Dấu phân cách hàng ngàn khi sử dụng mail merge

     
thông tin tư vấn học thức Tin VP bảo mật thông tin Mạng Máy cỗ ứng dụng
lúc trộn văn bạn dạng kết thích hợp giữa Word cùng với Excel đôi lúc dữ liệu hiển thị trong file Word không giữ nguyên được định dạng số vào Excel .

Ví dụ có phiên bản dữ liệu vào Excel như sau :

Trong tệp tin gốc dữ liệu của Excel , cột Lương ta thấy cứ 3 số lại ngăn cách nhau bằng dấu phảy , hoặc 2 người dưới cùng không phân tách nhau và lại có góp thêm phần thập phân .

Tuy nhiên khi dùng Mail Merger lúc lấy dữ liệu từ cột Lương thì dữ liệu hiển thị không được may mắn . Ví dụ lúc hiển thị ko phân bóc 3 số bởi dấu phảy

Hoặc hiển thị mọi số có dấu thập phân bị sai

Như vậy làm vậy nào nhằm hiển thị đúng như bạn muốn ?

Sau khi chúng ta đã trả tất các bước gán các trường quan trọng vào đúng những mục buộc phải hiển thị lúc ấy nội dung của bạn như hình dưới

Bạn yêu cầu phải tùy chỉnh thiết lập lại phần hiển thị trong trường Lương bằng cách bấm tổng hợp phím ALT-F9 , cơ hội đó bạn sẽ thấy như hình dưới

Thay đổi trong phần MERGEFIELD Lương như sau MERGEFIELD “Lương” \#,#

Sau đó bạn lại bấm lại tổng hợp phím ALT+F9 để quay trở về trạng thái bình thường . Với cách chuyển đổi trên thì các nội dung hiển thị sẽ cách 3 số bằng dấu phảy

Nếu các bạn thay đổi MERGEFIELD “Lương” \#,#0.00x khi đó sẽ lộ diện 2 số thuộc sản phẩm thập phân