Cách chia động từ trong tiếng nhật

     

Chia cồn từ giờ Nhật có lẽ rằng là phần mà những học viên chạm chán khó khăn nhất khi học ngơi nghỉ sơ cấp, do học kết thúc là nhớ ngay tuy thế được một vài ngày sau khi học tiếp cái mới lại quên cái cũ. Nhiều học viên hỏi biện pháp nhớ tốt nhất có thể là gì?

Để trả lời câu hỏi này thì chỉ có rèn luyện nhiều lần thôi, mặc dù nhiên khi bạn luyện tập tránh việc luyện chia động từ ko thôi nhưng hãy luyện phân tách động từ bỏ qua phát âm hiểu, nghe hiểu, hội thoại… Điều đó giúp bạn đỡ thấy buốn chán hơn.

Bạn đang xem: Cách chia động từ trong tiếng nhật

Bài viết này triệu tập vào phân tách động từ làm việc sơ cung cấp N5


Mục lục


Một số những thể cơ bản trong giờ Nhật-chia cồn từ giờ đồng hồ Nhật

Chia rượu cồn từ giờ Nhật-phân một số loại nhóm

*

Đây là kỹ năng tiếng Nhật cơ bạn dạng mà bạn sẽ được học ngay ở những lớp sơ cấp N5. Để chia động từ tiếng Nhật đúng về những thì của tiếng Nhật, các bạn hãy nhớ 3 nhóm đụng từ cơ bản:

Nhóm I: Nhóm này rất đơn giản nhận biết, với những động từ gồm âm cuối đứng trước từ bỏ “ます” ở trong cột い trong bảng vần âm tiếng Nhật.

Ví dụ:

かいます (mua): Âm đứng trước “ます” là “i”

かえります (trở về): Âm đứng trước “ます” là “ri”

Nhóm II: các từ thuộc đội hai sẽ sở hữu được cách dìm diện là các đụng từ có chữ cái ở đầu cuối trước “ます” thuộc cột え trong bảng vần âm tiếng Nhật.

ねます (ngủ): Âm đứng trước “ます” là “ne”

たべます (ăn): Âm đứng trước “ます” là “be”

*Lưu ý: vẫn có một vài các động từ đặc biệt thuộc đội 2 nhưng bọn chúng không trực thuộc cột <え> trong bảng chữ cái tiếng Nhật:

あびます: tắmおります: xuống xeきます: mặcたります: đầy đủおきます: thức dậyみます: xemできます: có thểいます: có, ởかります: mượnNhóm III: Bao gồm 2 động từ thường biến đổi là:

します: làm

きます: đến

Có một số trong những các cồn từ trong giờ đồng hồ Nhật thường đi với đuôi します là:

べんきょうします: Họcけんきゅうします: Nghiên cứuしんぱいします: Lo lắng

Khi bạn tách bóc đuôi します ra thì các từ này sẽ quay lại làm một danh trường đoản cú thông thường.

Một số các thể cơ phiên bản trong tiếng Nhật-chia đụng từ giờ đồng hồ Nhật

Cách phân chia động từ giờ Nhật quý phái thể て

Thể “て” trong phần kiến thức và kỹ năng tiếng Nhật sơ cung cấp thường được áp dụng với nhì trường hợp:

Yêu cầu ai đó làm gìNối những động từ trong câu cùng với nhau

Cách phân tách thể て

Thể て cũng chia động tự ra làm cha nhóm:

Động từ team I:

Vきます-> Vいて ( かきます -> かいて: viết)

Vぎます-> Vいで (いそぎます -> いそいで: vội)

Vみ/び/にます – > Vんで

*Ví dụ:

のみます -> のんで: uống

よびます -> よんで: gọi

しにます -> しんで: chết

Vい/り/ち ます-> Vって

*Ví dụ:

かいます -> かって: mua

とります -> とって: lấy

まちます -> まって: đợi

いきます->いって: đi

Vします-> Vして (はなします -> はなして : nói chuyện)

Động từ nhóm II:

V (e) ます-> V (e)て

*Ví dụ:

食べます ->食べて: ăn

ねます -> ねて: ngủ

V (i)ます-> V (i)て

みます -> みて: xem

おきます -> おきて : thức dậy

Động từ nhóm III:

します -> して

*Ví dụ:

勉強(べんきょう)します -> 勉強(べんきょう)して: học)

来(き)ます -> 来(き)て : đến

Chú ý: Khi phân chia sang thể て, chân thành và ý nghĩa của động từ không rứa đổi. Thể て là một thể của động từ, dùng để làm cấu thành các mẫu câu không giống nhau.

Tham khảo: ngữ pháp N5

*

Một số phương pháp dùng với thể Te

V て + ください。

*Cách dùng: V て + ください

*Ý nghĩa: sử dụng khi yêu thương cầu, nhờ ai đó làm cái gi một cách lịch sự.

*Ví dụ:

ちょっと待(ま)ってください。Vui lòng/Xin hãy hóng một chút.

薬(くすり)を飲(の)んでください。Hãy uống thuốc đi.

