^^ nghĩa là gì

     
Đây là đụng tác giơ ngón tay dòng lên. Hình tượng cảm xúc này thường được thực hiện để biểu lộ sự đồng tình hoặc khen ngợi, mà lại cũng thường có nghĩa là tuyệt vời, công việc tốt và đẹp. Cách sử dụng của nó rất giống cùng với