Ngữ pháp tiếng anh 1trắc nghiệm lịch sử 12 bài 14

     
Phần 1: triết lý Lịch Sử 12 bài 14: trào lưu cách mạng 1930 -1935

I. Việt Nam giữa những năm 1929 – 1933

1. Tình hình kinh tế

- Do ảnh hưởng của cuộc béo hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933), từ thời điểm năm 1930, tài chính Việt Nam lao vào thời kì suy thoái:

+ nông nghiệp & trồng trọt sa sút, lúa gạo bị sụt giá, ruộng đất vứt hoang.

Bạn đang xem: Ngữ pháp tiếng anh 1trắc nghiệm lịch sử 12 bài 14

+ Cppng nghiệp: sản lượng số đông các ngành đa số suy giảm.

+ Xuất nhập vào đình đốn, hàng hóa khan hiếm, ngân sách chi tiêu đắt đỏ.

2. Thực trạng xã hội

- Đời sống các tầng lớp nhân dân nước ta khổ cực, bần cùng:

+ người công nhân bị sa thải, số người dân có việc có tác dụng thì đồng lương không nhiều ỏi.

+ Nông dân ngày càng bị túng thiếu hóa.

+ Tiểu tứ sản thị thành điêu đứng, đời sống cạnh tranh khăn.

+ tứ sản dân tộc gặp gỡ nhiều khó khăn trong khiếp doanh.

- Thực dân Pháp tăng cường bầy áp, khủng ba những tình nhân nước => ko khí chính trị - thôn hội ở việt nam ngột ngạt, căng thẳng, bất ổn.

- mâu thuẫn xã hội càng ngày sâu sắc, trong các số đó có 2 xích míc cơ bản:

+ xích míc dân tộc giữa nhân dân vn với thực dân Pháp xâm lược.

+ Mâu thuẫn kẻ thống trị giữa dân cày với địa nhà phong kiến.

⇒ phong trào đấu tranh yêu nước của của những tầng lớp quần chúng. # Việt Nam diễn ra sôi nổi, quyết liệt.

II. Phong trào bí quyết mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao Xô Viết Nghệ - Tĩnh.

1. Phong trào cách mạng 1930 – 1931.

a. Lý do bùng nổ.

- Cuộc bự hoảng tài chính (1929 – 1933) đã ảnh hưởng nặng nề mang lại đời sống kinh tế - xóm hội của Việt Nam: kinh tế khủng hoảng, suy thoái và khủng hoảng nghiêm trọng; đời sống những tầng lớp nhân dân chạm chán nhiều khó khăn khăn. => xích míc giữa nhân dân việt nam với thực dân Pháp càng ngày sâu sắc.

- thiết yếu sách bọn áp, khủng bố của thực dân Pháp để cho đời sống chủ yếu trị - làng hội ở việt nam ăng thẳng => tinh thần cách mạng của nhân dân việt nam ngày càng lên cao.

- Đảng cộng sản nước ta ra đời kịp thời chỉ huy quần bọn chúng nhân dân đấu tranh.

⇒ Sự thành lập của Đảng cùng sản nước ta là nguyên nhân quan trọng đặc biệt nhất, có ý nghĩa quyết định đến sự bùng nổ và trở nên tân tiến của trào lưu cách mạng 1930 – 1931.

b. Sự phát triển của trào lưu cách mạng 1930 – 1931

- mon 2 mang đến tháng 4/1930, các cuộc tranh đấu của người công nhân và dân cày nổ ra với mục tiêu:

+ Đòi nâng cao đời sông; người công nhân đòi tăng lương,giảm giờ làm;nông dân đòi sút sưu thuế.

+ “Đả hòn đảo chủ nghĩa đế quốc” “Đả hòn đảo phong kiến”, “thả tù bao gồm trị”.

- mon 5/1930, trên toàn nước bùng nổ các cuộc đấu tranh nhân dịp Quốc tế Lao động.

- từ tháng 6 mang đến tháng 8/1930, tiếp tục nổ ra những cuộc đương đầu của công nhân, nông dân và những tầng lớp nhân dân khác.

2. Xô viết Nghệ - Tĩnh.

a. Sự thành lập của những “Xô viết” nghỉ ngơi Nghệ An, Hà Tĩnh.

- từ thời điểm tháng 9/1930, trào lưu đấu tranh dâng cao nhất ở tỉnh nghệ an và Hà Tĩnh. Trước sự trở nên tân tiến của phong trào cách mạng, hệ thống chính quyền địch ở những địa phương vẫn tan rã; những cấp ủy Đảng ở những xã, thôn vẫn lãnh đọa nhân dân đứng dậy xây dựng bao gồm quyền.

- trên Nghệ An, Xô viết thành lập từ mon 9/1930, ở các xã thuộc huyện Thanh Chương, phái nam Đàn, Anh Sơn, Nghi Lộc, Diễn Châu,...

- Ở Hà Tĩnh, Xô viết hình thành thời điểm cuối năm 1930 đầu năm 1931, tại các xã thuộc thị xã Nghi Xuân, hương thơm Khê, Can Lộc.

*

Lược đồ phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh

b. Các chế độ của chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh

- Về chính trị: thực hiện thoáng rộng các quyền trường đoản cú do, dân chủ cho nhân dân. Quần chúng được tham gia những đoàn thể, thoải mái hội họp. Các đội từ bỏ vệ đỏ, toàn án nhân dân tối cao nhân dân được thành lập.

*

Đấu tranh trong phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh (tranh đánh dầu)

- Về gớm tế: chia ruộng khu đất công mang đến dân cày nghèo; bến bãi bỏ các thứ thuế vô lý; chú trọng đắp đê phòng lụt, tu sửa mong cống, mặt đường giao thông; lập những tổ chức để nông dân giúp đỡ nhau sản xuất.

- Về văn hóa truyền thống - làng hội: mở những lớp dạy dỗ chữ quốc ngữ; xóa bỏ các tệ nạn buôn bản hội; tuyên truyền giáo dục ý thức thiết yếu trị đến quần bọn chúng qua hội họp, mít tinh; tuyên truyền, thịnh hành các sách báo phương pháp mạng,...

⇒ Xô Viết Nghệ - Tĩnh là mẫu hình cơ quan ban ngành cách mạng thứ nhất ở Việt Nam, một tổ chức chính quyền nhà nước của dân, bởi vì dân, bởi dân.

c. Tác dụng của trào lưu Xô viết Nghệ - Tĩnh

- Thực dân Pháp tăng cường đàn áp, khủng cha lực lượng biện pháp mạng => những cơ quan lãnh đạo của Đảng, cơ sở quần chúng bị phá vỡ, nhiều cán bộ, đảng viên, những người yêu nước bị bắt, bị tội phạm đày.

- Đến giữa năm 1931, phong trào cách mạng trong cả nước tạm thời lắng xuống.

3. Họp báo hội nghị lần trước tiên Ban Chấp hành trung ương lâm thời Đảng cùng sản Việt Nam

a. Trả cảnh: mon 10/1930, họp báo hội nghị lần trước tiên Ban chấp hành tw lâm thời Đảng cộng sản nước ta tại mùi hương Cảng (Trung Quốc)

b. Những ra quyết định quan trọng:

- Đổi thương hiệu Đảng cùng sản vn thành Đảng cộng sản Đông Dương.

- Cử ra Ban Chấp hành tw chính thức bởi vì Trần Phú có tác dụng Tổng bí thư.

*

Tổng túng bấn thư è Phú (1904 – 1931)

- trải qua Luận cương chủ yếu trị của Đảng do Trần Phú biên soạn thảo.

* văn bản Luận cương bao gồm trị mon 10/1930.

- Đường lối chiến lược: làm phương pháp mạng tư sản dân quyền, tiếp đến tiến thẳng lên làng hội công ty nghĩa, bỏ qua mất thời kỳ tư bản chủ nghĩa.

- nhiệm vụ chiến lược: đánh đổ phong kiến cùng đánh đế quốc.

- Động lực bí quyết mạng: công nhân và nông dân.