V ています。Tôi đang có tác dụng ~

* biện pháp dùng: V + ています

*Ý nghĩa: sử dụng để diễn đạt một hành động đang diễn ra tại thời khắc nói.

*Ví dụ:

今(いま)あなたは何(なに)をしていますか。Bây giờ các bạn đang làm gì vậy?

私(わたし)は映画(えいが)を見(み)ています。Tôi vẫn xem phim.

Cách chia động từ tiếng Nhật lịch sự thể ない

Trong tiếng Nhật người ta chia những động trường đoản cú ở các thể không giống nhau để nói những mục tiêu khác nhau.Với thể ない là thể ngữ pháp thể hiện biện pháp nói che định trong giờ Nhật.

Công thức thể ない

Động từ team I:

Chúng ta ship hàng い của hễ từ sang sản phẩm あ+ない.

Lưu ý là : い-> わ

Ví dụ:書きます かきますー>かかない きー>か Viết会います あいますー>あわない いー>わ Gặp読みます よみまs->よまない みー>ま Đọc消します けしますー>けさない しー>さ Xóa

Động từ team II:

Đối với cồn từ team 2 này thì bọn họ chỉ yêu cầu bỏ ますvà thêm ない vàoVí dụ:

食べます たべますー>たべない Ăn見ます みますー>みない Nhìn居ます いますー>いない bao gồm ai đó, đồ gia dụng gì đó止めます とめますー>とめない ngừng lại

Động từ nhóm III:

Đối với cồn từ nhóm 3 này thì họ chỉ buộc phải thêm ない vào.

Lưu ý きますー>こないVí dụ:

します->しない来ます きますー>こない勉強しますー>べんきょうしない

*

Một số bí quyết dùng cùng với thể ない

Cấu trúc ないでください。

*Ý nghĩa: mẫu mã này để yêu ước không/đừng làm cái gi đó:

*Ví dụ:

ここで 写真(しゃしん)を とらないで ください。

Đừng chụp ảnh ở đây.わたしの パソコンを つかわないで ください。

Đừng sử dụng máy vi tính của tôi

Cấu trúc なければ なりません。

*Ý nghĩa: mẫu mã này để yêu cầu phải làm việc gì đó

*Ví dụ:

かぜですから、薬(くすり)を のまなければ なりません。

Vì bị cúm nên phải uống thuốc.

あした しけんが ありますから、こんや べんきょうしなければ なりません。

Vì ngày mai có bài thì nên tối nay đề nghị học

Chia động từ tiếng Nhật thể

Công thức thể た

Động từ nhóm I:

Động từ bao gồm đuôi làき=> bỏ ます,đổiきthành いた.

Xem thêm:

書きます(viết) =>書いた.聞きます (nghe) =>聞いた.歩きます (đi bộ) =>歩いた.

Động từ bao gồm đuôi làぎ=> bỏ ます, đổiぎthành いだ.

泳ぎます (bơi) =>泳いだ.急ぎます (vội) =>急いだ.

Động từ có đuôi làみ, び=> quăng quật ます, đổi thànhんだ.

飲みます(uống) =>飲んだ.読みます (đọc) =>読んだ.

Động từ có đuôi làい,ち,り =>bỏます,đổi thànhった.

曲がります (rẽ) =>曲がった.買います ( mua) =>買った.

Động từ gồm đuôi し =>bỏ ます, thêmた.

出します(gửi) =>出した.消します (tắt) =>消した.

Động từ đội II:

đối với đụng từ group 2 => bỏます thêm た.

食べます=>食べた.あげます =>あげた.

Động từ team III:

します (làm) =>した.来ます (đi) =>来た.

Các phương pháp dùng cùng với thể た

Cấu trúc ことがあります

*Cách dùng: Danh trường đoản cú + を + V(た) + ことがあります

*Ý nghĩa: “Đã từng…”

Biểu thị một kinh nghiệm trong thừa khứ của người nào đó.

*Ví dụ:

わたしは日本へいったことがあります

Tôi vừa new từng đi cho Nhật

Cấu trúc に なります

*Cách dùng: Danh từ + に + なります

Tính tự (i) (bỏ i) + く + なります

Tính tự (na) + に + なります

*Ý nghĩa: “Trở yêu cầu …”

Đây là mẫu câu sử dụng khi biểu hiện sự nâng cấp của hiện tại trạng.

*Ví dụ;

最近(さいきん)、寒(さむ)くなりました。

Hiện nay khí hậu lạnh đi

25 さいに なります。

Sang tuổi 25

Chia rượu cồn từ tiếng Nhật

Thể “” vào ngữ pháp tiếng Nhật cơ bản còn được hotline là thể từ điển. Phương pháp gọi này xuất xứ rất đơn giản và dễ dàng vì ở trong các quyển trường đoản cú điển bạn sẽ thấy phần nhiều được viết bởi thể này. Thể này được sử dụng thông dụng trong văn phong tiếng Nhật mặt hàng ngày. Hãy cùng học bí quyết chia cồn từ giờ Nhật thể nhé.

Công thức thể る

Động từ team I: Các âm cuối thuộc cột い vào bảng vần âm sẽ chuyển thành từ trong mặt hàng cột う: