Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác

     

Hướng dẫn học sinh biện pháp xác định vai trung phong và bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác qua lý thuyết cùng ví dụ có lời giải.

Bạn đang xem: Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác

Muốn có tác dụng được dạng bài xích tập xác định trung ương và bán kính của đường tròn ngoại tiếp các em phải ghi nhớ:

Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của bố đường trung trực của tía cạnh của tam giác.

Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác

Cách xác định trung ương như sau:

– Tam giác thường:Vẽ hai đường trung trực, giao của 2 đường trung trực là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác

– Tam giác vuông:Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là trung điểm của cạnh huyền

– Tam giác cân:Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác nằm trên đường cao hạ từ đỉnh xuống đáy tam giác.

– Tam giác đều:Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác trùng với trọng tâm, trực trọng tâm và chổ chính giữa đường tròn nội tiếp tam giác.

Xem thêm:

Ví dụ tất cả lời giải

Ví dụ 1:Tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC vuông cân có cạnh góc vuông bằng a.

Giải:

– Theo định lý pitago ta tính chiều dài cạnh huyền, ta có:

*

– do tam giác vuông cân, bắt buộc tâm đường tròn là trung điểm của cạnh huyền cùng chiều dài bán kính là:

*

Ví dụ 2:Xác định trung ương và nửa đường kính của đường tròn vai trung phong (O) ngoại tiếp tam giác đều ABC có cạnh bằng a.

Giải:

– trung ương đường tròn ngoại tiếp tam giác đều ABC là trực trung ương của tam giác ABC.

– Từ A hạ đường cao AH xuống BC, ta có:

*

– Công thức suy ra từ pitago:

*

⇒ trọng tâm đường tròn là trực trọng tâm của tam giác và có chào bán kính:

*