Hàm sumif 2 điều kiện

     
Excel mang lại dailykhmerpost.com 365 Excel mang lại web Excel 2019 Excel năm 2016 Excel 2013 coi thêm...Ít hơn

Hãy nói rằng bạn cần tính tổng những giá trị với nhiều hơn thế nữa một điều kiện, ví dụ như tổng lệch giá sản phẩm trong một khu vực cụ thể. Đây là 1 trong những trường hợp giỏi cho việc áp dụng hàm Sumifs trong công thức.

Bạn đang xem: Hàm sumif 2 điều kiện

Hãy xem ví dụ như này mà shop chúng tôi có nhị điều kiện: shop chúng tôi muốn tổng doanh thu bán thịt (từ cột C) ở khoanh vùng phía nam (từ cột a).

*

Đây là 1 trong công thức bạn có thể sử dụng để acomplish này:

= SUMIFS (D2: D11, A2: A11, "miền Nam", C2: C11, "thịt")

Kết trái là cực hiếm 14.719.

Hãy xem xét chặt chẽ hơn sống từng phần của công thức.

=SUMIFS là phương pháp số học. Nó tính toán số, vào trường hợp này phía trong cột D. Bước thứ nhất là xác định vị trí của những số:

=SUMIFS(D2:D11,

Nói giải pháp khác, bạn muốn công thức tính tổng những số vào cột đó nếu tương xứng với các điều kiện. Phạm vi ô đó là đối số đầu tiên trong phương pháp này — đoạn đầu tiên của tài liệu mà hàm đó yêu ước là đầu vào.

Tiếp theo, bạn muốn tìm dữ liệu đáp ứng nhu cầu hai điều kiện, vì chưng vậy chúng ta nhập điều kiện đầu tiên của mình bằng phương pháp chỉ định hàm lượng trí của tài liệu (A2: A11) với cũng là nội dung nào — vốn là "miền Nam". Thông báo dấu phẩy giữa những đối số riêng biệt:

=SUMIFS(D2:D11,A2:A11,”Miền Nam”,

Dấu ngoặc kép bao quanh "miền Nam" xác minh rằng dữ liệu văn bản này.

Cuối cùng, các bạn nhập trở nên số cho đk thứ nhì – phạm vi ô (C2:C11) đựng từ “thịt,” cộng với từ đó (nằm trong lốt ngoặc kép) nhằm Excel có thể tìm dữ liệu phù hợp. Kết thúc công thức với dấu đóng ngoặc ) , rồi dấn Enter. Kết quả, một lần nữa, là 14.719.

Xem thêm:

=SUMIFS(D2:D11,A2:A11,”Miền Nam”,C2:C11,”Thịt”)

Khi bạn nhập hàm SUMIFS vào Excel, nếu như bạn không nhớ những đối số, giúp sức đã sẵn sàng chuẩn bị ở bàn tay. Sau khi chúng ta nhập = Sumifs (, bí quyết AutoComplete xuất hiện bên dưới công thức, cùng với danh sách các đối số theo máy tự phù hợp của họ.

Xem hình hình ảnh của bí quyết AutoComplete và danh sách những đối số, trong lấy ví dụ như của bọn chúng sum_rangelà D2: D11, cột của những số mà bạn muốn tính tổng; criteria_range1là A2. A11, cột tài liệu nơi criteria1 "miền Nam" nằm.

*

Khi chúng ta nhập, phần sót lại của biến chuyển số sẽ lộ diện trong cách làm AutoComplete (không hiện tại ở đây); criteria_range2 là C2:C11, cột tài liệu nơi criteria2 “Thịt” có vào đó.

Nếu bạn nhấp chuột Sumifs trong bí quyết AutoComplete, một bài viết sẽ mở ra để giúp đỡ bạn có thêm trợ giúp.

Bạn thử đi

Nếu bạn muốn thử nghiệm cùng với hàm SUMIFS, đó là một số dữ liệu mẫu với công thức áp dụng hàm.

Bạn rất có thể làm vấn đề với dữ liệu mẫu và bí quyết ngay tại đây, vào sổ làm việc Excel dành cho web này. đổi khác các giá trị và công thức, hoặc thêm những giá trị và cách làm của riêng rẽ bạn với xem thẳng kết quả thay đổi như cụ nào.

Sao chép toàn bộ các ô trong bảng bên dưới và dính vào ô A1 trong trang tính mới trong Excel. Chúng ta có thể muốn điều chỉnh độ rộng cột để xem công thức tốt hơn

Khu vực

Nhân viên cung cấp hàng

Loại

Doanh số

Miền Nam

Ito

Nước giải khát

3571

Miền Tây

Lannin

Sản phẩm bơ sữa

3338

Miền Đông

Makovec

Nước giải khát

5122

Miền Bắc

Makovec

Sản phẩm bơ sữa

6239

Miền Nam

Jordan

Nông sản

8677

Miền Nam

Lannin

Thịt

450

Miền Nam

Lannin

Thịt

7673

Miền Đông

Makovec

Nông sản

664

Miền Bắc

Lannin

Nông sản

1500

Miền Nam

Jordan

Thịt

6596

Công thức

 

Mô tả

Kết quả

" = SUMIFS (D2: D11, A2: A11,"Miền Nam", C2: C11, "thịt")

Tổng lợi nhuận thịt trongCột C sinh hoạt phía namkhu vực trong cột A (kết trái là 14719).

= SUMIFS (D2: D11, A2: A11,"Miền Nam", C2: C11, "thịt")


Lưu ý:  Trang này được dịch tự động hóa nên rất có thể chứa những lỗi về ngữ pháp hoặc văn bản không bao gồm xác. Mục tiêu của cửa hàng chúng tôi là khiến cho nội dung này trở cần hữu ích cùng với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này còn có hữu ích xuất xắc không? sau đây là bài viết bằng tiếng Anh để chúng ta tham khảo..​