Có huyền sao nặng thế bỏ huyền thêm hỏi dùng may áo quần

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Câu hỏi 20: Giải câu đó:

“Có huyền, sao nặng trĩu thế

Bỏ huyền thêm hỏi, cần sử dụng may áo quần.”

Từ có dấu huyền là từ gì?

Trả lời: từ bỏ ………..

Bạn đang xem: Có huyền sao nặng thế bỏ huyền thêm hỏi dùng may áo quần

Câu hỏi 21: Điền trường đoản cú trái nghĩa với từ bỏ “đói” vào chỗ trống: “Một miếng khi đói bằng một gói khi ……….”

Câu hỏi 22: Điền từ trái nghĩa với từ bỏ “nắng” vào chỗ trống: “Nắng nệm trưa, …………chóng tối.”

Câu hỏi 23: Điền từ phù hợp vào chỗ trống: “Chịu thương, chịu ………..”

Câu hỏi 24: Điền từ phù hợp vào chỗ trống:

Từ đồng ………. Là gần như từ như là nhau về âm nhưng khác hoàn toàn nhau về nghĩa.


Lớp 5 giờ đồng hồ việt
3
1
*

20. Chì

21. đói - no

22. Nắng - mưa

23. Khó

24. âm


Đúng 1
comment (0)
*

Câu hỏi 20: Giải câu đó:

“Có huyền, sao nặng nề thế

Bỏ huyền thêm hỏi, dùng may áo quần.”

Từ tất cả dấu huyền là trường đoản cú gì?

Trả lời: từ …chì……..

Câu hỏi 21: Điền từ trái nghĩa với tự “đói” vào địa điểm trống: “Một miếng lúc đói bằng một gói khi ……no….”

Câu hỏi 22: Điền tự trái nghĩa với từ “nắng” vào nơi trống: “Nắng giường trưa, …mưa………chóng tối.”

Câu hỏi 23: Điền từ phù hợp vào khu vực trống: “Chịu thương, chịu ....khó…..”

Câu hỏi 24: Điền từ cân xứng vào chỗ trống:

Từ đồng ……âm…. Là phần đông từ tương đương nhau về âm nhưng khác hẳn nhau về nghĩa


Đúng 1
bình luận (0)

1. Chì

2. No

3. Mưa

4. Khó

5. Âm


Đúng 1
phản hồi (0)
Các câu hỏi tương tự

Câu hỏi 14: Cặp trừ trái nghĩa vào câu “Gần bên xa ngõ” là cặp tự nào?

Trả lời: Là cặp từ ngay sát - …………..

Câu hỏi 15: Điền từ tương xứng vào địa điểm trống: “Những fan làm cùng một nghề call là đồng ……….”

Câu hỏi 16: Điền từ đồng âm vào khu vực trống: Một nghề cho …. Còn hơn ……………. Nghề

Câu hỏi 17: Giải câu đố:

Để nguyên là nước chấm rau

Có vết trên đầu là lãnh đạo quân”

Từ nhằm nguyên là từ gì?

Trả lời: tự ………..


Lớp 5 tiếng việt
3
1

Câu hỏi 13: từ bỏ “bừng tỉnh” trong câu “Núi rừng Trường tô như bừng tỉnh” được sử dụng với nghĩa …………

Câu hỏi 14: Điền vào vị trí trống để kết thúc định nghĩa sau: “Từ đồng âm là đầy đủ từ như thể nhau về âm thanh nhưng khác biệt về …………………”

Câu hỏi 15: những cặp tình dục từ “vì…..nê” vào câu “Vì trời mưa to buộc phải đường hết sức trơn.” chỉ quan hệ vì sao kết …………..

Câu hỏi 16: đông đảo từ bất hạnh, khốn khổ, khốn cùng là trường đoản cú …………….nghĩa với trường đoản cú hạnh phúc.


Lớp 5 tiếng việt
3
1

Câu hỏi 5: tự Hán Việt đồng nghĩa tương quan với trường đoản cú "loài người" là tự "nhân ..........."

Câu hỏi 6: Điền đại từ vào khu vực trống trong câu ca dao: chiếc có, loại vạc, cái nông. Sao ................... Giẫm lúa đơn vị ông, hỡi cò ?

Câu hỏi 7: Điền vào nơi trống để kết thúc câu: Sự quá bất ngờ cao độ call là ...................ửng sốt.

Câu hỏi 8: Điền vào vị trí trống tự trái ghĩa với tự "thắng" để được câu đúng: win không kiêu, .................... Không nản.


Lớp 5 giờ đồng hồ việt
1
1

Câu hỏi 9: Điền vào nơi trống tự trái ghĩa với từ "xấu" và để được câu đúng: Xấu bạn ................... Nết còn hơn rất đẹp người.

Câu hỏi 10: hiện tượng lạ sương lạnh mát (vào mùa đông) call là sương .................á.

Câu hỏi 11: Điền trường đoản cú đồng âm vào chỗ trống: “…bị mưa ……………………ướt cả lông.”

Câu hỏi 12: Điền vào khu vực trống: cầu đ…………..ước thấy

Câu hỏi 13: Điền từ phù hợp vào khu vực trống để chấm dứt câu: “Sự không thể tinh được cao độ hotline là ................... Sốt.


Lớp 5 giờ việt
3
2

Bài 4: Điền từ

Câu hỏi 1: Từ dùng để tả chiều rộng call là bao ............................. .

Xem thêm:

Câu hỏi 2: Điền từ đồng nghĩa với tự "to" vào chỗ trống để xong xuôi câu: Ăn khổng lồ nói .............

Câu hỏi 3: Điền từ để xong câu tục ngữ: Khoai khu đất .................., mạ đất quen.

Câu hỏi 4: Điền vào khu vực trống tự trái ghĩa với tự "sống" và để được câu đúng: Đoàn kết là sống, phân tách rẽ là .................


Lớp 5 tiếng việt
2
0

Cặp từ trái nghĩa nào phù hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau:

Non.......nước........


Lớp 5 giờ việt
1
1

Nữa nè mn

*

1. Mang lại nhóm từ đồng nghĩa : óng ánh, óng ả, long lanh.

Hãy chọn một từ phù hợp nhất trong đội từ trên để điền vào địa điểm trống trong câu văn bên dưới đây:

Dòng thác sáng rực dưới nắng


Lớp 5 giờ đồng hồ việt
2
0

Bài 4: Điền cặp từ bỏ trái nghĩa phù hợp vào chỗ trống để sở hữu câu thành ngữ, tục ngữ:

- Đi…………………….về………………….

- Sáng…………………chiều……………….

- Kẻ…………………...người………………

- Đất………………….trời…………………

- Chân………………..đá…………………..

- Nói…………………quên………………..


Lớp 5 tiếng việt
4
2

Bài 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong những câu sau:

a) …… bay thấp thì mưa

b) người mẫu vì …, …. giỏi vì phân

c) tiết chảy …. mềm

d) Ước của trái ….

e) Gừng cay mặn

Bài 2: Viết 4 từ ngữ tất cả tiếng bình với nghĩa là im ổn, không có chiến tranh :

Gấp gấp giúp tui nha thánh kiu nhiều lắm!!!


Lớp 5 giờ việt
2
0

Khoá học trên Online Math (olm.vn)


Loading...

Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)