Hóa học lớp 9

     

Giải bài tập trang 6 bài xích 1 tính chất hóa học tập của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit Sách giáo khoa (SGK) chất hóa học 9. Câu 1: bao gồm oxit sau: CaO, Fe2O3, SO3. Oxit nào bao gồm thể chức năng được với...

Bạn đang xem: Hóa học lớp 9


Bài 1 trang 6 sgk chất hóa học 9

Có hầu hết oxit sau: CaO, Fe2O3, SO3. Oxit nào có thể công dụng được với

a) Nước ?

b) axit clohiđric ?

c) natri hiđroxit ?

Viết phương trình hóa học.

Bài giài:

a) đông đảo oxit công dụng với nước là CaO với SO3

CaO + H2O → Ca(OH)2

SO3 + H2O → H2SO4

b) phần đa oxit tính năng với axit clohiđric là CaO với Fe2O3:

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

c) phần lớn oxit tác dụng với natri hiđroxit là SO3

SO3 + NaOH → NaHSO4

SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O

Bài 2 trang 6 sgk chất hóa học 9

Có phần đông chất sau: H2O, KOH, K2O, CO2. Hãy cho thấy thêm những cặp chất có thể chức năng với nhau.

Bài giải:

Những cặp chất công dụng được với nhau là: H2O và CO2; H2O cùng K2O; CO2 cùng K2O; CO2 và KOH.

H2O + CO2 → H2CO3

H2O + K2O → 2KOH

CO2 + K2O → K2CO3

CO2 + KOH → KHCO3

CO2 + KOH → K2CO3 + H2O

 

Bài 3 trang 6 sgk hóa học 9

Từ phần lớn chất: can xi oxit, sulfur ddioxit, cacbon ddioxit, diêm sinh trioxit, kẽm oxit, em nên lựa chọn chất phù hợp điền vào những sơ trang bị phản ứng sau:

a) Axit sunfuric + ... → Kẽm sunfat + Nước

b) Natri hiđroxit + ... → Natri sunfat + Nước

c) Nước + ... → Axit sunfurơ

d) Nước + ... → can xi hiđroxit

e) can xi oxit + ... → canxi cacbonat

Dùng các công thức hóa học để viết toàn bộ những phương trình hóa học của các sơ đồ vật phản ứng trên.

Bài giải:

a) H2SO4 + ZnO → ZnSO4 + H2O

b) 2NaOH + SO3 → Na2SO4 + H2O

c) H2O + SO2 → H2SO3

d) H2O + CaO → Ca(OH)2

e) CaO + CO2 → CaCO3

Bài 4 trang 6 sgk chất hóa học 9

Cho hầu như oxit sau:

CO2, SO2, Na2O, CaO, CuO. Nên chọn những chất đã cho tính năng được với

a) Nước, chế tác thành dung dịch axit

b) Nước, chế tạo thành dung dịch bazơ

c) dung dịch axit, chế tác thành muối với nước.

d) dung dịch bazơ, chế tác thành muối với nước.

Xem thêm: Iphone 6 Không Nghe Được Loa Trong, Cách Khắc Phục Lỗi Iphone Bị Mất Loa Trong

Viết những phương trình hóa học.

Bài giải:

a) mọi chất công dụng với nước tạo thành thành dung dịch axit là CO2 và SO2:

CO2 + H2O → H2CO3

SO2  + H2O → H2SO3

b) rất nhiều chất công dụng với nước tạo nên thành hỗn hợp bazơ là Na2O cùng CaO:

Na2O + H2O → 2NaOH

CaO + H2O → Ca(OH)2

c) số đông chất công dụng với hỗn hợp axit tạo nên thành muối với nước là: Na2O, CaO, CuO:

Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O

CaO + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

d) gần như chất tác dụng với hỗn hợp bazơ chế tạo thành muối cùng nước là CO2 và SO2:

CO2 + Ca(OH)2 → H2O + CaCO3

SO2  + Ca(OH)2 → H2O + CaSO3

Bài 5 trang 6 sgk chất hóa học 9

Có hỗn hợp khí CO2 và O2 làm cầm nào hoàn toàn có thể thu được khí O2 từ các thành phần hỗn hợp trên ? trình bày cách có tác dụng và viết phương trình hóa học.

Bài giải:

Dẫn hỗn hợp khí đi qua 1 dung dịch kiềm (lấy dư) như Ca(OH)2 hoặc NaOH,... Khí CO2 bị dung nạp hết do tất cả phản ứng cùng với kiềm:

CO2 + Ca(OH)2 → H2O + CaCO3

 Khí thoát thoát ra khỏi bình chỉ có O2

Bài 6 trang 6 sgk hóa học 9

Cho 1,6 gam đồng (II) oxit tính năng với 100 gam hỗn hợp axit sunfuric có nồng độ 20%.

a) Viết phương trình hóa học.

b) Tính nồng độ tỷ lệ của những chất bao gồm dung dịch sau khi phản ứng kết thúc.

Bài giải:

Tính số mol: nCuO = (frac1,680) = 0,02 mol ; (n_H_2SO_4) = (frac2098) ≈ 0,2 mol

a) Phương trình hóa học: CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

lúc ban đầu: 0,02 0,2 0 0 mol

lúc phản ứng: 0,02 → 0,02 0,02

Sau bội phản ứng: 0 0,18 0,02

b) hỗn hợp sau phản nghịch ứng tất cả hai chất tan là H2SO4 và CuSO4 còn dư.

Khối lượng hỗn hợp = m CuO + m dd H2SO4 = 1,6 + 100 = 101,6 g

(m_CuSO_4) = 0,02 x 160 = 3,2 g => C%, CuSO4 = (frac3,2 101,6) . 100% ≈ 3,15%

(m_H_2SO_4) = trăng tròn - (0,02 x 98) = 18,04 => C%, H2SO4 = (frac18,04101,6) . 100% ≈ 17,76%