Quản lý thời gian là gcác công thức tiếng anh lớp 8

     

12 thì cơ bạn dạng được chia theo 3 mốc thời gian: hiện tại, vượt khứ cùng Tương lai. Anh ngữ Ms Hoa sẽ giúp bạn bao quát công thức, giải pháp dùng và dấu hiệu phân biệt các thì trong giờ đồng hồ Anh. Chúng ta hãy cùng tò mò nhé!Ngoài ra, các các bạn sẽ được học tập thêm cấu tạo về thì ngoại lệ thứ 13 là thì tương lai ngay sát có dự tính nữa nhé!


*


*

1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN (SIMPLE PRESENT)

1. Bí quyết thì lúc này đơn

Công thức thì hiện tại đơn đối với động trường đoản cú thường

Khẳng định:S + V_S/ES + OPhủ định: S+ DO/DOES + NOT + V(Infinitive) +O

Nghi vấn: DO/DOES + S + V (Infinitive)+ O ?

 Công thức thì hiện tại đơn đối với động từ TobeKhẳng định: S+ AM/IS/ARE + (an/a/the) N(s)/ AdjPhủ định: S + AM/IS/ARE + NOT + (an/a/the) N (s)/ AdjNghi vấn: AM/IS/ARE + S + (an/a/the) N (s)/ Adj

Ví dụ:

I am a student.She is not beautiful.Are you a student?

2. Phương pháp sử dụng:

Diễn tả một sự thật hiển nhiên, một chân lý. (E.g: The sun rises in the East và sets in the West.)Diễn tả 1 thói quen, một hành vi thường xảy ra ở hiện tại. (E.g:I get up early every morning.)Nói lên tài năng của một bạn (E.g : He plays tennis very well.)

3. Vệt hiệu nhận biết thì bây giờ đơn:

Trong câu có xuất hiện thêm từ sau: every (every day, every week, every month, ...)Các trạng trường đoản cú tần suất xuất hiện thêm trong thì lúc này đơn:  Always , usually, often, sometimes, seldom, rarely, hardly, never.

Bạn đang xem: Quản lý thời gian là gcác công thức tiếng anh lớp 8

Ví dụ:

I use the mạng internet just about every day.I always miss you.

➨  Bài học tập về những thì trọng điểm trong TOEIC

2. THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN (PRESENT CONTINUOUS)

*

1. Công thức

Khẳng định: S + is/ am/ are + V_ing + O ( E.g: They are studying English.)Phủ định: S+ is/ am/ are + NOT + V_ing + O (E.g: I’m not cooking now.)Nghi vấn: Is/ am/ are + S+ V_ing + O ( Is she watching T.V at the moment?)

2. Cách sử dụng

Diễn tả hành động đang ra mắt tại thời khắc nói (E.g: The children are playing football now.)Diễn tả hành vi đang diễn ra mà lại không độc nhất vô nhị thiết xẩy ra tại thời điểm nói. (E.g: I am looking for a job)Diễn tả 1 sự thở than với hành động lặp đi tái diễn nhiều gây khó chịu, bực mình. Trong trường phù hợp này, câu thường sẽ có trạng từ gia tốc "always". (E.g : He is always borrowing our books and then he doesn’t remember.)Dùng để mô tả một hành động sắp xảy ra trong tương lai theo chiến lược đã định trước (E.g: I am flying to xứ sở của những nụ cười thân thiện thái lan tomorrow.)

Lưu ý đặc trưng cần biết:

Không cần sử dụng thì hiện nay tại tiếp nối với các động trường đoản cú chỉ tri giác, nhấn thức như : be, see, hear, feel, realize, seem, remember, forget, understand, know, like, want, glance, smell, love, hate, ...

Ví dụ:

I am tired now.He wants to go for a cinema at the moment.Do you remember me?

3. Tín hiệu nhận biết:

Trong câu bao hàm từ: Now, right now, at present, at the moment,

Trong những câu trước đó là một câu chỉ mệnh lệnh: Look!, Watch! Be quite!, ...

➨ Các các bạn xem cụ thể về thì hiện tại tiếp diễn:  Thì hiện nay tại tiếp tục (Present Continuous) 

Tham khảo các nội dung bài viết khác: 

 

3. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH - PRESENT PERFECT

1. Công thức

Khẳng định: S + have/ has + Past participle (V3) + O. (E.g: She has studied English for 2 years.)Phủ định: S + have/ has + NOT+ Past participle (V3) + O. (E.g: I haven’t seen my close friend for a month.)Nghi vấn: Have/ has +S+ Past participle (V3) + O? (E.g: Have you eaten dinner yet?)

2. Biện pháp sử dụng thì hiện tại hoàn thành trong giờ đồng hồ Anh:

Diễn tả hành động xảy ra trong thừa khứ tuy nhiên không nói rõ thời điểm, có kết quả liên quan mang lại hiện tại:

Ví dụ: : My oto has been stolen./ chiếc xe của mình đã bị lấy cắp.

