Nối vòng tay lớn

     
Rừng núi dang tay nối lại biển lớn xa Ta đi vòng tay béo mãi nhằm nối tổ quốc Mặt khu đất bao la, đồng đội ta về gặp gỡ nhau mừng như bão cat quay cuồng trời rộng Bàn tay ta chũm nối tròn một vòng vn Cờ nối gió tối vui nối ngày Giòng ngày tiết nối trái tim đồng một số loại Dựng tình người trong ngày mới tp nối làng xa vời vợi bạn chết nối rất linh thiêng vào đời Và thú vui nối trên môi. Từ bỏ Bắc vô Nam nối sát nắm tay Ta đi tự đồng hoang vu vượt không còn núi đồi thừa thác cheo leo, tay ta vượt đèo trường đoản cú quê nghèo lên phố lớn, chũm tay gắn liền Biển xanh sông gấm nối sát một vòng tử sinh

Bạn đang xem: Nối vòng tay lớn


Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Lời Bài Hát Nhìn Những Mùa Thu Đi " Lyrics By Trịnh Công Sơn

Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.