Hàm sắp xếp tăng dần trong excel

     
Excel đến dailykhmerpost.com 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel năm nhâm thìn Excel 2013 Excel 2010 coi thêm...Ít hơn

Khi thu xếp thông tin vào một trang tính, chúng ta cũng có thể sắp xếp lại dữ liệu nhằm tìm nhanh các giá trị. Chúng ta có thể sắp xếp một dải ô hoặc một bảng dữ liệu theo một hoặc các cột dữ liệu. Ví dụ: chúng ta cũng có thể sắp xếp nhân viên — theo cơ quan trước tiên, rồi đến thu xếp theo họ.

Bạn đang xem: Hàm sắp xếp tăng dần trong excel

Làm thế nào để sắp xếp trong Excel?

*

Chọn dữ liệu để sắp tới xếp

Chọn một dải ô dữ liệu dạng bảng, chẳng hạn như A1:L5 (nhiều hàng và cột) hoặc C1:C80 (một cột duy nhất). Dải ô này rất có thể chứa hàng đầu đề đầu tiên có công dụng xác định từng cột.

*
 

*

sắp xếp gấp rút và dễ dàng

Chọn một ô trong cột mà bạn muốn sắp xếp.

Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp và lọc, bấm vào

*
để bố trí theo thứ tự tăng dần (từ A mang đến Z hoặc từ số nhỏ nhất cho số lớn nhất).

*

Bấm vào

*
để thu xếp theo thứ tự giảm dần (từ Z mang lại A hoặc từ bỏ số lớn nhất đến số nhỏ dại nhất).

*

Sắp xếp theo các tiêu chí cụ thể

Sử dụng kỹ thuật này để lựa chọn cột mà bạn muốn sắp xếp, cùng với các tiêu chuẩn khác như màu phông hoặc màu ô.

Xem thêm:

Chọn một ô ngẫu nhiên trong phạm vi ô mà bạn có nhu cầu sắp xếp.

Trên tab Dữ liệu, trong đội Sắp xếp và lọc, click chuột Sắp xếp nhằm hiển thị cửa sổ bật lên sắp xếp. 

*

Trong list thả xuống sắp xếp theo, chọn cột trước tiên mà bạn muốn sắp xếp.

Trong danh sách Sắp xếp dựa trên, lựa chọn Giá trị, Màu ô, Màu phông hoặc Biểu tượng ô.

Trong danh sách Thứ tự, hãy chọn thứ tự bạn có nhu cầu áp dụng cho thao tác làm việc sắp xếp — theo bảng vần âm hoặc số, tăng nhiều hoặc bớt dần, (nghĩa là trường đoản cú A đến Z hay từ Z mang đến A so với văn bạn dạng hoặc từ thấp cho cao giỏi từ cao mang lại thấp đối với chữ số).