Diễn tả hành động bắt đầu ở quá khứ và đang tiếp tục ở hiện tại :

Ví dụ: They’ve been married for nearly fifty years / Họ vẫn kết hôn được 50 năm rồi.

3. Lốt hiệu phân biệt thì hiện tại hoàn thành:

Trong thì hiện nay tại xong xuôi thường gồm có từ sau: Already, yet, just, ever, never, since, for, recently, ...

Xem thêm:

just, recently, lately: gần đây, vừa mớiever: đang từngalready: rồifor + khoảng thời gian (for a year, for a long time, …)since + mốc/điểm thời gian(since 1992, since June, …)yet: chưa (dùng trong câu đậy định với câu hỏi)so far = until now = up khổng lồ now = up khổng lồ the present: cho đến bây giờ

➨ Các các bạn xem chi tiết hơn về thì bây giờ hoàn thành:  Thì hiện tại tại ngừng (Present Perfect) 

4. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN - PRESENT PERFECT CONTINUOUS

1. Công thức:

Khẳng định: S has/have + been + V_ing + O (E.g: I have been looking you all day.)Phủ định: S+ hasn’t/ haven’t+ been+ V-ing + O (E.g: She has not been studying English for 5 years.)Nghi vấn: Has/have+ S+ been+ V-ing + O? (e.g: Has he been standing in the snow for more than 3 hours?)

2. Phương pháp dùng:

Diễn tả một hành động bắt đầu trong quá khứ ra mắt liên tục và kéo dãn dài đến hiện tại tại. Nhấn mạnh vấn đề vào đặc thù “liên tục” của hành động. 

Ví dụ: He been standing in the snow for more than 3 hours./ Anh ấy vẫn đứng bên dưới trời tuyết rộng 3 giờ đồng hồ rồi.

Phân biệt với thì hiện tại hoàn thành:

Thì hiện tại kết thúc nhấn dũng mạnh vào kết quả còn thì hiện tại tại dứt tiếp diễn nhấn mạnh tay vào quá trình.

3. Cách phân biệt thì hiện nay tại xong tiếp diễn:

- Từ dấn biết: all day, all week, all month, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, & so far. 

Ví dụ: I am so tired. I have been searching for a new apartment all the morning.

5. THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (PAST SIMPLE)

*

1. Công thức

Với cồn từ thường:

(Khẳng định): S + V(past)+ O ( E.g: He worked as a policeman.)(Phủ định): S + DID+ NOT + V (infinitive) + O ( She didn’t eat bread for the breakfast.)(Nghi vấn): DID + S+ V (infinitive)+ O ? ( Did you gọi Zoey yesterday?)

 

Với đụng từ Tobe:

(Khẳng định): S + WAS/WERE + (an/a/the) + N(s)/ Adj(Phủ định): S+ WAS/ WERE + NOT + (an/a/the) + N(s)/ Adj(Nghi vấn): WAS/WERE + S+ (an/a/the) + N(s)/ Adj?

2. Bí quyết dùng thì thừa khứ đơn:

Diễn tả một hành động đã xẩy ra và ngừng trong thừa khứ. 

Ví dụ:

I went khổng lồ the concert last week.A few weeks ago, a woman called khổng lồ report a robbery.

3. Dấu hiệu nhận biết:

Các từ bỏ thường mở ra trong thì quá khứ đơn: Yesterday ( hôm qua), last (night/ week/ month/ year), ago (cách đây), ...

6. THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN - PAST CONTINUOUS

*

1. Công thức:

Khẳng định: S + was/were + V_ing + O (E.g: She was watching the news at 7 o"clock yesterday.)Phủ định: S + wasn’t/weren’t+ V-ing + O (E.g: The weren’t watching the news at 7 o"clock yesterday.)Nghi vấn: Was/Were + S+ V-ing + O? ( E.g: Were you watching the news at 7 o"clock yesterday?)

2. Phương pháp dùng: 

Dùng để miêu tả một hành động đang xảy ra tại 1 thời điểm xác định trong quá khứ.

Ví dụ: At 12 o’clock yesterday, we were having lunch. (Vào cơ hội 12h ngày hôm qua, chúng tôi đang nạp năng lượng trưa.)

 

Dùng để diễn tả một hành vi đang xảy ra thì một hành vi khác xen vào. Hành động đang xảy ra chia thì vượt khứ tiếp diễn, hành vi xen vào phân chia thì quá khứ đơn.

Ex: He was chatting with his friend when his mother came into the room. (Cậu ta đang tán gẫu với chúng ta khi bà mẹ cậu ta vào phòng.)

3. Tín hiệu nhận biết:

Trong câu bao hàm từ: While, when, as, at 10:00 (giờ) last night, ...Ví dụ:

It happened at five the afternoon while she was watching the news on TV.He was doing his homework in his bedroom when the burglar came into the house.