Chỉnh nhạc nhỏ dần trong proshow

     

Soundtrack có nghĩa là nhạc phim (hay là âm thanh của nhạc, nhạc âm). Mặc dù trong ngữ cảnh của Proshow Producer thì họ sẽ hiểu nó là nhạc nền.

Về bí quyết chèn nhạc nền vào Slide danh sách thì mình đã hướng dẫn cho chúng ta trong những nội dung bài viết trước của Serie này rồi. Mặc dù nhiên, để dễ dãi cho các bạn theo dõi thì bản thân sẽ khuyên bảo lại trong nội dung bài viết này luôn, chúng ta đỡ mất công tra cứu lại nữa