- Lãnh đạo giải pháp mạng: thống trị công nhân, trải qua đội đón đầu là Đảng cùng sản.

- phương pháp mạng Đông Dườn là một bộ phận khăng khít của biện pháp mạng cầm giới.

⇒ giảm bớt của cương cứng lĩnh:

- chưa nêu được xích míc chủ yếu ớt của xóm hội Đông Dương.

- Không chuyển ngọn cờ dân tộc bản địa lên hàng đầu, nặng nề về đấu tranh kẻ thống trị và bí quyết mạng ruộng đất.

- Đánh giá chỉ không đúng khả năng cách mạng của tầng lớp tiểu tư sản, giai cấp tư sản dân tộc, khả năng lôi kéo thành phần trung, tiểu địa chủ tham gia mặt trận dân tộc thống nhất, phòng đế quôc với phong kiến.

4. Ý nghĩa lịch sử dân tộc và bài xích hoạc tay nghề của phong trào cách mạng 1930 – 1931.

a. Ý nghĩa lịch sử.

- xác định đường lối lãnh đạo chính xác của Đảng, quyền chỉ đạo của thống trị công nhân so với cách mạng Đông Dương.

Xem thêm:

- Khối kết liên công – nông được hình thành, người công nhân và dân cày đã câu kết trong đấu tranh cách mạng.

- trào lưu cách mạng 1930 – 1931 được review cao trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Quốc tế cộng sản đã thừa nhận Đảng cùng sản Đông Dương là phân bộ độc lập, trực thuộc nước ngoài Cộng sản.

- Là cuộc diễn tập đầu tiên của Đảng với quần chúng chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám.

b. Bài học kinh nghiệm

Phong trào giải pháp mạng 1930 – 1931 vẫn để lại cho Đảng cộng sản Đông Dương nhiều bài học kinh nghiệm kinh nghiệm về:

+ công tác làm việc tư tưởng.

+ thi công khối kết hợp công nông, sản xuất mặt trận dân tộc thống nhất.

+ chỉ đạo quần bọn chúng giành và giữ tổ chức chính quyền bằng bạo lực cách mạng.

III. Phong trào phương pháp mạng trong những năm 1932 – 1935

1. Cuộc chống chọi phục hồi trào lưu cách mạng

a. Pháp đàn áp, khủng ba lực lượng bí quyết mạng sau phong trào 1930 – 1931

* lớn bố, đàn áp quân sự

- Pháp bức tốc các hoạt động kìm kẹp, bọn áp lực lượng giải pháp mạng => các cán bộ, đảng viên, đồng chí yêu nước bị bắt, bị giết thịt hoặc bị tội phạm đày.

* âm mưu mị dân.

- Về chủ yếu trị: tăng số đại diện thay mặt người Việt vào cơ sở lập pháp cung cấp Kỳ.

- Về gớm tế cho người Việt thâm nhập đấu thầu một trong những công trình công cộng.

- Về văn hóa – làng hội cho tổ chức một trong những trường Cao đẳng; lợi dụng tôn giáo để phân tách rẽ khối kết hợp dân tộc.

⇒ các hoạt động lũ áp, khủng ba của Pháp khiến cho phong trào bí quyết mạng ở việt nam đứng trước muôn vàn khó khăn, demo thách.

b. Hoạt động đấu tranh để khôi phục lực lượng giải pháp mạng

- hầu như đảng viên vào tù đương đầu kiên trì đảm bảo an toàn lập trường, quan điểm cách mạng của Đảng, tổ chức vượt ngục; đảng viên không bị bắt tìm cách kiến thiết xây dựng lại tổ chức Đảng cùng quần chúng.

- Năm 1932, theo chỉ thị của thế giới Cộng sản, Lê Hồng Phong sẽ cùng một trong những đảng viên cùng sản vận động ở vào và quốc tế tổ chức ra Ban lãnh đạo trung ương Đảng.

- mon 6/1932, Ban lãnh đạo trung ương thảo ra chương trình hành động của Đảng, công ty trương đấu tranh đòi quyền tự do dân chủ mang đến nhân dân lao động, thả tù thiết yếu trị, bỏ các thứ thuế bất công, củng vậy và trở nên tân tiến các đòan thể biện pháp mạng của quần chúng.

- nhờ vào chương trình hành động, trào lưu quần chúng được nhen nhóm quay trở về và càng ngày phát triển.

- cuối năm 1933, các tổ chức của Đảng dần được phục hồi và củng cố.

- Đầu 1935, những tổ chức Đảng và phong trào quần bọn chúng được hồi phục.

2. Đại hội đại biểu toàn nước lần đầu tiên Đảng cộng sản Đông Dương 3/1935 trên Ma cao

*

Tổng túng bấn thư Lê Hồng Phong

- đầy đủ quyết định đặc biệt của Đại hội:

+ xác minh 3 trách nhiệm chủ yếu ớt của Đảng: củng cố gắng và cải cách và phát triển Đảng; tranh thủ quần chúng rộng rãi; chống chiến tranh đế quốc.

+ thông qua Nghị quyết thiết yếu trị, điều lệ Đảng,vận hễ công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, phụ nữ; về công tác trong số dân tộc thiểu số, nhóm tự vệ, cứu giúp tế đỏ.

+ thai ra Ban Chấp hành tw gồm 13 bạn do Lê Hồng Phong làm Tổng túng thiếu thư.

=> Ý nghĩa: Đánh vết mốc đặc trưng Đảng đã khôi phục được khối hệ thống tổ chức từ trung ương đến địa phương, từ nội địa đến bên cạnh nước, những tổ chức quần bọn chúng …

Phần 2: 62 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử dân tộc 12 bài xích 14: phong trào cách mạng 1930 -1935

Câu 1:Mâu thuẫn cơ bản trong làng hội nước ta trong thời kỳ phệ hoảng kinh tế tài chính (1929-1933) là

A. Mâu thuẫn giữa nhân dân nước ta với thực dân Pháp, vô sản với bốn sản.

B. Mâu thuẫn giữa vô sản với bốn sản.

C. Mâu thuẫn giữa dân tộc vn với thực dân Pháp, dân cày với địa công ty phong kiến.

D. Xích míc giữa vô sản với tư sản, nông dân với địa chủ phong kiến.

Lời giải:

Trong thời kì phệ hoảng kinh tế (1929 - 1933), mâu thuẫn xã hội ngày càng sâu sắc, trong các số ấy có hai mâu thuẫn cơ bản là mâu thuẫn giữa dân tộc vn với thực dân Pháp, nông dân với địa chủ phong kiến.

Đáp án đề nghị chọn là: C

Câu 2:Chính quyền biện pháp mạng ra đời trong phong trào 1930 -1931 ở nghệ an và tỉnh hà tĩnh theo bề ngoài nào?

A. Cơ quan ban ngành công- nông- binh

B. Chính quyền dân chủ bốn sản

C. Cơ quan ban ngành Xô viết

D. Cơ quan ban ngành của dân, bởi vì dân, vì chưng dân

Lời giải:

Sự cách tân và phát triển của phong trào đấu tranh đang làm khối hệ thống chính quyền thực dân, phong kiến kia liệt, tan tung ở các huyện, xã. Trong tình hình đó, các cấp ủy Đảng ở thôn buôn bản đã chỉ huy nhân dân đứng ra làm chủ vận mệnh của mình, tự thống trị đời sống chủ yếu trị, ghê tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, làm tính năng chính quyền biện pháp mạng theohình thức Xô viết.

Đáp án bắt buộc chọn là: C

Câu 3:Hình thức trận mạc được thành lập trong trào lưu 1930 - 1931 là

A. Chiến trận dân công ty Đông Dương

B. Chiến trường nhân dân phản nghịch đế Đông Dương

C. Mặt trận dân tộc bản địa phản đế Đông Dương

D. Chỉ có liên minh công - nông.

Lời giải:

Từ trào lưu 1930 - 1931, khối hợp thể công - nông được hình thành, người công nhân và nông dân đã liên hiệp trong đấu tranh bí quyết mạng. Mặc dù vẫn chưa đưa đến thành lập một trận mạc thống nhất. đề nghị đến năm 1936, mặt trận thống tuyệt nhất đấu tiên bắt đầu được thành lập có tên là chiến trường thống nhất nhân dân phản đến Đông Dương.

Đáp án đề xuất chọn là: D

Câu 4:Luận cương bao gồm trị (10 - 1930) xác định hai trọng trách chiến lược của phương pháp mạng Đông Dương là

A. Lật đổ kẻ thống trị của thực dân Pháp

B. Lật đổ kẻ thống trị của công ty nghĩa đế quốc

C. Đánh đổ đế quốc cùng phong kiến tay sai

D. Đánh đổ phong kiến cùng đế quốc

Lời giải:

Hai nhiệm vụ chiến lược của bí quyết mạng là tấn công đổ phong kiến và đánh đổ đế quốc, hai nhiệm vụ này có quan hệ khăng khít với nhau

Đáp án cần chọn là: D

Câu 5:Tính chất cách mạng Đông Dương lúc đầu là một cuộc biện pháp mạng tư dân quyền, sau khi cách mạng bốn sản dân quyền thành công sẽ liên tục phát triển, bỏ qua thời kì tư bạn dạng mà tiến thẳng lên chủ nghĩa thôn hội. Đó là câu chữ của

A. Cương cứng lĩnh chính trị trước tiên của Đảng vị Đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo.

B. Điều lệ của Đảng do bè bạn Nguyễn Ái Quốc sự thảo.

C. Cương cứng lĩnh vắn tắt vị Nguyễn Ái Quốc khởi thảo.

D. Luận cương thiết yếu trị năm 1930 bởi vì Trần Phú khởi thảo.

Lời giải:

Luận cương chính trị (tháng 10-1930) xác minh những vấn đề chiến lược cùng sách lược của biện pháp mạng Đông Dương. Tình chất bí quyết mạng Đông Dương ban sơ là một cuộc biện pháp mạng bốn dân quyền, sau thời điểm cách mạng bốn sản dân quyền chiến thắng lơi sẽ liên tục phát triển, bỏ qua thời kì tư bản mà tiến trực tiếp lên công ty nghĩa thôn hội.

Đáp án đề xuất chọn là: D

Câu 6:Nhận xét nào tiếp sau đây về tổ chức chính quyền Xô Viết Nghệ- Tĩnh là ko đúng?

A. Là nguồn cổ vũ trẻ trung và tràn trề sức khỏe phong trào quần bọn chúng nhân dân trong cả nước

B. Đây là vẻ ngoài nhà nước new do thống trị công nhân tạo nên ra

C. Đã chứng tỏ bản chất cách mạng và tính ưu việt của cơ quan ban ngành mới

D. Đây đích thực là chính quyền cách mạng của dân, vày dân và vì dân

Lời giải:

Xô việt Nghệ - Tĩnh chưa phải là bề ngoài nhà nước mới do ách thống trị công nhân sáng sủa lập. Sự trở nên tân tiến của phong trào đấu tranh đang làm khối hệ thống chính quyền thực dân, phong kiến tê liệt, tan chảy ở nhiều huyện, xã. Trong tình trạng đó, các cấp ủy Đảng sinh sống thôn xã đã chỉ huy nhân dân đứng ra thống trị vận mệnh của mình, tự thống trị đời sống bao gồm trị, gớm tế, văn hóa, làng mạc hội sống địa phương, làm tác dụng chính quyền biện pháp mạng theo bề ngoài Xô viết. Có nghĩa là thành phần hầu hết của Xô viết là nông dân.

