Cách tính tiền bảo hiểm xã hội

     
GIỚI THIỆU TIN TỨC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Bạn đang xem: Cách tính tiền bảo hiểm xã hội

*

*

Xem thêm: Các Bài Hát Về Thầy Cô 20 - Những Bài Hát Hay Nhất Về Người Thầy

*

*


*
*
*

 Người lao cồn tham gia BHXH buộc phải sau 1 năm nghỉ vấn đề hoặc fan tham gia BHXH từ nguyện sau một năm không liên tục tham gia đóng BHXH và một số trường thích hợp khác (chưa đủ đk hưởng lương hưu) tất cả yêu ước thì được nhận BHXH một lần. Chúng tôi xin reviews đến chúng ta cách tính mức hưởng trọn BHXH một lượt như sau:

*

Theo luật tại Khoản 2 Điều 60 giải pháp BHXH năm 2014, mức hưởng BHXH một lần tính theo số năm vẫn đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH đến những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH mang đến những năm đóng từ năm năm trước trở đi;

c) ngôi trường hợp thời hạn đóng BHXH không đủ 1 năm thì mức hưởng trọn BHXH ngay số tiền sẽ đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng góp BHXH. Mức hưởng trọn BHXH một lượt không bao gồm số tiền đơn vị nước cung ứng đóng BHXH từ nguyện. (trừ những người dân bị mắc bệnh gian nguy đến tính mạng).

Ví dụ:

Một người công nhân A tạo nên công ty B và bao gồm tham gia BHXH bắt buộc từ tháng 01/2013 mang lại tháng 7/2016. Công nhân A vẫn nghỉ việc vào thời điểm tháng 8/2016. Mon 9/2017, người công nhân A ao ước nhận tiền BHXH một đợt thì công nhân A sẽ nhận ra tổng số tiền bao nhiêu?

Được biết, thời gian đóng bảo đảm của công nhân A như sau:

- từ thời điểm tháng 01/2013 mang lại tháng 12/2013, nấc lương đóng góp BHXH là: 1.200.000đ

- từ thời điểm tháng 01/2014 cho tháng 9/2014, nút lương đóng BHXH là: 1.445.000đ

- từ thời điểm tháng 10/2014 cho tháng 12/2014, mức lương đóng góp BHXH là: 2.140.000đ

- từ tháng 01/2015 mang lại tháng 6/2015: Nghỉ ko lương, không đóng góp BHXH

- từ thời điểm tháng 07/2015 đến tháng 12/2015, mức lương đóng BHXH là: 2.140.000đ

- từ thời điểm tháng 01/2016 mang lại tháng 02/2016: nấc lương đóng góp BHXH là: 2.140.000đ

- từ thời điểm tháng 03/2016 đến tháng 07/2011 2016, mức lương đóng BHXH là: 2.515.000đ

- từ tháng 01/2013 mang đến tháng 12/2013 (12 tháng):

1.200.000 x 12 x 1,08  = 15.552.000 đồng.

- từ tháng 01/2014 đến tháng 09/2014 (9 tháng):

1.445.000 x 9 x 1,03 = 13.395.150 đồng

- từ tháng 10/2014 cho tháng 12/2014 (3 tháng):

2.140.000 x 3 x 1,03 = 6.612.600 đồng

- từ thời điểm tháng 07/2015 cho tháng 12/2015 (6 tháng):

2.140.000 x 6 x 1,03 = 13.225.200 đồng

- từ tháng 01/2016 mang lại tháng 02/2016 (02 tháng):

2.140.000 x 2 x 1.00 = 4.280.000 đồng

- từ thời điểm tháng 03/2016 mang lại tháng 07/2016 ( 5 tháng):

2.515.000 x 5 x 1.00 = 12.575.000 đồng

Tổng thời gian là: 12 + 9 + 3 + 6 + 2 + 5 = 37 tháng.

          tổng mức vốn lương đóng BHXH của người công nhân A là:

15.552.000 + 13.395.150 + 6.612.600 + 13.225.200 + 4.280.000 + 12.575.000 = 65.639.950 đồng