Dù cho em có khóc hay anh có đớn đau thì ngày mai nắng lên ta sẽ qua thôi mà

     
*

Chỉ tra cứu trong tiêu đềĐược gửi vày thành viên:

Dãn phương pháp tên bởi dấu phẩy.

Mới rộng ngày: search this thread only search this forums only Hiển thị tác dụng dạng công ty đề