Dịch tên công ty sang tiếng anh

     

*
dailykhmerpost.com37

 

Quy định của luật pháp về để tên công ty bằng tiếng nước ngoài.

Bạn đang xem: Dịch tên công ty sang tiếng anh

 

1. Thương hiệu doanh nghiệp bởi tiếng quốc tế là thương hiệu được dịch từ thương hiệu tiếng Việt sang trong những tiếng quốc tế hệ chữ La-tinh. Lúc dịch tên doanh nghiệp sang tiếng anh, tên riêng rẽ của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa khớp ứng sang tiếng anh.

 

2. Trường thích hợp doanh nghiệp mang tên bằng giờ đồng hồ nước ngoài, tên bởi tiếng nước ngoài của bạn được in hoặc viết cùng với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của người sử dụng tại trụ sở chính, bỏ ra nhánh, văn phòng công sở đại diện, địa điểm kinh doanh của công ty hoặc bên trên các sách vở giao dịch, hồ sơ tài liệu cùng ấn phẩm bởi doanh nghiệp phạt hành.

Xem thêm:

 

3. Tên viết tắt của công ty được viết tắt từ thương hiệu tiếng Việt hoặc tên viết bằng tiếng nước ngoài.

 

 

Cách viết tên doanh nghiệp bằng giờ đồng hồ anh giỏi ý nghĩa.

 

 

 

 

 

 

Tên tiếng anh: ABC COMPANY LIMITED

Tên viết tắt: ABC CO.,LTD

 

Tên tiếng anh: ABC TRADING COMPANY LIMITED

 

Tên tiếng anh: ABC SERVICES TRADING COMPANY LIMITED

 

Tên tiếng anh: ABC SERVICES TRADING PRODUCTION COMPANY LIMITED

 

Tên tiếng anh: ABC TRAVEL SERVICES TRADING COMPANY LIMITED

 

Tên tiếng anh: ABC công nghệ COMPANY LIMITED

 

Tên tiếng anh: ABC HOTEL TRADING COMPANY LIMITED

 

Tên tiếng anh: ABC CRAFTS COMPANY LIMITED

 

Tên tiếng anh: ABC COLORED METAL COMPANY LIMITED

 

Tên tiếng anh: ABC CHEMICALS COMPANY LIMITED

 

Tên tiếng anh: ABC INVESTMENT COMPANY LIMITED

 

 

Tên tiếng anh: ABC DEVELOPMENTAL INVESTMENT COMPANY LIMITED

 

Tên tiếng anh: ABC BUSINESS DEVELOPMENTAL INVESTMENT COMPANY LIMITED

 

Tên tiếng anh: ABC AGRICULTURAL MACHINE COMPANY LIMITED

 

Tên tiếng anh: ABC TELECOMMUNICATION COMPANY LIMITED

 

Tên tiếng anh: ABC INTERIORS COMPANY LIMITED

 

 

Tên tiếng anh: ABC IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED 

 

Tên tiếng anh: ABC EXPORT IMPORT SERVICES TRADING COMPANY LIMITED

 

Tên tiếng anh: ABC MECHANICAL ELECTRICAL COMPANY LIMITED

 

Tên tiếng anh: ABC SOLUTIONS COMPANY LIMITED

 

Tên tiếng anh: ABC REAL ESTATE COMPANY LIMITED

 

Tên tiếng anh: ABC INTERNATIONAL PRODUCE TRADING COMPANY LIMITED

 

Tên tiếng anh: ABC CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

 

Tên tiếng anh: ABC CONSTRUCTION AND TRADING COMPANY LIMITED

 

Tên tiếng anh: ABC DESIGN CONSULTANCY và CONSTRUCTIONE COMPANY LIMITED

 

Tên tiếng anh: ABC CONSTRUCTIONE BUSINESS COMPANY LIMITED

 

Tên tiếng anh: ABC TRADING BUSINESSMENT and PRODUCTION COMPANY LIMITED

 

Tên tiếng anh: ABC EQUIPMENT BUSINESSMENT COMPANY LIMITED

 

Tên tiếng anh: ABC AGRICULTURE SERVICE COMPANY LIMITED

 

 

 

2. Tên công ty cổ phần bằng tiếng anh.

 

Loại hình doanh nghiệp cổ phần khi dịch thanh lịch tiếng anh là “ joint stock company”

 

 

Bạn có thể tham khảo các ví dụ về tên doanh nghiệp cổ phần bằng tiếng anh như sau: