Thiết lập và quản lý gói youtube dành cho gia đình

     

Duy trì kết nối từ xa bằng phương pháp bật những dailykhmerpost.com Family Safety năng địa chỉ của dailykhmerpost.com Family Safety trong nhóm mái ấm gia đình của bạn! 

Không thể sửa đổi truy nhập share vị trí trường đoản cú xa. Để bắt đầu tận hưởng những tính năng vị trí, trước tiên mỗi thành viên gia đình phải sở hữu xuống ứng dụng an ninh Gia đình trên điện thoại cảm ứng thông minh di đụng của họ. Sau đó, chúng ta sẽ đề xuất bật tính năng share vị trí thông qua cài đặt thiết bị di động độc thân và cài đặt ứng dụng bình an Gia đình.

Chia sẻ vị trí trong cài đặt thiết bị 

Trước tiên, chia sẻ vị trí nên được nhảy thông qua thiết đặt của từng thứ riêng lẻ. Các quy trình rất có thể hơi khác biệt dựa trên hệ điều hành, tạo ra và mô hình hiện tại của thiết bị. 


Mở tải đặt.

Bạn đang xem: Thiết lập và quản lý gói youtube dành cho gia đình

Cuộn xuống, rồi nhấn vào An toàn Gia đình.

Gõ vơi vào Vị > Luôn luôn.

Bật nút bật tắt Vị trí thiết yếu xác.


Chia sẻ vị trí trong thiết đặt ứng dụng 

Sau khi bật share vị trí thông qua cài đặt thiết bị, mỗi thành viên gia đình có thể chọn share vị trí của họ trong ứng dụng an toàn Gia đình của họ. Không thể thực hiện từ xa – từng thành viên gia đình phải triển khai theo từng bước bên dưới từ ứng dụng an ninh Gia đình của họ để nhảy tính năng share vị trí. 


Mở ứng dailykhmerpost.com Family Safety Thư.

Nhấn vào biểu tượng trang đầu ở góc trên mặt trái, rồi nhấn tải đặt.

Nhấn vào người tiêu dùng đã đăng nhập (Bạn).

Xem thêm:

Nhấn chia sẻ địa chỉ của bạn.

Bật nút bật tắt Chia sẻ vị trí.


Mở ứng dailykhmerpost.com Family Safety Thư.

Nhấn vào biểu tượng menu ở góc trên cùng bên trái, rồi nhấn cài đặt đặt.

Nhấn phân tách sẻ địa điểm của bạn.

Bật nút bật tắt Chia sẻ vị trí.


*
*
*

Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng mang lại biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng mang lại biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)