Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa chế linh

     
nhiều lúc tôi muốn bỏ đi thật xa. Bạn thân ngoảnh ngơ như tín đồ xa lạ. Fan mình bao năm chăn gối. Hiện nay còn dối gian nhau. Mấy ai vào đời đọc thấu. Tiền thô cháy túi bao gồm ai gọi ta?Nhiều khi loại bỏ đi như kẻ ko nhà. Đọa đày trong cơn men đắng. Ôi! Đời còn lắm phong ba. Biết bao cầu mộng trôi qua. Còn ghi nhớ bao năm xa rồi. Đời vui tuổi kia rong chơi. Không yêu đương, không lần thương nhớ một người. Hiện thời tình cho với tôi, như mây lãnh đạm mây trôi. Từ lúc biết nhớ, biết thương rồi yêu. Là khi biết đau, biết khổ trăm chiều. Fan đời điêu ngoa, gian dối. ưa thèm phù phiếm xa xôi. Gồm chăng chỉ cần mơ thôi!

Bạn đang xem: Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa chế linh


Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm:

Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.