Cho một mẫu hợp kim na-ba

     
Câu hỏi: cho một mẫu hợp kim Na - Ba tính năng với nước (dư), thu được dung dịch X và 3,36 lít H2 (ở đktc). Thể tích hỗn hợp axit H2SO4 2M cần dùng làm trung hoà dung dịch X là

A 150 ml.

B 75 ml.

C 60 ml.

D 30 ml


- lí giải giải

Phương pháp giải:

Giải chi tiết:

*


Câu hỏi trên trực thuộc đề trắc nghiệm

những bài toán hỗn kim loại tổng hợp loại kiềm, kiềm thổ chức năng với nước, dd hóa học điện li