà hiệu nhỏ lẻ Mác – ăng tị toàn tập, tập 4, Nxb CTQG H., 1995, Tr 606 11 những người vô sản chẳng bao gồm để bảo đảm họ phá huỷ trước đến đảm bảo an toàn bảo vệ cho chính sách tư hữu Mác –ăng tị toàn tập, tập 4, Nxb CTQG H., 1995, Tr 610 12 thống trị vô sản tầng lớp bên xã hội tại, vùng lên vươn lên không làm nổ tung toàn thượng tầng con kiến trúc bao hàm tầng lớp cấu thành xã hội quan lại phương Mác –ăng ganh toàn tập , tập 4, Nxb CTQG H., 1995, Tr 611 13 ách thống trị vô sản tùy chỉnh thống trị phương pháp dùng bạo lực lật đổ kẻ thống trị tư sản Mác –ăng ghen toàn tập, tập 4, Nxb CTQG H., 1995, Tr 611 14 cùng với cải cách và phát triển đại công nghiệp tảng kẻ thống trị tư sản sản xuất chiếm hữu sản phẩm nó, bị phá sập chân ách thống trị tư sản trước hết thống trị tư sản, sản sinh bạn đào huyệt chôn Sự sụp đổ giai cấp tư sản chiến hạ lợi kẻ thống trị vô sản tất yếu Mác –ăng tị toàn tập, tập 4, Nxb CTQG H., 1995, Tr 613 15 trong tất giai cấp đối lập với giai cấp tư sản có giai cấp vô sản thật giải pháp mạng Các kẻ thống trị khác suy vi tiêu vong Mác –ăng ganh toàn tập, tập 4,Nxb CTQG H., 1995, Tr 613 16 buộc phải phủ lâm thời trải qua phủ này, bắt buộc toàn nước Pháp phải tùy chỉnh chế độ cùng hoà giai cấp vô sản tức tự khắc đứng lên bậc nhất với tư giải pháp đảng trái lập Nhưng đôi khi thách thức tổng thể nước Pháp tư sản mẫu mà giành sở để đấu tranh cho giải pháp mạng hóa giải Mác- ăngghen toàn tập, tập 7, Nxb CTQG H., 1993, Tr 26 17 ách thống trị vô sản lực lượng để tiêu diệt ách thống trị tư sản Mác- ăngghen toàn tập, tập 7, Nxb CTQG H., 1993 Tr45 18 Điểm đa số học thuyết Mác làm minh bạch vai trò lịch sử thống trị vô sản bạn xây dựng xã hội công ty nghĩa Lê-nin toàn tập , tập18,Nxb TBM 1978,Tr828 nhà đề:Cách social chủ nghĩa 19 những người vô sản giành lực lượng sản xuất xã hội giải pháp xoá vứt phương thức sở hữu Mác -ăng tị toàn tập , tập 4,Nxb CTQG H., 1995,Tr 611 trăng tròn Tất phong trào lịch sử hào hùng từ trước cho tới thiểu số thực hiện, mưu ích lợi cho thiểu số,phong trào vô sản phong trào hòa bình khối đại đa số mưu lợi mang đến khối đại đa số Mác -ăng ganh toàn tập , tập 4,Nxb CTQG H., 1995,Tr 611 21 giải pháp mạng cùng sản công ty nghĩa giành tuyệt triệt nhằm với dục tình sở hữu thừa kế khứ, đáng quá bất ngờ thấy tiến trình cải cách và phát triển nó, đoạn hay triệt nhằm với tứ tưởng kế thừa khứ Mác -ăng ghen toàn tập , tập 4,Nxb CTQG H., 1995, Tr 626 22 Trong giải pháp mạng người vô sản chẳng hết xiềng xích trói buộc họ, bọn họ giành giới Vô sản vớ nước liên hiệp lại Mác -ăng tị toàn tập , tập 4,Nxb CTQG H., 1995,Tr 646 23 xóm hội sống thống trị thống trị tư sản Như tất cả nghĩa tồn kẻ thống trị tư sản ko tương dung với tồn làng mạc hội Mác -ăng tị toàn tập , tập 4,Nxb CTQG H., 1995,Tr 612 24 giải pháp mạng thật giải pháp mạng mang tên riêng độc đáo và khác biệt nó, giai cấp cách mạng mới, tức thống trị vô sản công nghiệp xuất biện pháp uy nghiêm số 1 cách mạng Mác -ăng ganh toàn tập , tập 7, Nxb CTQG H.,1993, Tr 65 25 Chỉ có thống trị ách thống trị tư sản công nghiệp nhổ hết nền tảng vật hóa học xã hội phong kiến san miếng đất bí quyết mạng vô sản thực Mác -ăng ganh toàn tập , tập 7,Nxb CTQG H., 1993, Tr 29 26 chủ nghĩa buôn bản hội lời tuyên bố cách mạng không hoàn thành chuyên cách mạng giai cấp vô sản Mác -ăng ganh toàn tập , tập Nxb CTQG H., 1993, Tr 126 27 dĩ nhiên trước cơ hội lan cho tới tim bùng nổ dội đề nghị xảy tứ bỏ ra thể tư sản đã, tim khả giữ thăng có không ít tư sản chi Mác -ăng tị toàn tập , tập 7,Nxb CTQG H., 1993, Tr136 28 kẻ ước ao tới chủ nghĩa xóm hội con đường khác ko qua chính sách dân công ty trị định tới tóm lại phi lý phản rượu cồn Lê-nin toàn tập , tập 11,Nxb TBM 1979, Tr 19 29 siêng dân chủ biện pháp mạng thống trị vô sản dân cày đời có khứ tương lai, khứ chế độ chuyên chế, chính sách nông nô chế dộ quân chủ… tương lai đấu tranh chống cơ chế tư hữu, đấu tranh công nhân có tác dụng thuê hạn chế lại chủ, tranh đấu cho công ty nghĩa buôn bản hội Lê-nin toàn tập , tập 11, Nxb TBM 1979, Tr 94 30 Từ phương pháp mạng dân chủ ban đầu chuyển tuỳ theo lực lượng chúng ta, lực lượng thống trị vô sản giác tỉnh có tổ chức triển khai mà chuyển lên cách mạng xã hội chủ nghĩa, nhà trương làm giải pháp mạng không kết thúc Lê-nin toàn tập , tập 11, Nxb TBM 1979, Tr 281 31 chủ nghĩa Mác ko dạy người vô sản xa lánh bí quyết mạng tư sản hững hờ với nó, bỏ vấn đề lãnh đạo cách mạng cho thống trị tư sản mà trái lại dạy đề nghị tham gia biện pháp mạng bí quyết kiên Lê-nin toàn tập , tập 11,Nxb TBM 1979 ,Tr 48 32 cách mạng bốn sản có lợi cho giai cấp vô sản Xét phương diện lợi ích kẻ thống trị vô sản giải pháp mạng tư sản giỏi đối quan trọng Cuộc bí quyết mạng bốn sản triệt nhằm đấu tranh kẻ thống trị vô sản đến chủ nghĩa buôn bản hội chống thống trị tư sản bảo vệ nhiêu Lê-nin toàn tập , tập 11 Nxb TBM 1979 , Tr 45 33 Khởi nghĩa tranh bị thiết kiên sẵn sàng khởi nghĩa vũ trang, ghi nhớ khởi nghĩa vũ trang vớ yếu nhằm đến thành công định Hãy đề hiệu cùng hoà, hiệu lấp lâm thời, hiệu chyên dân chủ giải pháp mạng người công nhân nông dân Lê-nin toàn tập , tập 11 Nxb TBM 1979, Tr 122 34 không lúc bạn dân công ty xã hội phép quên để giành lấy nhà nghĩa xóm hội kẻ thống trị vô sản định phải thực hiện đấu tranh ách thống trị chống lại giai cấp tư sản … minh bạch đảng xóm hội dân chủ tuyệt vời và hoàn hảo nhất bắt buộcphải đảng lẻ tẻ độc lập, bao gồm tính giai cấp rõ rằng, việc đánh với giai cấp tư sản có đặc thù tạm thời đề xuất theo dõi nghiêm ngặt người liên minh theo dõi quân địch Lê-nin toàn tập , tập 11 Nxb TBM 1979, Tr 95 35 lãnh đạo toàn dân dặc biệt chỉ huy nông dân, để giành mang tự hoàn toàn, để thực cách mạng dân nhà triệt để, để thành lập chế độ cộng hoà chỉ đạo tất người bị tách lật nhằm thực chủ nghĩa thôn hội thực tiễn sách người vô sản bí quyết mạng cần Lê-nin toàn tập , tập 11 Nxb TBM 1979, Tr 133 36 bước thứ giải pháp mạng công nhân thống trị vô sản đổi mới thành kẻ thống trị thống trị giành rước dân nhà Mác -ăng ghen toàn tập , tập 4, Nxb CTQG H.,1995, Tr 626 37 kẻ thống trị vô sản cần sử dụng quyền thống trị để bước đoạt mang toàn tư sản tay thống trị tư sản, để triệu tập tất hiện tượng sản xuất tay đơn vị nước, tức tay giai cấp vô sản tổ chức thành ách thống trị thống trị Mác -ăng ghen tuông toàn tập , tập 4, Nxb CTQG H., 1995, Tr 626 38 Chuyên thống trị giai cung cấp vô sản coi quy trình độ thế tất để mang đến xoá vứt khác biệt thống trị nói tầm thường Mác -ăng ghen toàn tập , tập 4, Nxb CTQG H., 1995 ,Tr 126 39 thân xã hội tứ chủ nghĩa làng mạc hội cùng sản nhà nghĩa thời kỳ cải biến cách mạng từ thôn hội sang xã hội ưa thích ứng với thời kỳ thời kỳ qúa độ trị bên nước thời kỳ không giống chuyên cách mạng ách thống trị vô sản Mác -ăng ghen tuông toàn tập , tập 20, Nxb CTQG H., 1995, Tr 47 40 Bước chuyển biến từ nhà nghĩa tư lên công ty nghĩa cùng sản rứa nhiên không mang về nhiều hình thức trị khác nhau, thực chất bề ngoài tất nhiên một, siêng vô sản Lê-nin toàn tập, tập 33, Nxb TBM 1976, Tr 44 41 Chỉ người không ngừng mở rộng thừa thừa nhận đấu tranh thống trị đến mức ưng thuận chuyên vô sản fan Mác xít Lê-nin toàn tập , tập 33, Nxb TBM 1976, Tr 42 42 Chỉ bạn hiểu chuyên cho ách thống trị tất yếu đến xã hội nói chung cho kẻ thống trị vô sản, sau lật đổ ách thống trị tư sản mà mang lại suốt thời kỳ kế hoạch sử chính sách tư công ty nghĩa cho xã hội giai cấp, đến cơ chế cộng sản nhà nghĩa fan thấm nhuần học thuyết Mác vấn đề nhà nước Lê-nin toàn tập , tập 33, Nxb TBM 1976, Tr 44 43 con phố tiến lên công ty nghĩa cộng sản cần trải qua chuyên vô sản theo phía khác cả, có thống trị khác, mặt đường khác để đập tan phản kháng bọn tư tách bóc lột Lê-nin toàn tập , tập 33, Nxb TBM 1976, Tr 108 44 học thuyết đấu tranh kẻ thống trị mà Mác áp dụng vào vụ việc Nhà nước vấn đề cách mạng XHCN, tất nhiên phải mang lại chỗ vượt nhận kẻ thống trị trị giai cấp vô sản… Lê-nin toàn tập , tập 33, Nxb TBM 1976 ,Tr 32 44 ách thống trị tư sản bị lật đổ mà kẻ thống trị vô sản trở thành ách thống trị thống trị đủ sức trấn áp phản phòng tránh khỏi tiêu vong ách thống trị tư sản đủ sức tổ chức quần chúng lao động bị tách bóc lột nhằm xây dựng cơ chế kinh tế Lê-nin toàn tập, tập 33 Nxb TBM 1976, Tr 32 46 chuyên vô sản thực hành thực tế loạt phương án hạn chế quyền trường đoản cú với lũ áp bức, đàn bóc lột tư sản, phải trấn áp lũ để giải phóng nhân loại khỏi cơ chế làm thuê nên dùng đấm đá bạo lực để đập tung phản chống chúng Lê-nin toàn tập , tập 33, Nxb TBM 1976, Tr 