Trống cơm

     
Tình bởi có cái trống cơm trắng Khen ai khéo vỗ Ố mấy bông mà đề xuất bông Ố mấy bông mà yêu cầu bông Một lũ tang tình bé xít Một bọn tang tình con xít Ố mấy lội, lội, lội sông Ố mấy đi tìm, em thương nhớ ai Đôi nhỏ mắt ố mấy lim dim Đôi con mắt ố mấy lim dim Một bè đảng tang tình con nhện Ô ố ô ô mấy giăng tơ Giăng tơ ô mấy đi tìm, em thương nhớ ai Duyên nợ khách hàng tang bồng Duyên nợ khách tang bồng...

Bạn đang xem: Trống cơm


Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Yêu Râu Xanh Sa Lưới (Phần 1): Những Vụ Hiếp Dâm Sác Chết Chấn Động Miền Tây

Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.