Lời bài hát tình cha

     
Tình Cha ấm áp như vầng Thái Dương ngọt ngào như giòng nước tuôn đầu mối cung cấp Suốt đời vì bé gian nan, Ân tình đậm sâu bao nhiêu, thân phụ hỡi phụ vương già vết yêu Và nhỏ nhớ mãi gần như ngày mon qua lưu niệm năm nào cạnh tranh phai trong lòng Nhớ hoài tuổi thơ mặt Cha, khổ sở ngày đêm chăm lo Mong mong muốn con được phệ khôn Còn nhớ hầu hết ngày ấy, hầu như đêm trường lạnh lẽo Và phụ thân nằm ôm con sưởi nóng những canh dài Nhè nhẹ hôn nhỏ và phụ thân khẽ nói: Này nhỏ yêu ơi... Con hãy nhớ.. Hãy nhớ... Lời phụ thân sống vì thế người và nhỏ hãy chớ bao giờ dối gian Nghèo thì cho sạch rách làm sao để cho thơm! mọi lời của phụ vương năm xưa nhỏ nguyện ghi sâu vào tim phụ thân hỡi phụ vương già vệt yêu...

Bạn đang xem: Lời bài hát tình cha


Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Tuyển Chọn Siêu Nhân Đường Sắt, Phim Siêu Nhân Đường Sắt

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.