109 47 chế độ dân chủ bốn sản công ty nghĩa dân đen chủ tất nhiên bị bó không lớn , chà đạp lên người nghèo cách kín đáo Vậy hoàn toàn giả dối Lê-nin toàn tập , tập 33, Nxb TBM 1976, Tr 108 48 Dân chủ cho truyệt đại đa số nhân dân trấn áp vũ lực bọn bóc lột quần chúng nghĩa tước quăng quật dân nhà với chúng đổi khác chế độ dân công ty thời kỳ độ từ công ty nghĩa tứ lên công ty nghĩa cộng sản Lê-nin toàn tập , tập 33, Nxb TBM 1976 ,Tr 109 49 chính sách dân nhà có chân thành và ý nghĩa lớn chiến đấu tự giải phóng kẻ thống trị công nhân kháng lại bầy tư sản Lê-nin toàn tập , tập 33, Nxb TBM 1976, Tr 122 50 Lần lịch sử vẻ vang xã hội thanh lịch quần bọn chúng nhân dân vươn lên gia nhập cách độc lập vào vấn đề bầu cử nhưng mà vào việc làm chủ hàng ngày Lê-nin toàn tập , tập 33, Nxb TBM 1976, Tr 143 51 đề xuất hiểu rõ điểm lưu ý bước gửi từ trọng trách chủ yếu hèn thuyết phục nhân dân dùng vũ lực quân nhằm trấn áp bọn bóc lột sang trách nhiệm chủ yếu làm chủ Lê-nin toàn tập , tập 36, Nxb TBM 1976, Tr 209 52 Muốn cai quản tốt tài biết thuyết phục, biết thắng lợi nội chiến phải biết tổ chức nghành nghề thực tiễn Lê-nin toàn tập , tập 36, Nxb TBM 1976, Tr 210 53 Một bề ngoài cao chống chọi chống giai cấp tư sản đề trước mắt, gửi từ nhiệm vụ đơn giản dễ dàng nhất, tức liên tục tước quyền sở hữu bầy tư sản lịch sự nhiệm vụ phức hợp nhiều, khó khăn nhiều tức tạo điều kiện khiến cho giai cấp tư sản tồn được… điều định là: tổ chức toàn dân kiểm kê, kiểm gần cạnh cách chặt chẽ sản xuất phân phối thành phầm Lê-nin toàn tập , tập 36, Nxb TBM 1976 ,Tr 212 54 bọn họ dốc toàn lực vào công tác làm việc kiểm kê kiểm soát… giành thành công toàn chiến dịch chống tứ Lê-nin toàn tập , tập 36, Nxb TBM 1976, Tr 216 55 đề nghị sử dụng chuyên gia tư sản nhằm cày xới đất đai cho ách thống trị tư sản mọc lên đất đai Lê-nin toàn tập , tập 36, Nxb TBM 1976, Tr 217 56 Nếu bên nước không thực hiện kiểm kê, kiểm soát trọn vẹn việc cấp dưỡng phân phối thành phầm quyền bạn lao động, tự bọn họ trì định họ buộc phải sống trở lại ách công ty nghĩa tứ sản Lê-nin toàn tập , tập 36, Nxb TBM 1976, Tr 224 57 Ai tưởng bước chuyển từ nhà nghĩa tứ sản lên công ty nghĩa xóm hội thực mà lại không nên đến chống bách chuyên chế phạm điều dại khờ lớn tỏ siêu hạng cách vô lý Lê-nin toàn tập , tập 36, Nxb TBM 1976, Tr 337 58 chăm quyền sắt gồm dũng khí giải pháp mạng hối hả thẳng tay phải trấn áp bọn bóc lột lũ lưu manh Lê-nin toàn tập , tập 36 Nxb TBM 1976 ,Tr 40 59 Đến trách nhiệm quyền không nhiệm vụ trấn áp quân nhưng mà nhiệm vụ quản lý Lê-nin toàn tập , tập 36 Nxb TBM 1976 ,Tr 241 60 Sự khác chăm vô sản cùng với chuyên bốn sản chỗ, chăm vô sản ích lợi đa số bạn bị tách lột đánh vào thiểu số người bóc tách lột Lê-nin toàn tập , tập 36 Nxb TBM 1976 ,Tr 224 61 chúng ta phải học tập tập kết hợp tinh thần dân nhà sôi sục, chan chứa nước lũ ngày xuân quần chúng lao đụng mít tinh với kỷ cách thức sắt lao đụng Lê-nin toàn tập , tập 36 Nxb TBM 1976, Tr 249 62 chúng ta chiến chiến hạ nhờ team khinh kỵ binh, gồm trọng pháo chúng ta biết chiến thắng cách thức trấn áp, biết chiến thắng phương pháp quản lý phải biết tuỳ theo thực trạng mà đổi khác phương pháp đấu tranh chống kẻ địch Lê-nin toàn tập , tập 36 Nxb TBM 1976, Tr 216 63 Chỉ giai cấp theo đường mà không dự, không chán nản, không sa vào vô vọng bước ngoặt khó khăn nhất, gay go nhất, chỉ huy quần chúng lao động chúng ta không đề xuất hăm hở, điên cuồng, điều quan trọng cho bước nhịp nhàng đoàn quân vững xoàn gang thép thống trị vô sản Lê-nin toàn tập , tập 36 Nxb TBM 1976 ,Tr 256 64 không bạo lực đàn bóc lột đa số bạo lực, sở kinh tế tài chính bạo lực biện pháp mạng đó, đảm bảo cho mức độ sống thắng lợi việc giai cấp vô sản gửi kiểu tổ chức lao hễ xã hội cao so với chủ nghĩa tư ý tưởng sáng tạo vĩ đại -Lê-nin toàn tập , tập 39 Nxb TBM 1977, Tr 16 65 Muốn trọn vẹn thủ tiêu ách thống trị phải lật đổ bầy bóc lột, bầy địa nhà bọ tư sản, nên xoá quăng quật quyền download chúng mà nên xoá vứt quyền bốn hữu tư liệu sản xuất, đề xuất xoá vứt khác thành thị nông thôn, khác lao hễ trí óc lao động chân tay ý tưởng sáng tạo vĩ đại i-Lê-nin toàn tập , tập 39 Nxb TBM 1977, Tr 18 66 công ty nghĩa tứ bị vượt mặt hẳn bị vượt mặt hẳn công ty nghĩa làng mạc hội