Nếu ta thành phật thiên hạ vô ma nếu ta thành ma phật làm gì ta

     
Happy World "Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời""When our eyes met, I got drunk for the rest of my life."
*

*

“Nếu ta thành Phật, cõi trần vô ma.Bạn sẽ xem: ví như ta thành phật trần giới vô ma nếu ta thành ma phật làm những gì ta

Nều ta thành ma, Phật làm gì ta!”

“If I become Buddha, this world will have no demon.

Bạn đang xem: Nếu ta thành phật thiên hạ vô ma nếu ta thành ma phật làm gì ta

If I become a demon, Buddha can vì chưng nothing khổng lồ me!”

-Wukong-

.

“Mệnh của ta là do ta định.

Là ma giỏi là thần, yêu cầu do ta nói new tính.”

“My fate is in my hands.

I am a god or a demon, it is all up khổng lồ me.”

-Nezha-

See more posts lượt thích this on dailykhmerpost.com #sun wukong #nezha #nezha 2019 #the legend of nezha #nezha movie #monkey king

More you might like


*

*

“Chỉ bao gồm kẻ ngốc mới làm các bạn với ngươi, ta chính xác là ngốc mà.”

“Only a silly person will be your friend, I’m so silly”

-Ngao Bính/ Aobing-

“Ngươi là người chúng ta duy độc nhất vô nhị của ta!”

“You are my only friend!”

-Na tra/ Nezha-

Life is a play, we wake up and the play ends.

Jianghu (the swordsman world), hope lớn see you again.

Xem thêm:

.

Nhân gian như kịch, bạn tỉnh kịch tan.

Giang hồ, hứa hẹn ngày tái ngộ.

Shan Heling officially said their goodbye to us.

Jainghu is huge but we definitely will meet again.

zhou zishu wen kexing shan he ling gu xiang cao weining zhang chengling prince xie zhao jing ye baiyi word of honor tian ye ke priest wenzhou zhang zhehan simon gong gong jun huang youming wang ruo ling zhou ye ma wenyuan sun xilun li dẻo kun thiên nhai khách giang san lệnh Ôn chu chu tử thư ôn khách hàng hành trương triết hạn cung tuấn “Your eyes tell the truth when everything else is a lie”

Weilan - Wangxian - Wenzhou

I am a simple person, as long as a drama is led by 2 men.

I will definitely fall for it