Cách khóa folder win 10

     

vớ cả chúng ta đều có các tập tin trên máy tính muốn giữ kín với mọi tín đồ xung quanh. Vày đó, chúng ta cũng có thể sẽ nên biết cách tạo nên mật khẩu khóa thư mục Win 10 để bảo vệ các tập tin đó.


*

Trong Windows 10, chúng ta có thể đặt các file với tập tin mong giữ kín đáo vào vào một thư mục được bảo đảm an toàn bằng mật khẩu nhưng mà không cần mua thêm bất kỳ phần mềm như thế nào khác. Theo dõi nội dung bài viết hướng dẫn của FPT Shop bên dưới để biết được bí quyết tạo password khóa folder Win 10 cấp tốc chóng.

Bạn đang xem: Cách khóa folder win 10


Cách khóa thư mục bởi mật khẩu vào Windows 10:

Bước 1. nhấn vào phải vào bên trong thư mục chứa những tệp bạn có nhu cầu bảo vệ. Thư mục bạn muốn ẩn thậm chí có thể nằm trên màn hình của bạn.

*

Bước 2. lựa chọn tùy chọn "New" trong menu.

*

Bước 3. tiếp tục chọn "Text Document".

*

Bước 4. dìm Enter. Các bạn không phải quá đặc trưng việc tập tin text mới vừa mới được tạo, nên lựa chọn tên ngẫu nhiên mà các bạn muốn. Bạn có thể xóa tệp văn bạn dạng này sau khi bạn đã sản xuất mật khẩu khóa thư mục Win 10 thành công.

*

Bước 5. Nhấp đúp nhằm mở tệp văn bản mà bạn vừa tạo.

*

Tham khảo:Hướng dẫn upgrade Windows 10 32bit lên 64bit

Bước 6. Copy đúng chuẩn đoạn mã bên dưới và ốp lại trong file Text.

*

cls
ECHO OFFtitle folder Lockerif EXIST "Control Panel.21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D" goto UNLOCKif NOT EXIST Locker goto MDLOCKER:CONFIRMecho Are you sure u want to Lock the folder(Y/N)set/p "cho=>"if %cho%==Y goto LOCKif %cho%==y goto LOCKif %cho%==n goto ENDif %cho%==N goto ENDecho Invalid choice.goto CONFIRM:LOCKren Locker "Control Panel.21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D"attrib +h +s "Control Panel.21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D"echo folder lockedgoto End:UNLOCKecho Enter password khổng lồ Unlock folderset/p "pass=>"if NOT %pass%==Your-Password-Here goto FAILattrib -h -s "Control Panel.21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D"ren "Control Panel.21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D" Lockerecho thư mục Unlocked successfullygoto End:FAILecho Invalid passwordgoto end:MDLOCKERmd Lockerecho Locker created successfullygoto End:End

Bước 7. search từ "Your-Password-Here" trong đoạn mã chúng ta vừa dán vào trong tệp tin Text. Bạn có thể sử dụng tổng hợp phím "Ctrl + F" để thao tác nhanh chóng việc search kiếm.

*

Bước 8. sửa chữa thay thế "Your-Password-Here" bằng mật khẩu bạn có nhu cầu khóa thư mục.

*

Bước 9.

Xem thêm: Tình Yêu Nữ Song Ngư Nam Và Song Tử Nữ Song Ngư, Bói Tình Yêu Nam Song Tử Và Nữ Song Ngư

Nhấp vào tùy lựa chọn "File" ở góc trái màn hình.

*

Bước 10. Chọn "Save As".

*

Bước 11. Nhấp vào thực đơn "Text Documents (*.txt)" để lựa chọn định dạng lưu.

*

Bước 12. Bạn hãy lựa chọn "All Files"

*

Bước 13. Và đổi khác tên tệp thành "FolderLocker.bat".

*

Bước 14. Nhấp vào "Save".

*

Bước 15. Nhấp đúp vào FolderLocker.

*

Thư mục Locker đã có được tạo!

*

Bước 16. Đưa vào folder Locker với các tập tin bạn có nhu cầu bảo vệ.

*

Bước 17. Mở tệp FolderLocker để bước đầu khóa thư mục đó!

*

Bước 18. Nhập "Y" vào màn hình cmd mở ra.

*

Bước 19. Nhấn Enter và cửa sổ Locker Locker sẽ biến hóa mất, với thư mục Locker!

*

Để mở khóa thư mục, bấm lưu ban vào "FolderLocker" để mở thư mục.

*

Nhập mật khẩu chúng ta đã nhập trong bước 8 với nhấn Enter.

*

*

Thư mục Locker đã trở lại. Chúng ta có thể mở nó nhằm tìm những tập tin ẩn. Lặp lại các bước 17, 18 cùng 19 nhằm khóa folder lại.