chế tác suất lao đụng cao nhiều sáng tạo độc đáo vĩ đại -Lê-nin toàn tập , tập 39 Nxb TBM 1977 ,Tr 25 67 Thời kỳ độ lại thời kỳ đương đầu chủ nghĩa bốn giãy bị tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản phạt sinh, hay nói cách khác chủ nghĩa tư bị vượt qua chưa bị hủy hoại hẳn nhà nghĩa cộng sản tạo nên non yếu kinh tế tài chính trị thời đại ccvs-Lê-nin toàn tập , tập 39 Nxb TBM 1977, Tr 309 68 Những bề ngoài kinh tế xã hội là: chủ nghĩa bốn bản, tiểu sản xuất hàng hoá, công ty nghĩa cùng sản; lực lượng là: ách thống trị tư sản, giai cấp tiểu tư sản, ách thống trị vô sản, nông dân kinh tế trị thời đại ccvs Lê-nin toàn tập , tập 39 Nxb TBM 1977, Tr 310 69 mong xoá quăng quật giai cấp… bắt buộc xoá vứt khác công nhân nông dân làm cho tất tín đồ trở thành người lao động kinh tế trị thời đại ccvs Lê-nin toàn tập , tập 39 Nxb TBM 1977 ,Tr 315 70 Dùng phương án lập pháp hay hành hấp tấp vội vàng không thận trọng tạo nên bước độ kéo dãn thêm trở ngại cho mà kinh tế tài chính trị thời đại ccvs Lê-nin toàn tập , tập 39 Nxb TBM 1977 ,Tr 316 71 Chỉ có trợ giúp làm cho nông dân có khả quy mô lớn đổi mới toàn kỹ thuật canh tác tôn tạo triệt nhằm kỹ thuật tín đồ ta thúc đẩy tiến trình độ tiến cấp tốc lên kinh tế tài chính trị thời đại ccvs Lê-nin toàn tập , tập 39 Nxb TBM 1977 ,Tr 316 72 chủ nghĩa làng mạc hội xoá quăng quật giai cấp, siêng vô sản có tác dụng tất điều làm để thực công xoá vứt Nhưng lúc nhưng mà xoá bỏ kẻ thống trị Kinh tế trị thời đại ccvs Lê-nin toàn tập , tập 39 Nxb TBM 1977 ,Tr 318 73 Các giai cấp tồn tồn trong cả thời đại chuyên vô sản kinh tế tài chính trị thời đại ccvs Lê-nin toàn tập , tập 39 Nxb TBM 1977, Tr 318 74 trong thời đại chăm vô sản thống trị tồn mặt giai cấp có thay đổi quan hệ qua lại ách thống trị biến đổi kinh tế tài chính trị thời đại ccvs Lê-nin toàn tập , tập 39 Nxb TBM 1977 ,Tr 318 75 cuộc đấu tranh thống trị chưa chấm dứt thời siêng vô sản, diễn hình thức khác mà kinh tế trị thời đại ccvs Lê-nin toàn tập , tập 39 Nxb TBM 1977, Tr 318 76 Về lý luận nghi hoặc chủ nghĩa tứ chủ nghĩa cùng sản gồm thời kỳ độ dịnh, thời kỳ không bao gồm đặc diểm đặc trưng hai kết cấu tài chính – thôn hội tài chính trị thời đại ccvs Lê-nin toàn tập , tập 39 Nxb TBM 1977 ,Tr 309 77 Đối với giai cấp vô sản thực quyền siêng nước tè nông sách đắn phải tổ chức việc trao đổi sản phẩm công nghiệp quan trọng cho nông dân Lê-nin toàn tập , tập 43 Nxb TBM 1978, Tr 265 78 không tồn tại liên hệ ngặt nghèo với công đoàn, không công đoàn ủng hộ, công tác đầy quyết tử tận tuỵ công đoàn công thi công kinh tế mà tổ chức quân dĩ nhiên làm chủ Nhà nước thực siêng Lê-nin toàn tập , tập 41 Nxb TBM 1978, Tr 39 79 Công đoàn đánh dấu bước tiến phi thường kẻ thống trị công nhân thời kỳ nhà nghĩa tư phát triển Nó ghi lại giai đoạn công nhân chuyển từ trạng thái tản mạn yếu ớt sang bước đầu tập hợp kẻ thống trị Lê-nin toàn tập , tập 41 Nxb TBM 1978 ,Tr 41 80 luôn nhớ công đoàn lâu dài trường học công ty nghĩa cộng sản thiếu hụt được, trường học dự bị mang lại vô sản học tập tập vận dụng chuyên Lê-nin toàn tập , tập 41 Nxb TBM 1978 ,Tr 42 81 Một tính phản đụng công đoàn điều tránh khỏi thời kỳ chuyên vô sản … hại tính phản rượu cồn tìm bí quyết lẩn kị nó, làm lơ không nói tới phạm sai lạc nghiêm trọng Lê-nin toàn tập , tập 41 Nxb TBM 1987, Tr 42 82 nghệ thuật và thẩm mỹ nhà trị phán đoán đk thời nhóm tiên phong ách thống trị vô sản giật quyền Lê-nin toàn tập , tập 41 Nxb TBM 1978 ,Tr 43 83 Không công tác làm việc công đoàn phản cồn tức để mặc cho quần chúng công nhân giác ngộ rơi vào ảnh hưởng bọn thủ lĩnh phản đụng Lê-nin toàn tập , tập 41 Nxb TBM 1978 ,Tr 45 84 phải ghi nhận thuyết phục thành phần lạc hậu, biết công tác số người xưa cũ xa lánh họ Lê-nin toàn tập , tập Nxb TBM 1978 ,Tr 47 85 đề xuất nguyện chịu đựng hy sinh, chí rất cần phải dùng đến mưu chước, trá thuật dùng tới phương thức hoạt động túng mật, im re tiêựng, bịt dấu ý nghĩ mình, nhằm mục tiêu mục đích lọt được vào công đoàn Nằm triển khai cho kỳ vận động cộng sản Lê-nin toàn tập , tập 41 Nxb TBM 1978 ,Tr 48 86 Chỉ thắng kẻ thù mạnh cố gắng lớn với đk bắt buộc phải tận dụng cách tỉ mỷ, siêng chú, cẩn thận, khôn khéo, rạn nứt nhỏ dại bé lợi ích thống trị tư sản nước, tập đoàn lớn