Thi violympic toán

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 8 năm học 2016 - 2017

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 8 năm học năm 2016 - 2017 là đề thi giải toán trên mạng lớp 8 có đáp án đi kèm. Đây là bộ tài liệu bao hàm đề thi và đáp án của những vòng thi Violympic môn Toán dành riêng cho học sinh lớp 8. dailykhmerpost.com mong muốn với cỗ tài liệu này đang giúp chúng ta học sinh ôn tập thật tốt và đạt tác dụng cao vào kỳ thi Violympic Toán lớp 8. Chúc các bạn thi tốt!Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 12 năm năm 2016 - 2017Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 15 năm 2015 - 2016Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 16 năm 2015 - 2016

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 8

Bài 1: tìm kiếm cặp bởi nhau
Trả lời: những cặp số đều bằng nhau là:Bài 2: Cóc vàng tài baCâu 1: cho phân số 13/29. đề nghị thêm vào cả tử số và mẫu của phân số đó với số k và để được phân số mới có giá trị bằng 1/3. Lúc đó k = ...A) 5B) -5C) 10D) -10Câu 2: cho ΔABC = ΔMNP. Biết A = 500; B = 700. Số đo của phường là:A) 300B) 600C) 450D) 1200Câu 3:A) 5/9B) 0C) 1D) 2013Câu 4: ví như √x = 2 thì x2 bằng:A) 4B) 2C) 8D) 16Câu 5: mang đến tam giác ABC có A = 700; B = 800. Tia phân giác của góc A và B giảm nhau tại I. Số đo của góc AIB là:A) 1500B) 1350C) 1250D) 1050Câu 6: lúc x = -1/2 thì |x + 1| + |x - 2| + |x| bằng giá trị nào bên dưới đây?A) 7/2B) 2C) 5/2D) 3/2Câu 7:
A) -1/20B) 31/20C) -1/20; 35/20D) -1/20; 31/20Câu 8: đến ΔABC = ΔDBC. Biết  = 1400 và AB = AC. Số đo của góc DBC là:A) 300B) 200C) 400D) 450Câu 9: quý hiếm của biểu thức: M = x + 2y + 3z biết (x + 2y)2 + (y - 1)2 + (x - z)2 = 0 là:A) -8B) 6C) -6D) 4Câu 10:A) 198B) 891C) 189D) 819Bài 3: Điền hiệu quả thích đúng theo vào vị trí (...): Hãy viết số tương thích vào chỗ .... (Chú ý: giả dụ đáp số là số thập phân thì nên viết là số thập phân gọn độc nhất vô nhị và sử dụng dấu (,) trong bàn phím để ghi lại phẩy trong những thập phân)Câu 1: Một hình thang bao gồm thể có nhiều nhất ..... Góc tùCâu 2: đến tứ giác ABCD. Có góc A = 1230, góc B = 990, góc C = 860. Search số đo góc D?Trả lời: Số đo góc D = ... 0Câu 3: thông số của x2 vào biểu thức A = (2x - 1)(3x2 - 5x + 6) là ....

Bạn đang xem: Thi violympic toán

Câu 4: cực hiếm của biểu thức (x + y)(x - xy + y2) trên x = 4 cùng y = -3 là:Câu 5: cực hiếm của x vừa lòng (x - 2)(x2 + 2x + 4) + 35 = 0 là ...Câu 6: cho tứ giác MNPQ tất cả góc M bằng góc N, góc N = 1350, góc Q = 870. Số đo góc M là ....0Câu 7: cho tam giác ABC vuông tại C trung tuyến CM. Biết CA = 3cm, CB = 4cm. Độ dài centimet là ... Cm
(Nhập công dụng dưới dạng số thập phân gọn gàng nhất)Câu 8: giá trị của biểu thức (x - y)(x2 + xy + y2) trên x = 1 cùng y = -2 là ...Câu 9: Số cặp số nguyên dương (x, y) để biểu thức p nhận cực hiếm là số nguyên là ....Câu 10: giá trị của biểu thức x(x + y) + y(y - x) tại x = 6 với y = -8 là ....

Xem thêm: Ngành Kinh Tế Quốc Tế Ra Làm Gì ? Học Ngành Kinh Tế Quốc Tế Ở Đâu?

ĐÁP ÁN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 8 VÒNG 1

Bài 1: (1) = (20); (2) = (7); (3) = (15); (4) = (13); (5) = (9); (6) = (14); (8) = (12); (10) = (11); (16) = (19); (17) = (18)Bài 2Câu 1: B) -5Câu 2: B) 600Câu 3: C) 1Câu 4: D) 16Câu 5: D) 1050Câu 6: A) 7/2Câu 7: D) -1/20; 31/20Câu 8: B) 200Câu 9: C) -6Câu 10: A) 198Bài 3Câu 1: 2Câu 2: 520Câu 3: -13Câu 4: 37Câu 5: -3Câu 6: 69Câu 7: 2,5Câu 8: 9Câu 9: 4Câu 10: 100

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 8 VÒNG 2

Bài 1: Vượt chướng ngại vậtCâu 1: mang lại hình thang ABCD (AB // CD), biết góc A = 750. Khi ấy số đo của góc D là:A) 1050B) 1000C) 750D) 1250Câu 2: quý hiếm của biểu thức A = n7 - (n + 3) trên n = - một là ...Câu 3: cho tứ giác ABCD. Những tia phân giác của các góc A, B, C, D giảm nhau chế tác thành một tứ giác. Lúc ấy tổng hau góc đối của tứ giác kia bằng:A) 1800B) 2000C) 1200D) 1500Câu 4: giá trị lớn số 1 của biểu thức: A = 3 - 2(3x +1)2 là: ...Câu 5: mang lại hình thang ABCD bao gồm góc A bởi góc D = 900; AB = 11cm; AD = 12cm; BC = 13cm. Độ nhiều năm AC là:A) 17cmB) 18cmC) 16cmD) 15cmBài 2: search cặp bởi nhau
Bài 3: Đi tra cứu kho báuCâu 1: cho tứ giác MNPQ gồm góc M = 3x; góc N = x; góc p = 4x; góc Q = 2x. Lúc ấy giá trị của x là ... 0Câu 2: Biểu thức -2x(x + 5) + (2x2 + 4) + 10x có mức giá trị là ....Câu 3: Tổng những góc trong của tứ giác lồi là .... 0Câu 4: đến hình thang ABCD (AB // CD) gồm AB = BC, AC 0, số đo của góc BAC là ... 0Câu 5: thông số của x2 trong biểu thức M = (3x - 1)(2x2 + 4x - 5) là ...Câu 6: mang lại tứ giác ABCD có I là giao điểm của nhị tia phân giác góc A với góc B. Biết góc A = 800; góc B = 1300, số đo góc AIB là ... 0Câu 7: đến hình thang vuông ABCD (góc A = góc D = 900) có AD = 8cm, AB = 7cm, góc ABC = 1350. Lúc đó độ dài AC là .... Cm.

ĐÁP ÁN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 8 VÒNG 2

Bài 1Câu 1: A) 1050Câu 2: -3Câu 3: A) 1800Câu 4: 3Câu 5: D) 15cmBài 2: (1) = (5); (2) = (19); (3) = (11); (4) = (14); (6) = (15); (7) = (13); (8) = (17); (9) = (18); (10) = (16); (12) = (20)Bài 3Câu 1: 36Câu 2: 4Câu 3: 360Câu 4: 40Câu 5: 10Câu 6: 750Câu 7: 17