Đáp án nên chọn là: B

Câu 7:Chính quyền được thành lập tại các địa phương ở nghệ an - tỉnh hà tĩnh trong trào lưu cách mạng 1930 - 1931 được call là Xô viết Nghệ - Tĩnh vì

A. Trên đây là hiệ tượng chính quyền trước tiên được thành lập và hoạt động ở thị xã Xô viết.

B. Phía trên là vẻ ngoài mới của cơ quan ban ngành theo dạng hình Xô viết (nước Nga).

C. Trên đây là bề ngoài chính quyền biện pháp mạng do thống trị công nhân lãnh đạo.

D. Phía trên là hiệ tượng nhà nước của những nước theo con phố xã hội công ty nghĩa.

Lời giải:

Chính quyền được ra đời tại những địa phương ở nghệ an - thành phố hà tĩnh trong trào lưu cách mạng 1930 - 1931 được call là Xô viết Nghệ - Tĩnh vì đây là vẻ ngoài mới của cơ quan ban ngành theo dạng hình Xô viết (nước Nga).

Đáp án đề nghị chọn là: B

Câu 8:Đâu chưa hẳn là giảm bớt của tổ chức chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh mà Đảng cộng sản đề nghị khắc phục trong các thời kì chiến đấu sau?

A. Thời gian tồn trên ngắn

B. Các chế độ chưa nhiều

C. Bài bản chỉ ở cấp xã

D. Không đưa ra chế độ tích cực

Lời giải:

Mặc mặc dù là một mô hình chính quyền của dân, bởi dân và vì dân nhưng chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh cũng có thể có những tiêu giảm mà Đảng đề xuất khắc phục trong những thời kì đương đầu sau như: chỉ mãi mãi trong thời hạn ngắn (3-4 tháng), quy mô new chỉ ở cấp cho xã, các chính sách chưa nhiều…

Đáp án D: chưa phải là giảm bớt của cơ quan ban ngành Xô viết Nghệ - Tĩnh, vị trong quy trình tồn tại tổ chức chính quyền này đã nỗ lực đem lại quyền quản lý thực sự cho nhân dân bởi những cơ chế tích rất trên các mặt: thiết yếu trị, tởm tế, văn hóa – buôn bản hội.

Đáp án đề nghị chọn là: D

Câu 9:Mục tiêu đấu tranh thiết yếu trong phong trào cách mạng 1930 – 1931 là gì?

A. Chống đế quốc với phong loài kiến đòi độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày

B. Chống bọn phản cồn thuộc địa với tay không nên của chúng, đòi từ do, dân chủ, cơm trắng áo, hòa bình

C. Kháng đế quốc với phát xít Pháp – Nhật, đòi chủ quyền cho dân tộc

D. Kháng phát xít, chống chiến tranh, bảo đảm hòa bình

Lời giải:

Mục tiêu đấu tranh thiết yếu trong phong trào cách mạng 1930 – 1931 là chống đế quốc với phong loài kiến đòi hòa bình dân tộc và ruộng đất dân cày. Hình như còn phối hợp thêm kim chỉ nam trước mắt, đòi nâng cao đời sinh sống như công nhân đòi tăng lương, sút giờ làm; nông dân đòi bớt sưu thuế…

Đáp án nên chọn là: A

Câu 10:Hình thức đấu tranh hầu hết của quần chúng Nghệ - Tĩnh là

A. Khởi nghĩa vũ trang.

B. Mít tinh, biểu tình đòi tổ chức chính quyền thực dân trao trả độc lập.

C. Tuần hành thị uy, biểu tình có vũ trang, tiến công vào cơ quan ban ngành địch nghỉ ngơi địa phương, ra đời chính quyền công - nông.

D. Xuất phiên bản sách báo hiện đại tố cáo phạm tội của thực dân, phong kiến.

Lời giải:

Các cuộc tuần hành thị uy, biểu tình bao gồm vũ trang tiêu biểu từ tháng 9 năm 1930, tốt nhất là 2 tỉnh nghệ an và Hà Tĩnh. Hàng ngàn người vẫn tham gia kéo cho huyện, lị đòi bớt sưu thuế. Tiêu biểu vượt trội là cuộc biểu tỉnh của 8000 nông dân cư Hưng Nguyên (Nghệ An).

Từ những cuộc biểu tình, thị oai này hệ thống chính quyền thực dân, phong con kiến bị tê liệt, tan tung ở nhiều thôn, xã, thành lập và hoạt động chính quyền công - nông (Chính quyền Xô viết).