hay hạng bốn sản khác nước, phải tận dụng khả nhỏ tuổi để tất cả bạn liên minh mạnh con số dù fan bạn liên minh tạm thời bấp bêng chắn Lê-nin toàn tập , tập 41 Nxb TBM 1978, Tr 69 87 Thấy chiến đấu hữu dụng cho quân thù lợi mang đến ta mà nghênh chiến tội ác công ty trị kẻ thống trị cách mạng lựa chiều, liên kết thoả hiệp để tránh chiến đấu bất lợi rõ rệt người vô ích Lê-nin toàn tập , tập 41 Nxb TBM 1978 ,Tr 77 88 một nhóm quân mà không học cách thực hiện tất các loại vũ khí, tất phương thức thủ đoạn chống chọi mà kẻ thù sẵn tất cả hay có điều dở người xuẩn chí phạm tội Lê-nin toàn tập , tập 41 Nxb TBM 1978 ,Tr 101 89 những người dân cộng sản vớ nước buộc phải nhận thức sâu sắc cần thiết phải mền dẻo sách lược Lê-nin toàn tập , tập 41 Nxb TBM 1978, Tr 109 90 Trường học dự bị mà trào lưu công nhân nước yêu cầu trải qua để đạt tới mục lắp chiến thắng thống trị tư sản giống chất tuy vậy nước lại kết thúc trình theo phong cách riêng Lê-nin toàn tập , tập 41 Nxb TBM 1978 ,Tr 95 91 tay nghề chuyên vô sản chiến thắng Nga rõ cho suy nghĩ, hay chưa tồn tại dịp ngẫm nghĩ vụ việc thấy chính sách tập trung tuyệt đối kỷ hình thức nghiêm minh kẻ thống trị vô sản điều kiện để chiến thắng ách thống trị tư sản Lê-nin toàn tập , tập 41 Nxb TBM 1978 ,Tr -7 92 chăm vô sản đương đầu kiên trì đổ máu không đổ máu, đấm đá bạo lực hoà bình quân kinh tế, giáo dục đào tạo hành hạn chế lại lực tập tục cũ Lê-nin toàn tập , tập 41 Nxb TBM 1978 ,Tr 34 93 thái độ đảng trước sai lầm tiêu chuẩn quan trọng chắn để xem xét bao gồm nghiêm túc không tồn tại thực làm cho tròn nghĩa vụ kẻ thống trị quần chúng lao hễ không Lê-nin toàn tập , tập 41 Nxb TBM 1978 ,Tr 51 94.Công khai bằng lòng sai lầm, tìm nguyên nhân sai lầm phân tích hoàn cảnh đẻ sai lầm Nghiên cứu cẩn thận biện pháp nhằm sửa chữa sai trái Đó làdấu hiệu đảng nghiêm túc, đảng làm cho tròn nghĩa vụ Lê-nin toàn tập , tập 41 Nxb TBM 1978 ,Tr 51 95 Để làm cho thống trị vô sản thực biện pháp đắn vai trò tổ chức triển khai cách gồm hiệu chiến thắng đảng giai cấp vô sản buộc phải thực nội chính sách tập trung kỷ mức sử dụng nghiêm ngặt Lê-nin toàn tập , tập 41 Nxb TBM 1978 , Tr 34 96 Kẻ có tác dụng yếu cho dù chút kỷ giải pháp sắt đảng thống trị vô sản (nhất thời kỳ siêng nó) thực tiễn giúp cho kẻ thống trị tư sản chống lại kẻ thống trị vô sản Lê-nin toàn tập , tập 41 Nxb TBM 1978, Tr 34 97 không có đảng fe thép luyện đấu tranh, đảng tín nhiệm tất thành phần trung thực kẻ thống trị nói không có đảng biết dấn xét trung tâm trạng quần bọn chúng biết tác động vào vai trung phong trạng tiến hành thắng lợi đấu tranh Lê-nin toàn tập , tập 41 Nxb TBM 1978 ,Tr 34 98 những người cộng sản đảng hiếm hoi đối lập với đảng công nhân khác… bọn họ lợi ích bóc tách khỏi lợi ích toàn thể ách thống trị vô sản Tuyên ngôn ĐCS Mác -ăng ghen toàn tập , tập Nxb CTQG H., 1995 ,Tr 614 99 Một đấu tranh fan vô sản thuộc dân tộc khác nhau, họ đặt lên bậc nhất bảo vệ tiện ích không phụ thuộc vào dân tộc chung đến toàn thể kẻ thống trị vô sản Hai tiến độ khác đấu tranh ách thống trị vô sản kẻ thống trị tư sản họ luôn luôn đại biểu cho công dụng toàn trào lưu Tuyên ngôn ĐCS Mác -ăng tị toàn tập , tập Nxb CTQG H., 1995 ,Tr 614 100 Về mặt thực tiễn người cộng sản phận kiên đảng công nhân tất nước, phận luôn luôn thúc đẩy trào lưu tiến lên Về mặt giải thích họ hẳn phận lại kẻ thống trị vô sản chỗ họ nắm rõ điều kiện tiến trình kết chung trào lưu vô sản Tuyên ngôn ĐCS Mác -ăng ghen toàn tập , tập Nxb CTQG H., 1995 ,Tr 615 101 những người cộng sản bắt tắt lý luận thành luận điểm là: xoá bỏ cơ chế tư hữu Tuyên ngôn ĐCS Mác -ăng tị toàn tập , tập Nxb CTQG H., 1995, Tr 616 102 mục tiêu trước mắt bạn cộng sản mục tiêu trước mắt đảng vô sản khác: tổ chức người vô sản thành thống trị lật đổ thống trị thống trị tư sản, kẻ thống trị vô sản giành rước quyền Tuyên ngôn ĐCSMác -ăng ghen toàn tập , tập Nxb CTQG H., 1995 , Tr 615 nhà đề: dân tộc bản địa – tôn giáo 103 thống trị vô sản nước trước hết nên giành rước quyền, cần tự vươn lên thành giai cấp dân tộc, yêu cầu tự trở thành dân tộc Tuyên ngôn ĐCSMác -ăng ganh toàn tập , tập Nxb CTQG H., 1995 ,Tr 624 104 Hãy xoá bỏ tình trạng người tách bóc lột fan tình trạng dân tộc áp bóc tách lột dân tộc khác bị xoá bỏ, mà solo