Cảm âm bài xuân về trên bản mông

     

SIÊU KHUYẾN MÃI – sở hữu 1 SÁO TẶNG 2 SÁO – cài đặt SÁO TẶNG TIÊU tải TIÊU TẶNG SÁO – GIẢM ĐẾN 40%

Xem chi tiết khuyến mãi TẠI ĐÂY


Cảm âm Xuân về bạn dạng Mèo phiên bản đầy đầy đủ và chi tiết soạn mang lại sáo Mèo Việt, sáo thai – sáo Mèo Tàu với sáo ngang. Đây là bạn dạng cảm âm bài xích xuân về trên bản Mèo không thiếu và chuẩn chỉnh xác nhất.

Bạn đang xem: Cảm âm bài xuân về trên bản mông

Cảm âm xuân về phiên bản Mèo cho sáo Mèo Việt (bản chính).

Do2 Sib Do2… Sib Do2…. Mib Do) ( vuốt thong dong Mib xuống Do)Mib fa Sol Mib fa (Sib Sol Sib) SolSòn…. Vì chưng Mib fa Sol Mib fa Sol (Sib Sol Sib) Mib DoDo2 Sib Do2…. Sib Do2 Mib Do, …. Mib fa Sib ..Sol fa SolFa Mib fa, Mib fa Mib bởi ….sònSòn vì Mib, fa Mib fa Mib vì (Sib Sol) ( Sib dập xuống sol)(Sol fa) Sol Sib Sol Sib Sol fa SolSòn do Mib fa Mib fa Mib vì Mib(Mib fa) Mib vì chưng Mib DoDo2 Sib Do2 Sib Do2 Mib vì fa fa Sol Sib Sib Sol (fa Sol)Sòn bởi vì Mib fa Mib fa Mib DoSib Do2 Sib Sol SibSol Sib Sol fa SolFa Sol fa Mib faMib fa Mib bởi MibDo Mib vì chưng Mib vì Mib sòn vày Mib fa Sol fa Sol Sib fa Sol Sib Sol (Sib Do2)Do2 Sib fa Sol Mib bởi fa Sol (Sib Sol Sib) Sol (fa Sol)Sòn vị Mib fa….Mib fa Mib vày (Sib Do2 )

ĐK Xuân Về Trên bản Mông

(Sib Do2) (Sib Do2) (Mib Do) DoSib Do2 Sib Do2 Sol (Sib Sol) fa Sol fa Mib vì Mib fa (fa Sol) (fa Sol) (fa Sol)(Sib Do2) (Sib Do2) Mib vày DoSib Do2 Sib Do2 Sol (Sib Sol) fa Sol fa Mib bởi Mib Sol fa Sol Sib DoSòn sòn vì chưng Do Mib fa Mib fa Sib Sol (fa Sol)Sòn sòn vì Do Mib fa Mib fa Mib bởi DoSòn sòn vày Do Mib fa Mib fa Sib Sol (fa Sol)Sòn sòn do Do Mib fa Sol Sib Do2 Sib Do2 Sib Sol Sib Sol Sib fa Sol fa Sol Mib fa Mib vì Mib do Mib sòn bởi vì Mib fa Sol fa Sol Sib Do2 Sib Do2 Mib vị DoSib Do2 Sib Do2 Sol (Sib Sol) fa Sol fa Mib do Mib fa (fa Sol) (fa Sol) (fa Sol)Sib Do2 Sib Do2 Mib do DoSib Do2 Sib Do2 Sol (Sib Sol) fa Sol fa Mib bởi Mib Sol fa Sol Sib DoSòn sòn bởi vì Do Mib fa Mib fa Sib Sol (fa Sol)Sòn sòn bởi vì Do Mib fa Mib fa Mib vì chưng DoSòn sòn vị Do Mib fa Sol Sib Do2…

Cảm âm Xuân về bản mèo cho sáo Mèo Tàu với sáo Bầu.

Xem thêm: Cách Giảm Lag Khi Chơi Liên Quân Tren Pc Nox, Sốc Hướng Dẫn 100% Giảm Lag Liên Quân, Vào Trận

Bản này cao hơn bản kia 1 cung

Re2 Do2 Re2… Do2 Re2…. Fa Re) ( VUỐT TỪ TỪ Fa XUỐNG Re)Fa Sol La Fa Sol (Do2 La Do2) LaSÒN…. Re Fa Sol La Fa Sol La (Do2 La Do2) Fa ReRe2 Do2 Re2…. Do2 Re2 Fa Re, …. Fa Sol Do2 ..La Sol LaSol Fa Sol, Fa Sol Fa Re ….SÒNSÒN Re Fa, Sol Fa Sol Fa Re (Do2 La) ( Do2 DẬP XUỐNG La)(La Sol) La Do2 La Do2 La Sol LaSÒN Re Fa Sol Fa Sol Fa Re Fa(Fa Sol) Fa Re Fa ReRe2 Do2 Re2 Do2 Re2 Fa Re Sol Sol La Do2 Do2 La (Sol La)SÒN Re Fa Sol Fa Sol Fa ReDo2 Re2 Do2 La Do2La Do2 La Sol LaSol La Sol Fa SolFa Sol Fa Re FaRe Fa Re Fa Re Fa SÒN Re Fa Sol La Sol La Do2 Sol La Do2 La (Do2 Re2)Re2 Do2 Sol La Fa Re Sol La (Do2 La Do2) La (Sol La)SÒN Re Fa Sol….Fa Sol Fa Re (Do2 Re2 )

