Check chính tả trong word 2010

     

Bạn sửa lỗi, nhưng bạn đã mất mạch ý tưởng. Để kiêng sự cách trở đó, chúng ta cũng có thể tắt kiểm tra chủ yếu tả, rồi kiểm tra bao gồm tả bằng cách thủ công khi bạn đã viết xong. Đây là biện pháp thực hiện.

Bấm Tệp > Tùy chọn > Soát lỗi, xóa hộp Kiểm tra thiết yếu tả khi gõ với bấm OK.

*

Để nhảy lại kiểm tra thiết yếu tả, hãy lặp lại các bước và chọn hộp Kiểm tra chính tả lúc gõ.

Để kiểm tra bao gồm tả bằng phương pháp thủ công, bấm Xem lại > Chính tả và Ngữ pháp.

*

Nhưng hãy nhớ chạy kiểm tra chính tả. Lỗi chủ yếu tả cùng ngữ pháp rất có thể làm hỏng số đông gì bạn đang cố thể hiện, nhất là khi sếp, gia sư của bạn, hay fan thuộc bộ phận Nhân sự thấy chúng.


Bạn đang xem: Check chính tả trong word 2010

*
*
*

Bạn bắt buộc thêm trợ giúp?


Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng lạ đầu tiên
Tham gia dailykhmerpost.com sử dụng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng mang đến biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật

Xem thêm:

Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!


×
Nội dung mới
dailykhmerpost.com Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Nhà phát triển
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © dailykhmerpost.com 2021