cácgiai cung cấp nội dân tộc không thù địch dân tộc đồng thời theo Tuyên ngôn ĐCS Mác -ăng ghen tuông toàn tập , tập Nxb CTQG H., 1995 ,Tr 624 105 trận chiến tranh thống trị vô sản kháng lại kẻ thống trị tư sản, văn bản đấu tranh dân tộc ban sơ lại mang hiệ tượng dân tộc, dĩ nhiên trước hết thống trị vô sản nước nên toán xong ách thống trị tư sản nước Tuyên ngôn ĐCS Mác -ăng tị toàn tập , tập Nxb CTQG H., 1995,, Tr 624 106 họ phải luôn cố gắng cách vô điều kiện làm cho thống trị vô sản tất dân tộc bản địa đoàn đặc lại thật chặt chẽ Lê-nin toàn tập , tập Nxb TBM 1979, Tr 286 107 bằng lòng cho dân tộc có quyền trường đoản cú định mang vận mệnh Lê-nin toàn tập , tập Nxb TBM 1979, Tr 296 108 họ đặt ủng hộ yêu sách chủ quyền dân tộc buộc phải phục tùng công dụng đấu tranh giai cấp vô sản Lê-nin toàn tập , tập Nxb TBM 1979 Tr 296 109 Quyền dân tộc tự tất cả nghĩa quyền phân lập mặt nhà nước dân tộc khỏi tập thể dân tộc bản địa khác bao gồm nghĩa thành lập đất nước dân tộc chủ quyền Lê-nin toàn tập , tập 25 Nxb TBM 1980 ,Tr 303 10 Trong cương lĩnh bạn Mác- xít “quyền dân tộc tự quyết” đứng quan tiền điểm tài chính mà xét, bao gồm nghĩa không giống quyền tự trị, quyền chủ quyền quốc gia, thành lập nước nhà dân tộc Lê-nin toàn tập , tập 25 Nxb TBM 1980 ,Tr 308 111 vào thời kỳ trải qua, việc thừa dìm quyền dân tộc tự bao gồm tầm quan liêu trọng đặc biệt Lê-nin toàn tập , tập 25 Nxb TBM 1980, Tr 317 112 giai cấp tư sản đặt yêu sách dân tộc lên sản phẩm đầu, nêu yêu thương sách giải pháp tuyệt đối; giai cấp vô sản, yêu thương sách nên phục tùng ích lợi đấu tranh giai cấp Lê-nin toàn tập , tập 25 Nxb TBM 1980 , Tr 319 113 ách thống trị vô sản coi trọng đặt phối hợp người vô sản tất dân tộc bản địa lên không còn Lê-nin toàn tập , tập 25 Nxb TBM 1980 ,Tr 321 114 Đứng mặt đấu tranh ách thống trị công nhân mà reviews yêu sách dân tộc, phân lập có tính chất dân tộc Lê-nin toàn tập , tập 25 Nxb TBM 1980 ,Tr 321 115 đồng ý quyền phân lập cho tất dân tộc, đứng quan điểm gạt quăng quật bất bình đẳng, đặc quyền, tính vị nhưng mà dánh giá bán vấn đề cụ thể có tương quan đến phân lập Lê-nin toàn tập , tập 25 Nxb TBM 1980 ,Tr 323 116 họ giáo dục quần chúng theo lòng tin thừa dìm quyền ấy, theo tinh thần phủ nhận độc quyền quốc gia dân tộc bản địa Lê-nin toàn tập , tập 25 Nxb TBM 1980 ,Tr 324 117 hầu như lợi ích kẻ thống trị công nhân đấu tranh giai cấp chống nhà nghĩa tư yên cầu phải bao gồm đoàn kết hoàn toàn thống ngặt nghèo công nhân tất dân tộc bản địa Lê-nin toàn tập , tập 25 Nxb TBM 1980 ,Tr 337 118 lắc đầu quyền tự tuyệt quyền phân lập thực tế tất nhiên gồm nghiã ủng hộ độc quyền dân tộc ách thống trị Lê-nin toàn tập , tập 25 Nxb TBM 1980 ,Tr 338 119 công dụng doàn kết bạn vô sản, tác dụng đoàn kết kẻ thống trị họ, đòi hỏi họ phải bằng lòng quyền dân tộc phân lập Lê-nin toàn tập , tập 25 Nxb TBM 1980 ,Tr 361 120 các dân tộc hoàn toàn bình đẳng, dân tộc bản địa quyền từ liên hiêùp công nhân dân tộc bản địa lại, cưng cửng lĩnh dân tộc bản địa mà nhà nghĩa Mác, kinh nghiệm tay nghề toàn giới tay nghề nước Nga dạy mang đến công nhân Lê-nin toàn tập , tập 25 Nxb TBM 1981 ,Tr 375 121 sự việc quan hệ giải phóng trị với tôn giáo trở thành vụ việc quan hệ giải tỏa trị cùng với giải phóng tín đồ Mác -ăng ghen toàn tập , tập Nxb CTQG H.,1995, Tr 533 122 Đặc quyền tính ngưỡng quyền phổ cập người Mác -ăng ghen tuông toàn tập , tập Nxb CTQG H., 1995 Tr 549 123 Đấu tranh chống tôn giáo con gián tiếp tranh đấu chống giới cơ mà lạc thú tinh thần tôn giáo Mác -ăng ghen toàn tập , tập Nxb CTQG H., 1995 ,Tr 570 124 Xoá quăng quật tôn giáo với tính biện pháp xoá bỏ niềm hạnh phúc ảo nhân dân yêu mong thực niềm hạnh phúc thật quần chúng. # Mác -ăng ganh toàn tập , tập Nxb CTQG H., 1995 ,Tr 570 125 Toàn lòng tin đạo lý khiếp thánh trọn vẹn đối địch với công ty nghĩa cộng sản Mác -ăng ghen toàn tập , tập Nxb CTQG H., 1995 ,Tr 731 126 nhà nghĩa làng hội bên cạnh đó biểu kiên thái độ không tín ngưỡng tôn giáo Mác -ăng ganh toàn tập , tập Nxb CTQG H., 1995, Tr 624 127 giai cấp vô sản đại đứng phía công ty nghĩa buôn bản hội, đưa chủ nghĩa công nghệ vào chiến đấu chống đám mây mù tôn giáo làm cho công nhân ngoài tin vào đời giới mặt Lê-nin toàn tập , tập 12 Nxb TBM 1979 ,Tr 170 128 họ đòi hỏi rằng, công ty nước cơ mà nói tôn giáo phải bài toán tư nhân, đảng chúng ta, coi tôn giáo bài toán tư nhân Lê-nin toàn tập , tập 12 Nxb TBM 1979, Tr 171 129 Tôn giáo dung dịch phiện nhân dân lời nói Mác đá tảng toàn ý kiến chủ nghĩa Mác vấn đề tôn giáo Lê-nin toàn tập , tập 17 Nxb TBM 1979, Tr 511 130 công ty nghĩa Mác nói: phải ghi nhận cách đương đầu chống tôn giáo, mong muốn phải lấy cách nhìn vật cơ mà giải thích bắt đầu tín ngưỡng nguồn gốc tôn giáo quần chúng Lê-nin toàn tập , tập 17 Nxb TBM 1979 ,Tr 514 131 công ty nghĩa Mác coi tôn giáo giáo hội, tất tôn giáo có, quan lại lực bội nghịch động bốn sản sử dụng để bảo đảm an toàn chế độ bóc lột đầu độc kẻ thống trị công nhân Lê-nin toàn tập , tập 17 Nxb TBM 1979, Tr 511 132 tránh việc bó khiêm tốn đấu tranh kháng tôn giáo tuyên truyền trừu tượng mặt bốn tưởng: tránh việc quy chống chọi chống tôn giáo thành tuyên truyền thế, phải gắn sát đấu tranh với thực tiễn ví dụ phong trào ách thống trị nhằm tiêu diệt nguồn gốc xã hội tôn giáo Lê-nin toàn tập , tập 17 Nxb TBM 1979, Tr 515 133 Sự tuyên truyền đảng dân nhà – làng hội công ty nghĩa vô thần phải ship hàng cho trọng trách đảng: phải phục vụ việc phát triển đấu tranh ách thống trị quần chúng bị tách bóc lột chống bọn bóc lột Lê-nin toàn tập , tập 17 Nxb TBM 1979, Tr 516 134 chủ nghĩa Mác công ty nghĩa vật nhưng mà đối địch cùng với tôn giáo phương pháp liệt Lê-nin toàn tập , tập 17 Nxb TBM 1979, Tr 514 135 công ty trương khai chiến với thượng đế thực tế trợ giúp cho giáo trưởng giai cấp tư sản Lê-nin toàn tập , tập 17 Nxb TBM 1979, Tr 518 136 bọn họ phải đấu tranh chống tôn giáo Đó điều sơ đăỷng toàn chủ nghĩa vật chủ nghĩa Mác Lê-nin toàn tập , tập 17 Nxb TBM 1979 ,Tr 514 137 Đảng công nhân phải sức kiên trì thực hiện công tác tổ chức giáo dục giai cấp vô sản, công tác đưa tôn giáo mang lại chỗ tiêu vong lao vào phiêu lưu đương đầu trị chống tôn giáo Lê-nin toàn tập , tập 17 Nxb TBM 1979, Tr 512 138 siêng vô sản nên trừ vứt triệt để mối liên hệ bên thống trị bóc lột, tức bọn địa chủ lũ tư sản với bên tổ chức tuyên truyền tôn giáo mối liên hệ nhằm quần chúng vòng dở hơi muội Lê-nin toàn tập , tập 38 Nxb TBM 1977, Tr 118 139 Đấu tranh cản lại thành loài kiến tôn giáo phải thận trọng; đánh nhau này, làm tổn mến đến tình yêu tôn giáo, người gây thiệt sợ hãi lớn rất cần được đấu tranh tuyên truyền giáo dục và đào tạo Lê-nin toàn tập , tập 37 Nxb TBM 1979 ,Tr 221 140 chăm vô sản kiên trì thực câu hỏi giải phóng thật quần bọn chúng lao hễ khỏi thiên con kiến tôn giáo, phương pháp tuyên truyền nâng cấp giác ngộ quần chúng, đôi khi ý không xúc phạm đến tình cảm tín đồ gia dụng quần bọn chúng tránh làm tăng lên lòng cuồng tín tôn giáo Lê-nin toàn tập , tập 38 Nxb TBM 1979 ,Tr 118 141 không sách tuyên truyền tẩy trừ tôn giáo đám quần chúng bị đơn vị tù tư tạo nên đần độn bị lệ thuộc vào lực hủy hoại mù quáng chủ nghĩa tư bản, chừng mà đám quần chúng không học tập đấu tranh giải pháp đoàn kết trí, gồm tổ chức, có kế hoạch, tất cả ý thức, chống nguồn gốc tôn giáo chống giai cấp tư tất vẻ ngoài Lê-nin toàn tập , tập 17 Nxb TBM 1979 ,Tr 524 142 Giáo hội đơn vị nước hoàn toàn bóc tách khỏi nhau, điều mà ách thống trị vô sản thôn hội nhà nghĩa đòi hỏi Nhà nước giáo hội đại yêu cầu thực Lê-nin toàn tập , tập 12 Nxb TBM 1979 , Tr 171 công ty đề: liên minh công nông 143 phong trào vô sản phong trào độc lập tuyệt đại phần nhiều mưu công dụng cho xuất xắc đại phần nhiều Mác -ăng ghen tuông toàn tập , tập4 Nxb CTQG H., 1995, Tr 611 144 người công nhân pháp tiến lên cách đụng đến sợi tóc chính sách tư sản trước đông đảo nhân dân đứng giai cấp vô sản kẻ thống trị tư sản tức nông dân kẻ thống trị tiểu bốn sản dậy chống lại chế độ tư sản phòng lại kẻ thống trị tư bản, chưa bị quá trình cách mạng yêu cầu theo bạn vô sản, Mác -ăng ghen tuông toàn tập , tập Nxb CTQG H., 1993 ,Tr 30 145 ko có đống ý ủng hộ đại đa phần nhân dân lao đụng đội tiên phong mình, tức ách thống trị vô sản phương pháp mạng vô sản thực Lê-nin toàn tập , tập 39 Nxb TBM 1979 ,Tr 251 146 Trước kết hợp đại biểu khoa học, thống trị vô sản giới kỹ thuật, không lực black tối đứng vững Lê-nin toàn tập , tập 40 Nxb TBM 1978 ,Tr 218 147 Một phương diện họ tín đồ lao hễ (đây phương diện bản) mặt