Photoshop online

     

Photoshop Online – phương án thay rứa Photoshop miễn phí giỏi nhất. Chúng ta có thể mở và chỉnh sửa PSD, XCP, Sketch (Photoshop, GIMP với Sketch) hoặc bất kỳ tệp hình hình ảnh nào khác, ghép ảnh, biến hóa kích thước ảnh, trải nghiệm cơ chế chỉnh sửa ảnh tốt độc nhất miễn phí !!! một vài người gọi nó là Photoshop trực tuyến hay xử lý ảnh online.