ĐK

(Do2 Re2) (Do2 Re2) (Fa Re) ReDo2 Re2 Do2 Re2 La (Do2 La) Sol La Sol Fa Re Fa Sol (Sol La) (Sol La) (Sol La)(Do2 Re2) (Do2 Re2) Fa Re ReDo2 Re2 Do2 Re2 La (Do2 La) Sol La Sol Fa Re Fa La Sol La Do2 ReSÒN SÒN Re Re Fa Sol Fa Sol Do2 La (Sol La)SÒN SÒN Re Re Fa Sol Fa Sol Fa Re ReSÒN SÒN Re Re Fa Sol Fa Sol Do2 La (Sol La)SÒN SÒN Re Re Fa Sol La Do2 Re2 Do2 Re2 Do2 La Do2 La Do2 Sol La Sol La Fa Sol Fa Re Fa Re Fa SÒN Re Fa Sol La Sol La Do2 Re2 Do2 Re2 Fa Re ReDo2 Re2 Do2 Re2 La (Do2 La) Sol La Sol Fa Re Fa Sol (Sol La) (Sol La) (Sol La)Do2 Re2 Do2 Re2 Fa Re ReDo2 Re2 Do2 Re2 La (Do2 La) Sol La Sol Fa Re Fa La Sol La Do2 ReSÒN SÒN Re Re Fa Sol Fa Sol Do2 La (Sol La)SÒN SÒN Re Re Fa Sol Fa Sol Fa Re ReSÒN SÒN Re Re Fa Sol La Do2 Re2…

Cảm âm Xuân về bản mèo mang lại sáo ngang.

La2 Sol2 La2, Sol2 La2 La.Do2 Re2 Mi2 Do2 Re2 Sol2 Mi2 Sol2. Mi2. La2 Do2 Re2 Mi2 Do2 Re2 Mi2 Sol2 La.La2 Sol2 La2, Sol2 La2 La, Do2 Re2 Sol2 Mi2 Sol2 Mi2 Mi2, Re2 Do2 Re2.Do2 Re2 Do2 La2 Mi2.Mi2 La2 Do2 Re2.Do2 Re2 Do2 La2 Sol2 Mi2.Re2 Mi2 Sol2.Mi2 Sol2 Mi2 Re2 Mi2.Mi La2 Do2 Re2.Do2 Re2 Do2 La2 Do2.Re2 Do2 La2 Do2 La2. La2 Sol2 La2.Sol2 La2 La2 Re2 Re2 Sol2 Sol2 Mi2 Mi2.Mi La2 Do2 Re2 Do2 Re2 Do2 La2 La2 Sol2 Mi2 Sol2 Sol2.Mi2 Sol2 Mi2 Re2 Mi2 Mi2.Re2 Mi2 Re2 Do2 Re2 Re2.Do2 Re2 Do2 La2 Do2 Do2.La2 Do2 La2 Do2 La2.Do2 Mi2 La2 Do2 Re2 Mi2 Re2 Mi2 Sol2 Re2 Mi2 Sol2 Mi2 La2.La2 Sol2 Re2 Mi2 Do2 La2 Re2 Sol2 Sol2 Mi2 Mi2.Mi La2 Do2 Re2.Do2 Re2 Do2 La La2 La2 La2 La La.La2 La2 Mi2 Mi2.Re2 Mi2 Re2 Do2 La2 Do2 Re2 Mi2 Mi2 Mi2.La2 La2 La La.La2 La2 Mi2 Mi2.Re2 Mi2 Re2 Do2 La2 Do2 Re2 Mi2 Re2 Mi2 Sol2 La2.Mi2 Mi2 La2 La2 Do2 Re2 Do2 Re2 Mi2 Mi2.Mi mày La2 La2 Do2 Re2 Do2 Re2 La2 La2. Mi2 Mi2 La2 La2.Do2 Re2 Do2 Re2 Mi2 Mi2.Mi ngươi La2 La2 Do2 Re2 Mi2 Sol2 La2 Sol2 La2 Sol2 Mi2 Sol2 Mi2 Sol2 Re2 Mi2 Re2 Mi2 Do2 Re2 Do2 Re2 La2 Do2 La2 Do2 Mi2 La2 Do2 Re2 Mi2 Re2 Mi2 Sol2.