khác họ người tư hữu nhỏ Lê-nin toàn tập , tập 10 Nxb TBM 1979, Tr 175 148 Đối với thống trị vô sản thực quyền siêng nươc tiểu nông sách đắn phải tổ chức việc trao đổi sản phẩm công nghiệp quan trọng cho dân cày Lê-nin toàn tập , tập 43 Nxb TBM 1978 ,Tr 265 149 Để đảm bảo chủ quyền toàn vẹn cho quần chúng lao rượu cồn trừ quăng quật khả phục hồi quyền đàn bóc lột, dung nhan lệnh trang bị lao động, thành lập hồng quân làng hội công ty nghĩa công nhân nông dân Lê-nin toàn tập , tập 35 Nxb TBM 1978, Tr 264 150 Sự kết hợp nông dân nghèo công nhân đề xuất thiết, liên minh bảo đảm thắng lợi công ty nghĩa thôn hội toàn giới Lê-nin toàn tập , tập 35 Nxb TBM 1978 , Tr 73 chủ đề: Lý luận công ty nước 151 không Đấu tranh kháng thiên loài kiến hội công ty nghĩa vụ việc nhà nước tranh đấu giải phóng quần chúng đề nghị lao khỏi hình ảnh hưởng giai cấp tư sản bên nước biện pháp mạng Lê-nin toàn tập , tập 33 Nxb TBM 1977 , Tr 152 Bất đâu thời gian mặt một cách khách quan mâu thuẫn ách thống trị điều hoà đơn vị nước xuất nhà nước cách mạng Lê-nin toàn tập , tập 33 Nxb TBM 1976 ,Tr 152 nhà nước quan liêu thống trị ách thống trị quan áp giai cấp với thống trị khác công ty nước cách mạng Lê-nin toàn tập , tập 33 Nxb TBM 1976, Tr 10 154 công ty nước quan liêu thống trị thống trị định giai cấp điều hoà với đối thủ Nhà nước cách mạng Lê-nin toàn tập , tập 33 Nxb TBM 1976 ,Tr 10 155 Nếu công ty nước sản phẩm mâu thuẫn ko điều hoà được, công ty nước lực lượng để trên xã hội ngày trở nên xa lạ với xóm hội cụ thể việc giải phóng thống trị bị áp thực không triển khai cách mạng bạo lực, cơ mà thực không thủ tiêu thứ quyền bên nước kẻ thống trị thống trị hình thành Nhà nước bí quyết mạng Lê-nin toàn tập , tập 33 Nxb TBM 1976, Tr 11 156 Quân nhóm thường trực cảnh sát công chũm vũ lực quyền lực tối cao Nhà giang sơn nước giải pháp mạng gLê-nin toàn tập , tập 33 Nxb TBM 1976, Tr 12 157 Quyền phổ biến đầu phiếu nguyên tắc thống trị thống trị tư sản nhà nước biện pháp mạng Lê-nin toàn tập , tập 33 Nxb TBM 1976 ,Tr 13 158 không phải lúc gồm Nhà nước, bao gồm xã hội không buộc phải đến công ty nước, quan niệm Nhà nước quyền bên nước, đến giai đoạn kinh tế định, quá trình tất nhiên phải nối liền với phân chia xã hội thành giai cấp Nhà nước biến hóa tất yếu phân chia nguyên tắc CNCS Mác -ăng tị toàn tập , tập 4,bản giờ đồng hồ Nga, Tr 291 159 chế độ dân công ty Nhà tổ quốc nước cơ chế dân nhà đi, gồm cách mạng chũm Nhà nước dân chủ tư sản bên nước biện pháp mạng Lê-nin toàn tập , tập 33 Nxb TBM 1976 ,Tr 24 160 không có bạo lực cách mạng cụ Nhà nước bốn sản bên nước vô sản bài toán thủ tiêu bên nước vô sản, nghĩa bài toán thủ tiêu nhà nước thực con đường tiêu vong bên nước biện pháp mạng Lê-nin toàn tập , tập 33 Nxb TBM 1976, Tr 28 161 giáo lý đấu tranh giai cấp mà Mác áp dụng vào vụ việc Nhà nước vụ việc cách mạng xã hội chủ nghĩa tất nhiên phải mang tới chổ thừa nhận thống trị trị kẻ thống trị vô sản, chuyên ách thống trị đó, tức quyền không bị chia sẻ với không còn trực tiếp dựa vào lực lượng vũ trang cuả quần bọn chúng Nhà nước biện pháp mạng Lê-nin toàn tập , tập 33 Nxb TBM 1976, Tr 32 162 giai cấp vô sản cần phải có quyền công ty nước, cần phải có tổ chức sức mạnh tập trung, cần có tổ chức đấm đá bạo lực để trấn áp phản nghịch kháng đàn bóc lột chỉ đạo quảng đại quần chúng nhân dân, nông dân, tiểu tứ sản nửa vô sản công “tổ chức”nền kinh tế tài chính xã hội chủ nghĩa công ty nước biện pháp mạng Lê-nin toàn tập , tập 33 Nxb TBM 1976, Tr 32 163 những người dân lao động cần phải có nhà nước nhằm trấn áp bội phản kháng lũ bóc lột, nhưng mà lãnh đạo câu hỏi trấn áp ấy, thực hành việc trấn áp ấy, có giai cấp vô sản có tác dụng Nhà nước bí quyết mạng Lê-nin toàn tập , tập 33 Nxb TBM 1976 ,Tr 31 164 bên nước tức kẻ thống trị vô sản tổ chức triển khai thành ách thống trị thống trị bên nước giải pháp mạng Lê-nin toàn tập , tập 33 Nxb TBM 1976, Tr 30 165 “Nhà nước, tức giai cấp vô sản tổ chức triển khai thành ách thống trị thống trị” – lý luận Mác nối sát mật thiết cùng với toàn học thuyết ông vai trò giải pháp mạng ách thống trị vô sản lịch sử vẻ vang Đỉnh cao vai trò chăm vô sản, giai cấp trị giai cấp vô sản công ty nước phương pháp mạng Lê-nin toàn tập , tập 33 Nxb TBM 1976, Tr 165