Chứng thực hoàng kim kiếm thế

     

Bạn đang xem: Chứng thực hoàng kim kiếm thế

Mua Thẻ Chứng Thực tại Kỳ Trân Các. Có 3 loại Thẻ Chứng Thực: Tkhô nóng Đồng - giá bán 3.000 Đồng/thứ phẩm. Bạch Ngân - giá chỉ 10.000 Đồng/trang bị phẩm. Hoàng Kim - giá 18.000 Đồng/đồ dùng phẩm.

*

Thẻ Chứng Thực hạn chế sử dụng 7 ngày, Khi sử dụng thì có công dụng 30 ngày. Thẻ Chứng Thực mang tính chất khóa, ko chào bán siêu thị được. Sử dụng Thẻ Chứng Thực cấp thấp rồi thừa nhận phần thưởng. Sau kia có thể sử dụng thêm Thẻ Chứng Thực cao hơn nữa thì sẽ dìm tiếp được phần thưởng trọn của thẻ kia (trừ Phi Phong, cảm giác hỗ trợ). Sau 30 ngày mà lại không nhận thưởng trọn thì phần ttận hưởng đang bặt tăm. Nhấp vào hình tượng ô vuông (xung quanh tkhô giòn sinh lực, nội lực của nhân vật) nhằm vào hình ảnh thiết yếu của Thẻ Chứng Thực.

*

Chi máu đồ họa Thẻ Chứng Thực:

*


Xem thêm:

*

Trả góp cùng gia hạn vật dụng Hoàng Kyên trên NPC Dã Luyện Đại Sư


Tấm hình Ghi chú Nón
*

Sử dụng Thẻ Chứng Thực Thanh Đồng/Bạch Ngân/Hoàng Klặng thì mới có tư bí quyết thiết lập vật dụng Hoàng Kyên trả dần.

*
Mua Vé Vàng (Góp) bên trên Kỳ Trân Các với mức giá 500 Đồng/thứ phđộ ẩm. Dùng Vé Vàng (Góp) để sở hữ trang bị Hoàng Kyên trả dần tại NPC Dã Luyện Đại Sư.
*

NPC Dã Luyện Đại cung cấp những nhiều loại đồ vật Hoàng Kyên ổn trả dần gồm: nón, áo, sườn lưng, tay, giầy, liên, nhẫn, bội, phù.

Loại đồ vật Tiêu hao Vé Vàng
9
Áo 3
Lưng 26
Giày 22
Tay 15
Liên 25
Nhẫn 41
Bội 18
Phù 6
*

Mỗi lần gia hạn đồ vật Hoàng Kyên trả dần (NPC Dã Luyện Đại Sư) thì đã tiêu hao lượng Vé Vàng (Góp) cùng Tinh Hoạt Lực tương ứng:

Trên đồ vật Tiêu hao Tinc Hoạt Lực + Vé Vàng/lần gia hạn
Nón 20.000 Tinch Hoạt Lực + 5 Vé Vàng
Áo trăng tròn.000 Tinc Hoạt Lực + 5 Vé Vàng
Lưng đôi mươi.000 Tinh Hoạt Lực + 6 Vé Vàng
Giày 20.000 Tinh Hoạt Lực + 5 Vé Vàng
Tay đôi mươi.000 Tinch Hoạt Lực + 5 Vé Vàng
Liên 20.000 Tinc Hoạt Lực + 5 Vé Vàng
Nhẫn trăng tròn.000 Tinch Hoạt Lực + 7 Vé Vàng
Bội 20.000 Tinc Hoạt Lực + 5 Vé Vàng
Phù đôi mươi.000 Tinc Hoạt Lực + 4 Vé Vàng

*

Giao diện gia hạn sản phẩm công nghệ trên NPC Dã Luyện Đại Sư chỉ hiển thị số lần gia hạn hữu hiệu