Chuyển Thành Chữ In Hoa Trong Excel

Trong quy trình làm việc, ít nhiều người đã gặp tình huống bắt buộc phải biến đổi chữ hay sang chữ hoa hoặc ngược lại với con số lớn, nếu làm bằng tay thủ công thì sẽ rất tốn thời hạn và hiệu quả các bước lại không cao.Bài viết này mình vẫn hướng dẫn chúng ta cách chuyển chữ thường xuyên thành chữ hoa và trái lại hàng loạt bằng 3 cách đơn giản dễ dàng dễ thực hiện nhất.

Bạn đang xem: Chuyển thành chữ in hoa trong excel

: đưa chữ thường thành chữ hoa trong phần đông phiên bản Excel với Google Sheets


Chuyển chữ thường thành chữ hoa và trái lại trong Excel 2019, Excel 365

Trong Excel có cha hàm quan trọng đặc biệt để chuyển đổi chữ viết thường và viết hoa sẽ là UPPER, LOWER với PROPER. Vào đó.

UPPER: là hàm được cho phép bạn biến hóa chữ thường xuyên thành chữ in hoa.LOWER: thay đổi chữ in hoa thành chữ thường.PROPER: viết hoa chữ cái trước tiên mỗi từ.

Tất cả ba hàm đều hoạt động như nhau nên họ cùng đem hàm UPPER làm ví dụ cho câu hỏi sau:

Chuyển tất cả tên của thành viên tất cả trong bảng sau thành in hoa trọn vẹn các chữ cái

*

Như các bạn đã thấy văn bản của họ cần chuyển nó nằm ở cột B hàng trang bị 3, trên ô C3 chúng ta viết lệnh =UPPER(B3).

*

Nhấn Enter hiệu quả của cột C3 vẫn là MINH UYÊN, kéo xuống những cột tương tự như ta nhấn được hiệu quả final như sau:

: Hàm COLUMNS vào Excel và Google Sheets

*

Sau lúc chuyển hoàn thành nếu bạn có nhu cầu thay cố cột đang xuất hiện sử dụng chúng ta copy cột đã đổi khác -> Paste Value ( Dán giá trị) vào cột chữ viết thường.

Xem thêm: Cách Thay Đổi Thông Tin Gmail, Hướng Dẫn Cách Thay Đổi Tên Hiển Thị Trong Gmail

*
Tương tự với hàm LOWERPROPER chúng ta dễ dàng đổi khác chữ hoa thành chữ hay hoặc biến đổi chữ thường thành chữ viết hoa.

Chuyển chữ hay thành chữ hoa và trái lại trong Excel 2016

Thao tác đổi khác qua lại giữa chữ thường với chữ hoa trong Excel năm nhâm thìn tương từ với Excel 2019 và Excel 365. Bạn có thể xem hướng dẫn biến hóa bên trên.

*

Chuyển chữ thường xuyên thành chữ hoa và ngược lại trong Excel 2013

Thao tác đổi khác qua lại giữa chữ thường với chữ hoa vào Excel 2013 tựa như với Excel 2019 và Excel 365. Chúng ta có thể xem hướng dẫn biến hóa bên trên.

*

Chuyển chữ thường xuyên thành chữ hoa và trái lại trong Excel 2010

Thao tác biến hóa qua lại thân chữ thường cùng chữ hoa vào Excel 2010 giống như với Excel 2019 và Excel 365. Chúng ta có thể xem hướng dẫn đổi khác bên trên.

*

Chuyển chữ thường thành chữ hoa và ngược lại trong Excel 2007

: Hàm YEAR trong Excel cùng Google Sheets

Thao tác thay đổi qua lại giữa chữ thường và chữ hoa vào Excel 2007 giống như với Excel 2019 với Excel 365. Bạn cũng có thể xem phía dẫn đổi khác bên trên.

*

Chuyển chữ thường thành chữ hoa và trái lại trong Excel 2003

Thao tác biến đổi qua lại giữa chữ thường và chữ hoa trong Excel 2003 tương tự với Excel 2019 cùng Excel 365. Chúng ta cũng có thể xem phía dẫn biến đổi bên trên.

*

Chuyển chữ thường thành chữ hoa và trái lại trong Google Sheets

Thao tác đổi khác qua lại thân chữ thường và chữ hoa vào Google Sheets tương tự với Excel 2019 với Excel 365. Bạn cũng có thể xem hướng dẫn biến hóa bên trên.

*

Lời kết

Như vậy, mình đã hướng dẫn các bạn cách chuyển chữ hay thành chữ hoa hoặc ngược lại với các hàm rất đơn giản trong Excel, muốn rằng bài viết này sẽ giúp đỡ bạn làm việc dễ dãi và kết quả hơn. Hầu hết đóng góp chủ ý hay thắc về nội dung bài viết của chúng ta đều khôn xiết quý báu cùng với mình, chúng ta hãy giữ lại ở dưới phần comment nhé!