Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

KHối lượng tính bằng gam của nguyên tử NHôm là

A 5,4833.10^23

B 4,4833.10^23

C 6,4833.10^23

D 3,4833.10^23


*

*

Khối lượng của 1 nguyên tử C bởi 1,9926.10 23 g. Vậy 1 nguyên tự nhôm có khối lượng tính bởi gam là:

A.5,34.10 23 g

B.6,02.10 23 g

C.4,48.10 23 g

D.3,99.10 23 g


(1(đvC)=dfrac112.1,9926.10^-23=1,6605.10^-24(g)\Rightarrow m_Al=27(đvC)=27.1,6605.10^-24approx 4,48.10^-23(g))

Chọn C


Câu 5:Biết khối lượngtính bởi gam của 1 nguyên tử carbon bằng:1,9926.10-23 g . Cân nặng tính bởi gam của nguyên tử magnesium (Mg) là: a. 5,313.10-23 g b. 6,023.10-23 g c. 3,985.10-23 g d. 4,482.10-23 g


1 đvC =(dfrac112NTK_C=dfrac1,9926.10^-2312=0,16605.10^-23left(g ight))

(NTK_Mg=24dvC=24.0,16605.10^-23=3,985.10^-23left(g ight))

=> C


Biết giá chỉ trị trọng lượng tính bằng gam của nguyên tử cacbon là 1,9926.10-23 (g). Hãy tính coi một đơn vị cacbon khớp ứng bao nhiêu gam? khối lượng tính bởi gam của nguyên tử nhôm là A, B, C giỏi D?


a. Ta có : C = 12 đvC = 1,9926.10-23(g)

=>1 đvC = (1,9926.10−2312" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">1,9926.10-23) : 12≈1,66.10-24(g).

Bạn đang xem: Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm

b. Trọng lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là :

mAl= 27 đvC = 27. 1,66.10-24= 4,482.10-23(g)


Nguyên tử cacbon có trọng lượng bằng 1,9926.10-23 gam. Khối lượng tính bằng gam của Cu làA. 10,63.10-23gam.B. 106,3.10-23 gam.C. 127,4.10-23 gam.D. 12,74.10-23gam.


Biết trọng lượng tính bằng đơn vị gam của một nguyên tử cacbon là 1,9926.10-23g. Trọng lượng bằng đơn vị chức năng gam của 1 nguyên tử oxi là:

A.1,6605.10-24 C. 2,6568.10-23

B. 5,3136.10-23 D. 3,18816.10-22


Biết khối lượng tính bằng đơn vị chức năng gam của một nguyên tử cacbon là 1,9926.10-23g. Cân nặng bằng đơn vị gam của 1 nguyên tử oxi là:

A.1,6605.10-24 C. 2,6568.10-23

B. 5,3136.10-23 D. 3,18816.10-22


a)Theo giá chỉ trị trọng lượng tính bằng gam của nguyên tử cacbon mang đến trong bài học kinh nghiệm , hãy tính coi một đơn vị chức năng cacbon khớp ứng với bao nhiêu gam.b) khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là A,B,C hay D :A. 5,342 . 10-23gB. 6.023 . 10-23gC. 4,482 . 10-23gD. 3,990 . 10-23gMỌI NGƯỜI GIẢI THÍCH CẶN KẼ GIÚP MÌNH LUÔN NHA ^^ CẢM ƠN MỌI NGƯỜI 


a) Ta có : C = 12 đvC = 1,9926.10-23(g)

=>1 đvC =

*
≈1,66.10-24(g).

Xem thêm:

b) trọng lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là :

mAl= 27 đvC = 27. 1,66.10-24= 4,482.10-23(g)

Đáp án C.


a) Ta gồm :

(Rightarrow)1 đvC tương ứng=(frac1,9926.10^-2312)=(1,6605.10^-24)g

b) Ta có : Al = 27 đvC

(Rightarrow)(m_Al)= 27.(1,6605.10^-24)=(4,482.10^-23)g

Đáp án là C


Biết 1đvC = 0,16605.10-23 gam cùng nguyên tử khối của Oxi là 16 đvC. Khối lượng tính bằng gam của nhị nguyên tử oxi là

A. 2,6568.10-23 g. B. 5,3136. 10-24 g. C. 2,6568.10-24 g. D. 5,3136. 10-23 g.


GIÚP MIK VỚI ẠK ^^

Biết 1đvC = 0,16605.10-23 gam và nguyên tử khối của Oxi là 16 đvC. Cân nặng tính bởi gam của hai nguyên tử oxi là

A. 2,6568.10-23 g. B. 5,3136. 10-24 g. C. 2,6568.10-24 g. D. 5,3136. 10-23 g.


Biết trọng lượng tính = đơn vị gam của một nguyên tử cacbon là 1,9926.10-23gam. Cân nặng = đơn vị chức năng gam 1 nguyên tử oxi là? A. 1,6605.10-24 B. 5,3136.10-23 C. 2,6568.10-23 D. 3,18816.10-22


Mấy chế đến em hỏi mấy câu

Câu 1: Nguyên tử cacbon có trọng lượng bằng 1,9926.10-23g. Cân nặng tính bởi gam của Natri là:

A 3.10-23g B 2,82.10-23g C 3,82.10-23g D 4,5.10-23g

Câu 2: cân nặng thức của nguyên tử O tính ra gam có thể là:

A.2,6568.10-22g B 2,6.10-23g C 1,328.10-22g D 2,6568.10-22g

Cả nhà cho em phương pháp tính của 2 câu này và chọn câu nào à! Em k biết tính khới lượng của các nguyên tố ra gam mong mọi người dạy bảo ạ

*


Câu 1:

(m_1 extđvC=frac112 imes m_C=frac112 imes1,9926 imes10^-23=1,66 imes10^-23g)

(mleft(Na ight)=NTKleft(Na ight) imes m_1 extđvC=23 imes0,166 imes10^-23=3,82 imes10^-23g)

=> chọn C

Câu 2:

(mleft(O ight)=NTKleft(O ight) imes m_1 extđvC=16 imes0,166 imes10^-23=2,6568 imes10^-23g)