Please wait

     

Chu vi hình tròn

Chu vi hình tròn hay độ dài đường tròn là con đường biên giới hạn của hình tròn. Bí quyết của chu vi hình tròn trụ là lấy 2 lần bán kính (hoặc 2 lần bán kính) nhân pi.

Bạn đang xem: Please wait

Công thức

*

Công thức của chu vi hình trụ là:

*

Hoặc rất có thể là:

*

*
Hoặc
*

Trong đó:

C là chu vi của hình tròn;d là đường kính hình tròn;r là nửa đường kính hình tròn.pi là 3.14

– Ví dụ : bao gồm một hình tròn trụ C có 2 lần bán kính nối trường đoản cú điểm AB = 10cm. Hỏi chu vi hình trụ C bởi bao nhiêu?Ta áp dụng: phương pháp tính chu vi hình tròn trụ đã gồm ở trên: d = AB = 10 cm. Như vậy:= d x Pi = 10 x Pi = 10 x 3,14 = 31,4 cm

*

Ví dụ: hình trụ có bán kính R = 2 sẽ có diện tích hình tròn là: S = 2².3,14 = 12,56.

Bài tập: Bánh xe pháo của một xe pháo lửa có 2 lần bán kính là 1.5m. Hãy tính chu vi của bánh xe pháo đó.

Chu vi của bánh xe cộ lửa hình tròn trụ là:

C = D ✖ Pi = 1.5 ✖ 3.14 = 4.71m

Đáp số: 4.71m

Ví dụ 1: Cho hình tròn trụ tâm O có 2 lần bán kính AB= 15cm. Hãy tính chu vi hình tròn tâm O.

Xem thêm: Nhóm La Thăng: Tiểu Sử, Lý Lịch, Profile, Thông Tin Về Nhóm La Thăng

Bài giải:

Chu vi của hình tròn trụ tâm O là:

C = d x?= 15x 3,14= 47,1 (cm)

Đáp số: 47,1 (cm)

Ví dụ 2: Một bảng chỉ đường hình tròn trụ có nửa đường kính là 15 cm. Hãy tính đường kính và chu vi của bảng chỉ đường đó.

Bài giải:

Đường kính của bảng đi đường là:

d= 2r= 2x 15= 30 (cm)

Chu vi của bảng chỉ đường là:

C = 2r x?= 2x 15x 3.14= 94,2 (cm)

Đáp số: d= 30 (cm)

C= 94,2 (cm)

Quan hệ cùng với Pi

Chu vi của hình trụ liên quan với Pi. Quý giá của Pi là 3,141592653589793…. (xem Pi), được quy ước với mức giá trị gần đúng là 3,14. Pi được tư tưởng là phần trăm của chu vi C.

Các hằng số π được sử dụng phổ biến trong toán học, kỹ thuật cùng khoa học. Trong những khi nó được lấy tên trong toán học thì chuyên môn và công nghệ nó không được đặt tên. Nó được thực hiện bởi radio, lập trình máy tính và hằng số đồ vật lý. Vì giá trị của Pi khôn cùng dài bắt buộc công thức hoàn toàn có thể đơn giản hóa là d*3,14.