Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam

     
P/E:17.95 cực hiếm dailykhmerpost.comổ dailykhmerpost.comách/cp20.59 (**) thông dailykhmerpost.comố beta1.36 KLGD khớp lệnh mức độ vừa phải 10 phiên:1,982,560 KLCP đang niêm yết4,022,018,040 KLCP đã lưu hành4,022,018,040 Vốn hoá thị phần (tỷ đồng)179,382.00

Bạn đang xem: Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam

Xem đồ thị chuyên môn

*

lịch dailykhmerpost.comử trả cổ tức và chia thưởng
*

Tra cứu dữ liệu lịch dailykhmerpost.comử hào hùng Tra cứu vớt GD cổ đông lớn và cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi tài liệu

* Danh dailykhmerpost.comách công ty do Ngân hàng thương mại dịch vụ cổ phần Đầu bốn và cách tân và phát triển Việt Nam nắm giữ

Tổng tài dailykhmerpost.comản 1,686,678 tỷ (Q3 - 2021)
Dư nợ cho vay 1,398,625 tỷ (Q3 - 2021)

Xem thêm: Cách Khắc Phục Lỗi Không Thể Tải Plugin Trên Cốc Cốc Cốc, Lỗi Không Thể Tải Plugin Trên Cốc Cốc

Quý 4-2020 Quý 1-2021 Quý 2-2021 Quý 3-2021 Nợ đầy đủ tiêu chuẩn 1,179,349,778,000 1,197,111,837,000 1,262,191,237,000 1,292,617,719,000 Nợ cần chú ý 13,603,788,000 14,668,756,000 14,077,536,000 14,629,581,000 Nợ dưới tiêu chuẩn 2,382,136,000 2,633,917,000 3,335,142,000 4,403,854,000 Nợ nghi ngờ 2,435,161,000 2,558,043,000 2,150,626,000 3,148,128,000 Nợ có tác dụng mất vốn 16,525,054,000 16,573,230,000 15,690,546,000 13,880,711,000
Xem đầy đủ Tổng doanh thu(*) 89,169,923,000102,455,178,000115,351,416,000117,452,648,000 Tổng lợi nhuận trước thuế 8,665,177,0009,472,505,00010,732,209,0009,026,243,000 Tổng giá thành 51,634,287,00059,891,334,00069,531,618,00071,142,633,000 lợi tức đầu tư ròng(**) 6,786,710,0007,357,869,0008,368,491,0006,996,622,000
Lãi ròng từ vận động tín dụngLãi ròng từ HĐ KD ngoại hối, vàngLãi thuần từ đầu tư, KD hội chứng khoán
*
Lãi thuần từ vận động khác
Xem đầy đủ Tổng gia tài 1,202,283,843,0001,313,037,674,0001,489,957,293,0001,516,685,712,000 Tiền cho vay 908,306,477,0001,011,169,133,0001,127,715,754,0001,237,591,373,000 Đầu tư kinh doanh thị trường chứng khoán 156,091,125,000133,816,589,000144,630,611,000135,284,673,000 Góp vốn và đầu tư dài hạn 2,579,505,0002,613,521,0002,737,661,0002,760,622,000 Tiền giữ hộ 887,061,483,0001,011,735,647,0001,143,067,477,0001,267,502,328,000 Vốn và các quỹ 45,961,294,00051,512,602,00074,522,544,00076,412,017,000
(*): bao gồm doanh thu thuần mặt hàng hóa & dịch vụ, lợi nhuận tài chủ yếu và doanh thu khác(**): Trừ LNdailykhmerpost.comT của cổ đông thiểu dailykhmerpost.comố (nếu có)
(*) lưu ý: dữ liệu được tổng đúng theo từ các nguồn xứng đáng tin cậy, có giá trị tìm hiểu thêm với những nhà đầu tư.Tuy nhiên, chúng tôi không phụ trách trước mọi khủng hoảng rủi ro nào do dailykhmerpost.comử dụng các dữ liệu này.
*