Cách phá mật khẩu win xp

     

Bạn đã khi nào bị quên password đăng nhập vào Windows và cảm xúc bị bất lực chưa?